Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт", кер проекту Жебровський Б. М. (схвалена рішенням колегії монмолодьспорту від 01. 03. 2012, n 2/4-2, затверджена наказом мон молодьспорту від 21. 05. 2012 n 604)

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт", кер проекту Жебровський Б. М. (схвалена рішенням колегії монмолодьспорту від 01. 03. 2012, n 2/4-2, затверджена наказом мон молодьспорту від 21. 05. 2012 n 604)

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
Аналіз результатів методичної роботи комунального комбінованого дошкільного навчального закладу 207 за 2013 – 2014 навчальний рік,

завдання на 2014-2015рік

Комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад № 207 м. Кривого Рогу Дніпропетровської області функціонує з 1967 р.

Комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад № 207 створений як державний заклад в 2004 році.

Комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад № 207 здійснює свою діяльність відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту” , Статуту дитячого закладу № 207 ( реєстраційний номер 12271020000001642, дата реєстрації 03.02.2005 р.). Варіативна складова конкретизована дошкільним навчальним закладом відповідно до статуту з урахуванням особливостей мікрорайону, запитів батьків, індивідуальних потреб дитини.

Педагогічний колектив втілює в життя державну політику в галузі освіти, а саме:

*відбувається реалізація завдань державного стандарту дошкільної освіти України - Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція, /автор-наук. керівник Богуш А.М. МЦФР Накз МОНмолодьспорт від 22.05.2012 № 615(педагоги всіх груп ДНЗ,спеціалістиДНЗ)

*комплексні освітні програми:

 • програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт", кер. проекту Жебровський Б. М. (схвалена рішенням колегії МОНмолодьспорту від 01.03.2012, N 2/4-2, затверджена наказом МОН молодьспорту від 21.05.2012 N 604);/

 • комплекса додаткова освітня програма "Дитина в дошкільні роки" (науковий керівник Крутій К.Л.);

Діяльність ДНЗ у 2014-2015н.р. :

*продовжити поглиблене вивчення та впровадження в практику роботи інноваційно- розвиваючої технології « Теорія розвитку винахідницьких завдань-крок до успішного розвитку дитини»/ТРВЗ за Г.Альтшуллером/» як головне концептуальне питання педагогіки щодо вирішення завдань проблеми формування творчої особистості.

*Продовжувати роботу над обласним науково-методичним проектом «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» /5-етап роботи над проблемою -підсумковий/

* З метою виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження «Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку на 2003-2015 роки» (від 26 квітня 2003 р., № 634), та упровадження в Україні заходів, передбачених Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН «Про Декаду ООН з освіти для сталого розвитку, починаючи з 1 січня 2005 року» (2005 - 2014) відбувається реалізація завдань дослідно-експерементальної роботи згідно Комплексної програми «Освіта для сталого розвитку» на період 2009-2015 р.р.

Безпосередньо керує роботою дошкільного закладу завідуюча Л.І. Різун відповідно до Статуту та річного плану роботи. Завідуюча забезпечує:

*реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу, раду дошкільного закладу;

*діє від імені закладу, представляє його від державних органах, в установах і громадських організаціях;

*в межах своєї компетенції видає накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

*приймає на роботу та звільняє працівників закладу.

Пріоритетними напрямками роботи були: організаційно-педагогічний, лікувально-відновлювальний, корекційно-розвивальний, освітньо-виховний, реалізація яких спрямовувалась на вирішення завдань:

 • корекції вад опорно-рухового апарату;

 • корекції вад розвитку мовлення;

 • забезпечення всебічного розвитку розумових і фізичних здібностей дошкільнят;

 • формування готовності та підготовка дітей до успішного навчання в умовах в загальноосвітній школі.

     Робота дошкільного навчального закладу  несе плановий характер, чітку цілеспрямованість, здійснюється керівництво і контроль з боку адміністрації.

Кількісний аналіз особового складу педагогічних працівників

Всього педагогів –27

Спеціаліст-21

Спеціаліст I категорії -

Спеціаліст II категорії – 3

Спеціаліст вищої категорії – 3

Звання “Вихователь методист” – 5

Кількісна характеристика педагогічних кадрів ККДНЗ № 207

Характери-стика

педагогів


Категорія

працівників

Загальна кількість працівників

З них жінок

Із загального числа працівників мають освіту

Із загального числа працівників мають стаж педагогічної роботи

Категорія

Разом

Закінчена вища

Незакінчена вища

Не повна

вища

До 3-х років

Від 3-х до 8 роки

Від 3 до 13 роки

Від 13 до 18 роки

Понад 18 років

Вища категорія

I категорія

II категорія

Спеціаліст

Педагогічне звання

«Вихователь– методист»
всього

З них педагогів
Завідувач

1

1

1


1

1

1

Вихователь –методист

1

11

1

1


1

1

1

Музичний керівник

2

2

1
1

1

1


1


2
2

Вихователь

19

19

8

3

8

8

6

1

1
11

219

4

19

Практичний психолог

2

2

2


1

1
1

1
2

Вчитель логопед

2

2

2

1122


Постійно діючим колегіальним органом у дошкільному навчальному закладі була педагогічна рада. На її засіданнях підіймались актуальні питання, які відповідали потребам дошкільного навчального закладу, а саме:

1.Настановча педагогічна рада

Тема: « Про організацію діяльності педколективудошкільного   навчального закладу на 2013- 2014 навчальний рік»(серпень 2013р.)

2.Науково- педагогічна рада

Тема: “Соціальна адаптація дітей в умовах дошкільного закладу”листопад 2013р.)
3.Проблемна педагогічна рада

Тема:Шляхи підвищення ефективності спільної роботи дошкільного закладу і сім ї у розв’язанні завдань креативності розвитку творчої особистості дошкільника. (спільно з батьками)січень 2014р.)

4. Педагогічна рада по атестації педагогів(березень2014р.)

5.Підсумкова педагогічна рада

Тема : «Аналіз якості та результативності роботи колективу   дошкільного навчального закладу у 2013-2014 навчальному   році»(травень 2014р.) підводились підсумки роботи колективу дошкільного закладу , заслуховувались звіти педагогічних працівників, обговорювались пріоритетні завдання ДНЗ на літній оздоровчий період 2014 року тощо.

Питання контролю щодо виконання програмно-методичного забезпечення освітнього процесу розглядалося:

- під час тематичної перевірки закладу до нового навчального року (довідка, карти контролю, наказ № 128 від 30.08.2013 за результатами перевірки).,

- тематичної перевірки "Мовленнєвий розвиток дітей в кожній віковій групі" (акт, карти контролю, наказ №217 від 02.12.2013 "про підсумки перевірки";

-на педагогічні годині 29.11.13.розглядалося питання впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» в групах №4,6,8;

-на методичній нараді 20.11.13 розглядалося питання стан гурткової роботи в ККДНЗ .

- на оперативних нарадах при завідувачу (за планом, щомісяця, про що свідчать карти контролю).

 • На педгодині (лютий, 2014) за темою «Актуальність проблеми розвитку мовлення дітей дошкільного віку, лінія розвитку «Мовленнєвий розвиток» за Базовою програмою «Дитина в дошкільні роки» слухалось питання стану роботи з розвитку мовлення дітей дошкільного віку. На педгодинах (жовтень 2013р.квітень 2014р.) розглядалось питання аналізу дидактичного тестування раннього, молодшого, старшого дошкільного віку згідно розділів програми «Дитина в дошкільні роки»,Впевнений старт»

 • Адміністрацією ДНЗ у грудні 2013 року до наради при завідувачі проведено вивчення стану роботи середніх груп з впровадження завдань КДОП «Дитина в дошкільні роки»,старших програми Впевнений старт»

 • В березні 2014 проведено тематичне вивчення роботи по підготовці дітей до школи старших груп №4,6,8 щодо об’єктивного оцінювання досягнутих результатів з впровадження програми «Впевнений старт».

 •  На методичній раді вихователем-методистом  та молодими педагогами закладу проаналізовано  структуру і зміст програми «Дитина в дошкільні роки»,вихователями груп старшого дошкільного віку«Впевнений старт» (вересень 2013).

Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо виконання обраних програм ДНЗ.

Планування контролю за станом освітнього процесу в дошкільному закладі носить системний характер, відповідає річним завданням закладу та спрямований не лише на виявлення недоліків, а й на глибоке вивчення стану навчально-виховного процесу з метою його удосконалення, надання своєчасної допомоги вихователям. Адміністрацією дошкільного навчального закладу здійснюється систематичний контроль за плануванням освітнього процесу: визначено числа місяця коли педагоги зобов”язані передати перспективні плани роботи на перевірку. Завідувач ДНЗ Різун Л.І. та методист Трифонова Т.Т. після перевірки записують зауваження, визначають дати повторного контролю. Відмічено змістовність зауважень, рекомендацій, які надаються адміністрацією. Аналіз планування роботи адміністрацією закладу показав, що воно відповідає змісту річного плану закладу, проводиться щотижнево. Систематично аналізується хід виконання планів на засіданнях педрад, в наказах, нарадах при завідувачі ДНЗ.

Творчою групою ДНЗ під керівництвом методиста -вихователя розроблені оптимальні варіанти перспективного планування освітнього процесу вихователями ДНЗ відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти(оновлена редакція), комплексної додаткової освітньої програми «Дитина в дошкільні роки» та програми розвитку для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». В методичному кабінеті є інформаційно-довідковий матеріал, рекомендації, творчі розроби з питань планування освітнього процесу згідно вимог програм Дитина в дошкільні роки», «Впевнений старт»,БКДО ,але не в достатній кількості є в наявності методично-дидактичний матеріал відповідно чинної програми «Дитина в дошкільні роки», тому необхідно поповнити як методичний кабінет і кожну вікову групу.

Протягом року плідно працювала Рада закладу. На засіданнях Ради розглядались питання поліпшення умов здобуття дітьми дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання позабюджетних коштів закладу, вносились пропозиції та затверджувались додаткові платні освітні послуги, , погоджувались зміст та форми роботи з батьками. Завдяки активній діяльності Ради закладу та батьків, умови перебування дітей в ДНЗ, предметно-ігрове розвивальне середовище та матеріально-технічна база закладу значно покращились.

Але суттєвим недоліком в управлінській діяльності ДНЗ є:

- перенавантаження груп;

- не витримується періодичність контролю за режимними моментами в групах;

- недостатньо уваги приділяється контролю за виконанням попередніх пропозицій, наданих під час аналізу педагогічного процесу.

Отже, в наступному навчальному році слід вдосконалити систему управлінської діяльності, а саме:

- не допускати перенавантаження груп в дошкільному закладі;

- активізувати контрольно-аналітичну діяльність щодо відвідування та аналізу режимних моментів завідувачем та вихователем-методистом;

- більше уваги приділяти контролю за виконанням попередніх пропозицій, наданих під час аналізу педагогічного процесу.

Постійно діючим колегіальним органом у дошкільному навчальному закладі була педагогічна рада. На її засіданнях підіймались актуальні питання, які відповідали потребам дошкільного навчального закладу, а саме:

1.Настановча педагогічна рада

Тема: « Про організацію діяльності педколективудошкільного   навчального закладу на 2013- 2014 навчальний рік»(серпень 2013р.)

2.Науково- педагогічна рада

Тема: “Соціальна адаптація дітей в умовах дошкільного закладу”листопад 2013р.)
3.Проблемна педагогічна рада

Тема:Шляхи підвищення ефективності спільної роботи дошкільного закладу і сім ї у розв’язанні завдань креативності розвитку творчої особистості дошкільника. (спільно з батьками)січень 2014р.)

4. Педагогічна рада по атестації педагогів(березень2014р.)

5.Підсумкова педагогічна рада

Тема : «Аналіз якості та результативності роботи колективу   дошкільного навчального закладу у 2013-2014 навчальному   році»(травень 2014р.) підводились підсумки роботи колективу дошкільного закладу , заслуховувались звіти педагогічних працівників, обговорювались пріоритетні завдання ДНЗ на літній оздоровчий період 2014 року тощо.

Питання контролю щодо виконання програмно-методичного забезпечення освітнього процесу розглядалося:

- під час тематичної перевірки закладу до нового навчального року (довідка, карти контролю, наказ № 128 від 30.08.2013 за результатами перевірки).,

- тематичної перевірки "Мовленнєвий розвиток дітей в кожній віковій групі" (акт, карти контролю, наказ №217 від 02.12.2013 "про підсумки перевірки";

-на педагогічні годині 29.11.13.розглядалося питання впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» в групах №4,6,8;

-на методичній нараді 20.11.13 розглядалося питання стан гурткової роботи в ККДНЗ .

- на оперативних нарадах при завідувачу (за планом, щомісяця, про що свідчать карти контролю).

 • На педгодині (лютий, 2014) за темою «Актуальність проблеми розвитку мовлення дітей дошкільного віку, лінія розвитку «Мовленнєвий розвиток» за Базовою програмою «Дитина в дошкільні роки» слухалось питання стану роботи з розвитку мовлення дітей дошкільного віку. На педгодинах (жовтень 2013р.квітень 2014р.) розглядалось питання аналізу дидактичного тестування раннього, молодшого, старшого дошкільного віку згідно розділів програми «Дитина в дошкільні роки»,Впевнений старт»

 • Адміністрацією ДНЗ у грудні 2013 року до наради при завідувачі проведено вивчення стану роботи середніх груп з впровадження завдань КДОП «Дитина в дошкільні роки»,старших програми Впевнений старт»

 • В березні 2014 проведено тематичне вивчення роботи по підготовці дітей до школи старших груп №4,6,8 щодо об’єктивного оцінювання досягнутих результатів з впровадження програми «Впевнений старт».

 •  На методичній раді вихователем-методистом  та молодими педагогами закладу проаналізовано  структуру і зміст програми «Дитина в дошкільні роки»,вихователями груп старшого дошкільного віку«Впевнений старт» (вересень 2013).

Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо виконання обраних програм ДНЗ.

Планування контролю за станом освітнього процесу в дошкільному закладі носить системний характер, відповідає річним завданням закладу та спрямований не лише на виявлення недоліків, а й на глибоке вивчення стану навчально-виховного процесу з метою його удосконалення, надання своєчасної допомоги вихователям. Адміністрацією дошкільного навчального закладу здійснюється систематичний контроль за плануванням освітнього процесу: визначено числа місяця коли педагоги зобов”язані передати перспективні плани роботи на перевірку. Завідувач ДНЗ Різун Л.І. та методист Трифонова Т.Т. після перевірки записують зауваження, визначають дати повторного контролю. Відмічено змістовність зауважень, рекомендацій, які надаються адміністрацією. Аналіз планування роботи адміністрацією закладу показав, що воно відповідає змісту річного плану закладу, проводиться щотижнево. Систематично аналізується хід виконання планів на засіданнях педрад, в наказах, нарадах при завідувачі ДНЗ.

Творчою групою ДНЗ під керівництвом методиста -вихователя розроблені оптимальні варіанти перспективного планування освітнього процесу вихователями ДНЗ відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти(оновлена редакція), комплексної додаткової освітньої програми «Дитина в дошкільні роки» та програми розвитку для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». В методичному кабінеті є інформаційно-довідковий матеріал, рекомендації, творчі розроби з питань планування освітнього процесу згідно вимог програм Дитина в дошкільні роки», «Впевнений старт»,БКДО ,але не в достатній кількості є в наявності методично-дидактичний матеріал відповідно чинної програми «Дитина в дошкільні роки», тому необхідно поповнити як методичний кабінет і кожну вікову групу.

Протягом року плідно працювала Рада закладу. На засіданнях Ради розглядались питання поліпшення умов здобуття дітьми дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання позабюджетних коштів закладу, вносились пропозиції та затверджувались додаткові платні освітні послуги, , погоджувались зміст та форми роботи з батьками. Завдяки активній діяльності Ради закладу та батьків, умови перебування дітей в ДНЗ, предметно-ігрове розвивальне середовище та матеріально-технічна база закладу значно покращились.

Але суттєвим недоліком в управлінській діяльності ДНЗ є:

- перенавантаження груп;

- не витримується періодичність контролю за режимними моментами в групах;

- недостатньо уваги приділяється контролю за виконанням попередніх пропозицій, наданих під час аналізу педагогічного процесу.

Отже, в наступному навчальному році слід вдосконалити систему управлінської діяльності, а саме:

- не допускати перенавантаження груп в дошкільному закладі;

- активізувати контрольно-аналітичну діяльність щодо відвідування та аналізу режимних моментів завідувачем та вихователем-методистом;

- більше уваги приділяти контролю за виконанням попередніх пропозицій, наданих під час аналізу педагогічного процесу.
МЕТОДИЧНА РОБОТА В ДНЗ

Методична робота з педагогічними кадрами навчального закладу проводилась згідно наказу №234 від 19.08.2013 р. «Про організацію методичної роботи та підвищення професійної майстерності педагогічних працівників ККДНЗ №207 у 2013-2014н.р.», а також відповідно до структурної моделі методичної роботи та згідно розподілу функціональних обов’язків між вихователями ДНЗ.

Впродовж 2013-2014 навчального року педагогічний колектив ДНЗ працював над забезпеченням реальних завдань з планування та організації роботи за КДОП «Дитина в дошкільні роки» та «Впевнений старт», БК (оновлена редакція)використанням ефективних шляхів оновлення змісту освіти, новітніх форм роботи з дітьми.
Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників станом на 01.09.2014 р.


Всього педагогічних працівників

вища освіта

за кваліфікаційним рівнем

спеціаліст вищої категорії

%

спеціаліст

першої категорії

%

спеціаліст другої категорії

%

спеціаліст

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


27


15


3


11


-

3


11


21


78
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
Затверджено Наказом Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України від 21. 05. 12 р. №604

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «впевнений старт»...
Дошкільний вік значний період дитинства. У порівнянні з періодом раннього віку соціальні та духовні потреби дитини різко посилюються....

Створення програми «Основи безпеки життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку»
Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, створена авторська програма «Основи безпеки життє­діяльності дітей старшого дошкільного...

Уроку
В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, А.І. Довгань. – Київ : Генеза, 2016 згідно з чинною навчальною програмою, затвердженою наказом монмолодьспорту...

Про хід виконання програми "Охорони навколишнього природного середовища...
Азначити, що вказана програма затверджена рішенням міської ради від 29 лютого 2012 р. №2-xvііі протягом 2012-2013 років до програми...

Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із...
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років

Рекомендації до програми розвитку дитини дошкільного віку Українське...
Наказ мон україни від 22. 05. 2012 №615 «Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти» (нова редакція)

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу
Україні у ХХІ столітті, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний навчальний заклад», Базового...

Методичні рекомендації щодо викладання біології,екології, природознавства у 2015/2016 н р
Біологія, екологія, природознавство у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 н р вивчатимуться за такими навчальними програмами:...

Методичні рекомендації щодо викладання біології,екології, природознавства у 2015/2016 н р
Біологія, екологія, природознавство у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 н р вивчатимуться за такими навчальними програмами:...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка