Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок з основ здоров’я для 9 класу на тему: «Безпека людини й право»

Урок з основ здоров’я для 9 класу на тему: «Безпека людини й право»

Урок з основ здоров’я для 9 класу на тему: «Безпека людини й право»

Мета: 
 • сформувати в учнів поняття про правову основу безпеки людини;


 • вчити користуватись основними правовими положеннями державного і міжнародного законодавства щодо безпеки життєдіяльності;


 • вчити розуміти необхідність дотримання основних засад безпеки та важливість створення комплексу безпечних умов життєдіяльності, що враховують індивідуальні особливості людини;


 • вчити визначати рівень ризику життя, користуючись необхідними даними.


^ Обладнання й матеріали: підручник, робочий зошит, фотографії й плакати, які дозволяють проілюструвати правові основи безпеки людини.

Основні поняття й терміни: право, безпека, загроза. 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.


^ Структура уроку


І. Організаційний етап…………………………………………………….2 хв.

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності……5 хв.

III. Вивчення нового матеріалу…………………………………………18 хв.
 1. Права та свободи людини


 2. Поняття «безпека». Основні аспекти безпеки людини


 3. Створення безпечних умов існування з урахуванням індивідуальних особливостей


ІV. Узагальнення, систематизація й контроль знань та вмінь учнів…..7 хв.

V. Самостійна робота учнів……………………………………………...8 хв.

VI. Домашнє завдання…………………………………………………….2 хв.

VII. Підбиття підсумків уроку……………………………………………3 хв.


^ Хід уроку


І. Організаційний етап


ІІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності 


(Обговорення проблемної ситуації)

Уявіть ситуацію. Ваша сім’я вирішила придбати нове житло. За якими критеріями ви будете його обирати, щоб забезпечити різні види безпеки?

^ III. Вивчення нового матеріалу
 1. Права та свободи людини(Розповідь вчителя)

Для того щоб людина могла існувати як біологічна жива істота, їй потрібна можливість мати їжу, одяг, житло. Оскільки людина живе у суспільстві, їй, як члену суспільства, необхідно мати змогу вчитися, працювати, бути вільною і рівноправною з усіма іншими людьми. Їй потрібні також можливість брати участь у житті цієї держави, вимагати від держави захисту від будь-яких посягань тощо. Можливість людини мати певні матеріальні, соціальні, культурні і духовні блага, які необхідні їй для нормального існування і розвитку, називаютьправами людини.

Кожній людині належать певні права без огляду на час і місце, в якому вона живе, а також віросповідання, колір шкіри, походження, національність. 

Кожна людина є вільною, тобто в демократичній державі їй дозволено все, чого не забороняє закон.

Всі люди є рівні у правах, а тому не можуть бути дискриміновані на підставі свого походження, поглядів, соціального статусу, а також з огляду на свої риси, такі як вигляд, стать, расу.

Права людини є непорушні, це означає, що жодна влада не може їх відібрати. Органи влади мусять гарантувати дотримання прав і свобод у державі. 

Права людини стосуються різних сфер життя і діяльності людей, зокрема:
 • ^ Особисті права стосуються охорони приватного життя особистості, її свободи, безпеки, власності.


 • Політичні права – це права, якими користується людина, як учасник громадського життя, і які пов'язані з участю громадян у виконанні та контролюванні влади.


 • Економічні права стосуються людини, як учасника господарського життя: права власності й праці, право на страйк тощо. 


 • Соціальні права зобов'язують державу до створення умов гідного рівня життя, охорони здоров'я і соціального забезпечення. 


 • ^ Культурні права включають право на навчання і участь у культурному житті.


В юридичній літературі поряд зі словами «права людини» ви можете зустріти поняття «свободи», наприклад свобода слова, свобода думки тощо. Право є тим, реалізацію чого держава гарантує, свобода ж є простором, в який державі не можна втручатися. Свобода – необхідна умова розвитку особистості. Тому кажуть «права і свободи людини». 


^ 2. Поняття «безпека». Основні аспекти безпеки людини


(Розповідь учителя з елементами бесіди)

Безпека людини – це забезпечення захисту фундаментальних прав і свобод, що становлять основу життя людини. Поняття «безпека» визначається як захищеність суспільства, особистості, держави від небезпек, загроз та надзвичайних ситуацій.

Небезпеки, створені самою людиною, різноманітні. Війни, тероризм, злочини, СНІД, голод, наркоманія, техногенні катастрофи – і це ще далеко не весь перелік.

Важливою ознакою якості життя є захищеність людини від різних небезпек і загроз. Існують різні аспекти безпеки людини.


(Запитання до учнів)

Уявіть собі, що перед вами «дерево безпеки людини» і ви маєте можливість наростити на ньому свою гілочку або листочок, тобто додати свою думку з приводу даного питання. Які аспекти безпеки людини ви могли б виділити?

Об'єднайтеся в малі групи і виберіть найважливіші аспекти безпеки людини з тих, що запропонували ваші однокласники.

Обговоріть свій список з іншими групами та виберіть разом ті аспекти безпеки людини, які ви вважаєте найбільш важливими.


(Розповідь вчителя)

Отже, можна виділити такі найважливіші аспекти безпеки людини:
 • ^ Екологічна безпека передбачає захист від екологічних катастроф та екологічного забруднення, наявність чистого повітря й води; можливість проживання в екологічно чистому середовищі й придбання екологічно безпечної їжі.


 • Економічна безпека означає забезпеченість доходом, достатнім для задоволення насущних потреб.


 • Продовольча безпека — доступність основних продуктів харчування.


 • Суспільна й культурна безпека передбачає захист культурного різноманіття й суспільного розвитку від руйнівних тенденцій.


 • Особиста безпека — це свобода й захист людини від загроз насильства.


 • Політична безпека пов'язана з можливістю жити в тому суспільстві, що визнає основні права людини.


 • Безпека для здоров'я означає можливість жити в безпечному для здоров'я довкіллі, доступність ефективного медичного обслуговування.^ 3. Створення безпечних умов існування з урахуванням індивідуальних особливостей


Загроза – це сукупність умов та чинників, що створюють небезпеку для життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держави.

Для створення умов, безпечних для життя та існування, слід максимально знизити загрози й ризики, враховуючи те, що вони будуть різними у зв'язку з індивідуальними особливостями людей:
 1. Деякі загрози однакові для всіх людей, наприклад тероризм, екологічні катастрофи, злочинність, хвороби. 


 2. Інші загрози можуть становити небезпеку для певної груп людей, наприклад, насильство над жінками й дітьми. 


 3. Є загрози тривалі й короткочасні, глобальні й регіональні, природного характеру й антропогенного. 


 4. Одним загрозам можна запобігти повністю, іншим — тільки частково, третім — неможливо запобігти зовсім, наприклад землетрусу. 


Кожна людина повинна передбачити небезпеки і готуватися до них заздалегідь, бути готовою протистояти будь-якій небезпеці та дотримуватися основних правил безпеки:
 1. Передбачувати та розпізнавати небезпеки і по можливості уникати їх.


 2. Знати небезпеки навколо і власні можливості.


 3. За необхідності діяти швидко і грамотно, виконуючи правила щодо збереження свого житія.


Сучасна людина повинна навчитися аналізувати джерела та причини виникнення небезпек, передбачувати їх появу, оцінювати її вплив на людину та довкілля. Усе це дозволить мінімізувати помилкові дії людини, своєчасно попередити загрозу для безпеки людини, пом'якшити негативні наслідки або запобігти їм.

Для одержання своєчасної інформації про загрози створена система своєчасного попередження — моніторинг безпеки людини. 

Наприклад, при оцінці економічної безпеки першочергове значення мають показники безробіття. Безробіття — це один з головних індикаторів економічної безпеки людини. Добре оплачувана робота є головною умовою запобігання загрози бідності та її наслідків.

^ Загроза продовольчої безпеки оцінюється на основі аналізу добового споживання калорій, за допомогою індексу виробництва продуктів харчування на душу населення та інших показників.

^ Військові та бойові дії (війни між державами, етнічні, релігійні, політичні конфлікти із застосуванням військової сили) також становлять безпосередню небезпеку для життя людини.

^ Загрози політичної безпеки характеризуються політичними переслідуваннями, катуваннями, жорстоким поводженням, репресіями з боку держави стосовно окремих осіб і груп.

^ Загрози культурної й суспільної безпеки викликають руйнування традиційних спільнот — сім'ї, громади, організації, етнічної групи. Зменшення культурного різноманіття має безліч негативних наслідків для прогресу розвитку суспільства. 

^ Загроза екологічної безпеки визначається рівнем радіаційного, хімічного або забруднення навколишнього середовища геомагнітними й електромагнітними випромінюваннями.

До загроз безпеки здоров'я належать неповноцінне харчування, небезпечні для здоров'я умови праці, малі й нестабільні доходи, бідність, зниження доступу до ефективного медичного обслуговування.

^ Загрози особистої безпеки пов'язані з природними й техногенними аваріями та катастрофами, ризиком нещасних випадків на виробництві, на транспорті, у побуті, на дорогах. Ріст злочинності також є чинником загрози особистої безпеки.

Для забезпечення безпеки людини створені міжнародні й вітчизняні організації, які спільно діють і здійснюють загальні проекти.

Безпека людини — це найважливіший аспект якості життя. Оцінюючи загрози, запобігаючи їм, можна створювати безпечні умови для життя, враховуючи індивідуальні особливості кожної людини.


ІV. Узагальнення, систематизація й контроль знань та вмінь учнів


(Робота з зошитом)

Виконання завдання №1 на с. 41.


(Питання для повторення та обговорення)
 1. Які права має людина?


 2. Що означає поняття «безпека людини»?


 3. У чому полягає економічна безпека?


 4. У чому полягає екологічна й продовольча безпека?


 5. Які загрози безпеці людини ви знаєте?


 6. У чому полягає моніторинг безпеки людини?


 7. Із чим пов'язані загрози особистій безпеці?


 8. Яку роль відіграє сама людина в попередженні небезпеки?
 1. Самостійна робота учнів(Робота з підручником) 

1) Прочитайте текст підручника та заповніть схему:


http://do.gendocs.ru/pars_docs/tw_refs/117/116270/116270_html_md72db5b.gif
 1. Що ви можете зробити, щоб забезпечити власну безпеку?Економічну


я можу →


1) ________________________________________

2) ________________________________________

3) ________________________________________

4) ________________________________________


Політичну 


я можу →


1) ________________________________________

2) ________________________________________

3) ________________________________________

4) ________________________________________


Екологічну


я можу →


1) ________________________________________

2) ________________________________________

3) ________________________________________

4) ________________________________________


Громадську


я можу →


1) ________________________________________

2) ________________________________________

3) ________________________________________

4) ________________________________________


Продовольчу


я можу →


1) ________________________________________

2) ________________________________________

3) ________________________________________

4) ________________________________________


Особисту 


я можу →


1) ________________________________________

2) ________________________________________

3) ________________________________________

4) ________________________________________
 1. Домашнє завдання
 1. Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання після параграфа. 


 2. Виконання дослідницького проекту «Законодавство України і безпека людини». Поділити клас на чотири групи, які будуть досліджувати зміст різних законів України щодо забезпечення безпеки громадян. Стисло записати положення усіх розглянутих законів.


^ Перша група – Конституція України (статті 3, 27, 49, 50).

Друга група – Закон України «Про охорону здоров'я».

Третя група – Закон України «Про охорону навколишнього середовища».

Четверта група – Закон України «Про запобігання захворювання на СНІД та соціальний захист населення».

Зробити висновки про важливість законодавчого забезпечення безпеки людини. 1. Підбиття підсумків уроку
 • Що нового для себе ви дізнались з сьогоднішнього уроку?

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок з етики Тема: Як пов’язані довкілля І здоров’я людини
Міжпредметні зв'язки: біологія – знання про організм людини, валеологія – поняття здоров'я, хімія – забруднювачі, процес очищення...

Методичний посібник для вчителів основ здоров’я з проблемного питання
«Уроки-тренінги як елемент логічно-креативного навчання учнів на уроках основ здоров’я»

Урок 12 (Основи здоров’я 8 клас) Тема: Екологічна безпека
Обладнання: підручник «Основи здоров’я» Т.Є. Бойченко, І. П. Василашко, Н. С. Коваль, -к, «Генеза», 2008; наочність

Урок з «Основ здоров`я» в 9 класі. Тема: Сучасний комплекс проблем безпеки
Довести необхідність дотримання основних психологічних І моральних засад безпеки та важливість створення комплексу безпечних умов...

Класна година «Крок за кроком до здоров ’ я» Мета
«здоров’я», довести учням важливість І значимість спілкування для життя людини сьогодні І у майбутньому, визначити, що власна поведінка...

Урок гра для учнів 8 класу на тему: «Екологічний ерудиціон»
Дидактична: сформувати знання про екологічні проблеми навколишнього середовища, закріпити навички розв’язування логічних завдань

Використання здоров’язбережувальних технології на уроках основ здоров’я в початкових класах
Ноцінним І щасливим. Здоровим потрібно бути з раннього дитинства. Не можна розраховувати на те, що можна залишитися здоровим, зовсім...

С. Коваль, методист кабінету крмк методичні рекомендації щодо вивчення...
У 2015-2016 навчальному році вивчення екології та основ здоров'я у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься згідно...

Перелік підручників та навчально-методичних посібників з біології,...
«Ранок» та рекомендовані мон україни або схвалені комісією з біології, екології та природознавства та комісією з основ здоров’я Науково-методичної...

Перелік підручників та навчально-методичних посібників з біології,...
«Ранок» та рекомендовані мон україни або схвалені комісією з біології, екології та природознавства та комісією з основ здоров’я Науково-методичної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка