Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок з «Основ здоров`я» в 9 класі. Тема: Сучасний комплекс проблем безпеки

Урок з «Основ здоров`я» в 9 класі. Тема: Сучасний комплекс проблем безпеки

Урок з «Основ здоров`я» в 9 класі.

Тема: Сучасний комплекс проблем безпеки.

Мета:

1. Довести необхідність дотримання основних психологічних і моральних засад безпеки та важливість створення комплексу безпечних умов життєдіяльності що враховують індивідуальні особливості людини.

2.Сформувати у учнів поняття про безпеку сьогодення.

Обладнання: плакати, малюнки,схеми «Безпека і довкілля»

Базові поняття: - безпека;

- комплекс безпек;

- аспекти безпеки.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Структура уроку.

1.Організаційний етап 2хв.

2.Актуалізація опорних знань, мотивація опорних знань і мотивація навчальної діяльності. 10хв.

3.Вивчення нового матеріалу. 20хв.

4.Узагальнення, систематизація й контроль знань та вмінь учнів. 8хв.

5.Підсумок уроку. 3хв.

6.Домашнє завдання. 2хв.

Хід уроку.

1.Організаційний етап

2.Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів.

Перевірка домашнього завдання. Запитання для контролю.

а). Причини поширення ВІЛ-інфекції в Україні.

б). Яких заходів слід вживати для захисту від ВІЛ?

в). Ваш погляд на розповсюдження ВІЛ-інфекції?

3.ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

Розповідь учителя з елементами бесіди.

Безпека життєдіяльності – це наука про комфортну й безпечну взаємодію людини із середовищем існування. Сучасний комплекс безпеки – це створення алгоритмів взаємодії людини з об’єктами техніки, у тому числі і поведінки людини в умовах надзвичайної ситуації. В умовах сучасного суспільства питання безпеки життєдіяльності різко загострились і прийняли характерні риси проблеми виживання людини.

Безпека передбачає, що розвиток людства служить інтересам людини й розширенню її можливостей як учасника процесу розвитку. Розвиток людини – це процес розширення свободи вибору :

- довге й тривале життя;

- компетентність, підтримка гідного рівня життя;

- отримання освіти.

Важливою ознакою якості життя є захищеність людини від різних небезпек та загроз. Існують різні аспекти безпеки людини.

Запитання для учнів:

«Які аспекти безпеки людини ви могли б виділити»?

(Учні повідомляють інформацію про НС у країні, світі.)

16 січня 1997 року Верховна Рада України приняла Концепцію національної безпеки України. Згідно з цим документом об’єктами національної безпеки є: а.)громадяни – їхні права і свободи;

б.) суспільство – його духовні та матеріальні цінності;

в.) держава – її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність, недоторканість кордонів.

Національна безпека – це стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держави.

У Концепції визначено:

- приорітет прав людини;

- верховенство права;

- приорітет мирних засобів у розв’язанні конфліктів;

- дотримання інтересів особи,суспільства, держави;

- чітке розмежування повноважень органів державної влади.

Звернення до класу: «Прочитайте текст підручника. Знайдіть визначення таких понять:

- економічна безпека людини;

- продовольча безпека;

- військова безпека;

- екологічна безпека;

- інформаційна безпека.

Заповніть таблицю в робочому зошиті: -як кататися на ковзанах, лижах?

(«Мозковий штурм», обговорення проблеми в трійках, четвірках.)

А.) Ситуація з вашого життя у зимовий період(заноси, бурульки, каток.)

Б.) Як ви підвищите рівень особистої безпеки?

4. Узагальнення, систематизація,конроль знань.

Дайте відповіді на запитання:

1. Що означає поняття «Безпека людини»? 2. У чому полягає економічна безпека?

3. Які загрози безпеці людини ви знаєте?

5. Підведення підсумків уроку.

Що нового для себе ви візьмете з сьгоднішнього уроку? Висловлення та коментування оцінок згідно з критеріями оцінювання.

6. Повідомлення домашнього завдання. Прочитати відповідний параграф підручника. Підібрати коротку інформацію про те, як визначаються безпечні умови життєдіяльності, малюнки безпечних ситуацій.

Список літератури:

1. Концепція захисту населення і території у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій. Затверджено Указом Президента України від 26 березня 1999 р. № 284-99.

2. Концепція управління охороною праці // Партнер. — 2001. — № 11. — С. 11—14.

3. Положення про СУОП у сільському господарстві / Мінагропром України. — К., 1998.

4. Навчальна програма нормативної дисципліни "Безпека життєдіяльності" для навчальних закладів. Затверджено Міністерством освіти України 4 грудня 1998 р.

5. Про основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки: Постанова Верховної Ради України від 5 березня 1998 p. № 188-98-ВР.

6. Безопасность жизнедеятельности / Под общ. ред. проф. С.В. Белова. — М.: Высш. шк., 1999. — 448 с.

7. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие / Под ред. О.Н. Русака. — СПб: ЛТА, 1996. — 231 с.

8. Белов C.В., Козьяков А.Ф. и др. Безопасность жизнедеятельности. — М-: ВАСОТ, 1993. — Ч. 2. — 164 с.

9. Белов С.В., Морозова Н.Н., Сивков В.П. Безопасность жизнедеятельности. — М.: ВАСОТ, 1992. — Ч. 1. — 136 с

10. Варосян C.O., Поспелов Д.А. Неметрическая пространственная логика // Известия АН СССР. Техническая кибернетика. — 1982. — № 5. — С. 86—89.

11. Ґрянік Г.М. Лехман С.Д., Вутко Д.А. та ін. Охорона праці. — К.: Урожай, 1994. — 272 с.

12. Гряник Г.Н., Скобло Ю.С., Климов Ю.А., Ильичев И.П., Новак О.Г. Методология прогнозирования травматизма в сельскохозяйственном производстве: Совершенствование рабочих органов сельскохозяйственных машин // Сб. научн. тр. к* М: МИИСП, 1980. — С. 105—109.

Урок з основ здоров’я у 6 класі.

Тема: Безпека кожного дня.

Мета:

А.) Сформувати у учнів поняття про небезпеку та безпеку.

Б.) Приймати правильні рішення відносно своєї безпеки.

Обладнання та матеріали: фотографії, малюнки, плакати,які дають змогу обговорювати ситуацію.

Базові поняття й терміни: безпека, небезпечна ситуація потенційна небезпека.

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку.

1.Організаційний етап. 1хв.

2.Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності 5хв.

3.Вивчення нового матеріалу. 20хв.

А.) Забруднення водоймищ.

Б.) Екологія міст, міського населення.

В.) Шумові забруднення.

Г.) Автотранспорт.

Д.) Укуси свійських тварин.

Е.) Опустелювання.

4. Узагальнення, систематизація і контроль знань. 10хв.

5. Самостійна робота учнів. 5хв.

6. Підведення підсумків уроку. 2хв.

7. Домашнє завдання. 2хв.

Хід уроку.

1. Організаційний етап.

2. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності.

Обговорення ситуації.

1.Біля водоймища ви побачили,що вибухівкою хлопці «глушать» рибу. Ваші дії?

2.По дорозі ,біля паркану діти ,нахиляючи гілля, пошкоджують дерево разом зі зрілими черешнями. Чи приєднаєтесь ви до них ? Чи є цей вчинок кражею? Як вчините ви?

3. Вивчення нового матеріалу.

Безпека і небезпека – що це таке? Розповідь вчителя про безпеку кожного дня, яка може бути непоміченою, непередбаченою.Зараз поговоримо про воду. Вода – найважливіший мінерал на Землі, який нічим замінити не можна. Вода є складовою усіх організмів – рослинних та тваринних. Вода являється середовищем мешкання багатьох організмів . Для людини вода має важливе значення: вона і транспортний шлях і джерело енергії, і сировина для отримання продукції, очисник і т.д. Проблема збереження якості води є на даний момент самою актуальною. Забруднена вода пагубно діє на організм людини, приводить до винищення риб, водоплаваючих птахів, звірів, а також загибелі рослинного світу водоймищ. (Далі – дискусія з класом «за» та «проти».)

Екологія міста – це взаємодія суспільства та навколишнього середовища. В містах постійно відбувається транспортування та переробка речовин , які дають відходи, а ті в свою чергу пагубно впливають на екологію міста. (Бесіда з класом.) Місто формує багато сторін життєдіяльності людини.При оцінці комфортності міста звертаємо увагу на соціальні благополуччя (бюджет сім’ї, забезпечення житлом, послуги, освіта, стан здоров’я, якість медичного обслуговування і т.д). Спілкування з класом.

Ще одним, дуже пагубним забрудненням атмосфери є шум. Подразники дії звуку (шуму) на людину залежать від інтенсивності. Працювати при інтенсивності шуму 125-145 дБ виникають вібрації в м’яких тканинах носоглотки, горла, в кістках черепа, зубах, якщо інтенсивність перевищує 140дБ, то починає вібрувати грудна клітина, м’язи рук, ніг, з’являється втома.При рівні шуму 160дБ можливий розрив барабанних перетинок. А тепер скажіть, (звернення до класу), чи пагубна музика у навушниках? Продовжуємо нашу розмову темою забруднення навколишнього середовища автотранспортом, який вносить основний вклад у забруднення атмосфери. Автомобілі,які працюють на бензині – 75% забруднення, літаки - 5%, автомобілі на дизельному паливі – 4%, трактори – 4%, залізнодорожний транспорт – 12%.

Укуси і хвороби внаслідок контакту з тваринами та комахами. Сказ – гостре інфікційне захворювання людини і тварини, характерне ураженням центральної нервової системи. У собак признаком сказу є стурбована поведінка, агресія до нападу на людину. Найбільш небезпечні укуси тварин в голову і кисті рук. Перша медична допомога. Промити. Не поспішати зупиняти кровотечу. На рану накласти пов’язку, відправити до лікарні для щеплення.

Орнитози - гострі інфекційні захворювання, які уражають птахів і передаються людині.

Отруйні тварини – це такі, в тілі яких постійно або тимчасово присутні яди. Активно отруйні тварини мають особливі органи, які виробляють яд.

Укуси змій. Після укусу – пекучий біль, почервоніння, синець. Медична допомога: - безпечне місце, спокій, позбутись яду, протиалергічний препарат, рясне пиття, контроль дихання, пульсу, свідомості.

Укуси бджіл. Пекучий біль, набряк, головний біль, нудота. Допомога: - видалити жало, обробити перекисом, спиртом, холодний компрес, гарячий чай.

Проблема опустелювання являється в даний момент однією із глобальних проблем. Під час пашні міліарди часток плодорідної землі піднімаються у повітря, розтікаються з потоками води, осідають на нових місцях. Під дією живих організмів, води, повітря на поверхносних шарах літосфери поступово засновується найважливіша екосистема, тонка, хрустка, яку називають «шкірою Землі», щоб заснувався 1см. родючої землі, потрібне сторіччя. (А цей 1см. родючої землі можна загубити назавжди за один поливний сезон.)

4. Узагальнення, систематизація і контроль знань та вмінь учнів.

Відповісти учням на запитання по пройденому матеріалу. Яка безпека загрожує при пожежах? Безпека наркотичних засобів. Питний режим школяра. Запобігання ВІЛ.

5. Самостійна робота учнів.

Зробити пам'ятку товаришу по класу з безпеки життєдіяльності. Спиратись на пройдений матеріал.

6. Підведення підсумків уроку.

Учитель оцінює роботу учнів, виставляє оцінки, робить зауваження щодо організації їхньої роботи.

7. Домашнє завдання.

Вивчити наступний матеріал. Розробити «Пам’ятки безпеки» життєдіяльності для учнів 6 класу.

Список літератури:

1. Желібо Л. Безпека життєдіяльності. — К., 2001.

2. Йолоп П.Ф. Теорія // Українська Радянська Енциклопедія. В 12 т. — К.: Голов, ред. УРЕ, 1984. — Т. 11, кн. 1. — С. 197—198.

3. Крикунов Г.Л., Беликов А.С., Залунин В.Ф., Довгань В.Ф. Безопасность жизнедеятельности. — Днепропетровск: УкОИМА-прес, 1995. — Ч. 3. — 196 с.

4. Крикунов Г.Л., Беликов А.С., Залунин В.Ф. Безопасность жизнедеятельности. — Днепропетровск: Пороги, 1992. — 4.1. — 412 с.

5. Козачков Л.С. Прикладная логика информатики / АН УССР; Институт кибернетики им. В.М. Глушкова. — К.: Наукова думка, 1990. — 256 с.

6. Кукин П.Л., Лапин B.Н., Подгорных Е.А. и др. — Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств. Охрана труда. — М.: Высш. шк., 1999. — 318 с.

7. Кутании А.Ф., Орлов Г.Л. О методике количественной оценки травмоопасности текстильного оборудования // Научн. работы институтов охраны труда ВЦСПС. — 1976. — Вып. 98. — С. 66—70.

8. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини. К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. — 186 с.

9. Лехман С.Д., Рубльов В.І., Рябцев E.І. Запобігання аварійності, травматизму у сільському господарстві. — К.: Урожай, 1993. — 272 с.

10. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. — Кіровоград, 1998. — 292 с.

11. Мушик Э., Мюллер П. Методы принятия технических решений. — М.: Мир, 1990.

12. Науменко І.М., Кузнецов В.О., Свято В.П. Концепція змісту синтетичної світоглядно-професійної фундаментальної навчальної дисципліни "Безпека життя і діяльності людини" для вищих навчальних закладів України // Освіта. — 1996. — 23 вересня.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок з основ здоров’я для 9 класу на тему: «Безпека людини й право»
...

Урок основи здоров’я в 3-му класі Тема
«Як козаки по сіль ходили», буклети, презентація, слайд – шоу, малюнки учнів,фонограма

Методичний посібник для вчителів основ здоров’я з проблемного питання
«Уроки-тренінги як елемент логічно-креативного навчання учнів на уроках основ здоров’я»

Анкета «Ти І твоє здоров’я» Виховна година в 3 класі «Здров’я головний життєвий скарб»
Витяг з наказу про організацію та проведення Тижня сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності на тему «Бережи здоров’я...

С. Коваль, методист кабінету крмк методичні рекомендації щодо вивчення...
У 2015-2016 навчальному році вивчення екології та основ здоров'я у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься згідно...

Укра ї н а новокаховська міська рада Херсонської області методичний кабінет
Нагадуємо Вам, що розпочато підготовку до професійного конкурсу «Сучасний урок 2015», основний напрямок якого соціалізація сучасного...

«бережи здоров'Я» основ и здоров'Я
Основи здоров'я -сучасна інтегральна наука про фундаментальні закони духовного та фізичного здоров'я як окремої особистості, так...

Календарно-тематичне планування з основ здоров’я у 6 класі на 2014...
Програма «Основи здоров’я», затвердженаМіністерством освіти І науки, молоді та спорту України (наказ монмолодьспорту України від...

Урок 12 (Основи здоров’я 8 клас) Тема: Екологічна безпека
Обладнання: підручник «Основи здоров’я» Т.Є. Бойченко, І. П. Василашко, Н. С. Коваль, -к, «Генеза», 2008; наочність

Звіт учителя
Бінарний урок з фізики та математики в 5 класі. Тема уроку: Дії з натуральними числами.(10. 02. 2012р.)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка