Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Календарно-тематичне планування для 7 кл складено відповідно до Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Хімія. 7 9 класи. К.: Видавничий дім «Освіта»

Календарно-тематичне планування для 7 кл складено відповідно до Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Хімія. 7 9 класи. К.: Видавничий дім «Освіта»

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
Відділ освіти Шевченківської районної державної адміністрації
Великохутірська загальноосвітня школа IIII ступенів

Шевченківської районної ради Харківської області

Календарно-тематичне

планування з предмету

«Хімія» курсу інваріантної складової робочого навчального плану у 7-9, 11 класах

на 2015 / 2016 навчальний рік


Учитель хімії

першої кваліфікаційної категорії

Максименко Наталія Олексіївна


Розглянуто на засіданні

методичного обєднання вчителів

природничо-математичного циклу

(керівник Гобан М.Ю.)

від 31.08.2015, протокол № 1


«Погоджено»:

Заступник директора з НВР

___________________ Ю.М. Безніс

01.09.2015


Великі Хутори 2015
7 клас

(52 годин, 1,5 год на тиждень, 5 год резервні)
Календарно-тематичне планування для 7 кл складено відповідно до Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів:Хімія. 7 – 9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 29.05.2015 № 585
I семестр 24 годин

II семестр 28 годинз/п уроку

Дата

проведення уроку

Зміст уроку

Хімічний експеримент

При мітка

І семестр

ВСТУП (4 год)

1

01.09

Хімія – природнича наука. Речовини та їх перетворення в навколишньому світі

Демонстрація 1.

Взаємодія натрій гідрогенкарбонату з розчином оцтової кислоти

Демонстрація 2.

Зміна забарвлення індикаторів у різному середовищі
2

08.09

Короткі відомості з історії хімії

Навчальний проект

Хімічні знання в різні епохи
3

11.09

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом4

15.09

Практична робота 1.

Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум`яТема 1. Початкові хімічні поняття (21 год)

5

22.09

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини.6

25.09

Фізичні властивості речовин

Лабораторний дослід № 1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків
7

29.09

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні)8

06.10

Практична робота №2.

Розділення неоднорідної суміші.
9

09.10

Атоми. Молекули. Йони. Будова речовин. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент в хімії.10

13.10

Хімічні елементи, їхні назви й символи11

20.10

Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Структура періодичної системи

Демонстрація 3. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

12

23.10

Хімічні формули речовин13

03.11

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів14

10.11

Урок узагальнення знань15

13.11

Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи, їх розміщення в періодичній системі


Демонстрація 4.

Зразки металів і неметалів.

16

17.11

Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин

Лабораторний дослід № 2. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин
17

24.11

Валентність хімічних елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук18

27.11

Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.19

01.12

Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою. Розв’язування розрахункових задач на обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою20

08.12

Масова частка елемента в складній речовині. Розв’язування розрахункових задач на обчислення масової частки елемента в складній речовині21

11.12

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин

Демонстрація 5—9. Хімічні реакції, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.

Лабораторний дослід № 3. Проведення хімічних реакцій

22

15.12

Практична робота №3. Дослідження фізичних і хімічних явищ.
23

22.12

Письмова тематична (контрольна) робота з теми «Початкові хімічні поняття»
24

25.12

Представлення результатів навчальних проектів:

  • Хімічні явища в природному довкіллі

  • Хімічні явища в побуті

  • Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах

  • Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості


з/п уроку

Дата

проведення уроку

Зміст уроку

Хімічний експеримент

При мітка

ІI семестр

Тема 2. Кисень (14 год)

25

12.01

Повітря, його склад26

19.01

Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властиаості кисню
27

22.01

Закон збереження маси речовини під час хімічних реакцій

Демонстрація 10. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин

28

26.01

Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння
29

02.02

Рівняння хімічних реакцій
30

05.02

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню

Демонстрація 11-13.

Добування кисню з гідроген пероксиду. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води. Доведення наявності кисню
31

09.02

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.32

16.02

Практична робота № 4.

Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності.33

19.02

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання)34

23.02

Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду, глюкози).

Демонстрація 14. Спалювання простих і складних речовин
35

01.03

Маркування небезпечних речовин

Демонстрація 15. Маркування небезпечних речовин
36

04.03

Умови виникнення та припинення горіння. Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню37

15.03

Представлення результатів навчальних проектів:

6. Проблема забруднення повітря та шляхи розв’язування її.

7. Дослідження зміни концентрації вуглекислого газу у класній кімнаті під час занять38

18.03

Письмова тематична (контрольна) робота з теми «Кисень»Тема 3 . Вода (12 годин)

39

22.03

Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості.40

05.04

Вода – розчинник41

08.04

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена ревовина42

12.04

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини43

19.04

Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині44

22.04

Виготовлення розчину

Демонстрація 16. Виготовлення розчинів

Лабораторний дослід № 4. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин
45

26.04

Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи. Поняття про індикатори

Демонстрація 17. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори

Демонстрація 18. Взаємодія фосфор (V) оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори

Лабораторний дослід № 5.Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами
46

03.05

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини47

06.05

Кислотні дощі. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах48

49

10.05

17.05

Представлення результатів навчальних проектів:

8. Проблема збереження чистоти водойм

9. Дослідження якості води з різних джерел

10. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води

11. Способи очищення води в побуті
50

20.05

Урок узагальнення знань з теми

« Вода»51

24.05

Екскурсія до хімічної лабораторії сільськогосподарського підприємства52

27.05

Підсумковий урок


  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Календарно-тематичне планування для 7 кл складено відповідно до Навчальні...
«Біологія» курсу інваріантної складової робочого навчального плану у 7-9, 11 класах

Календарно-тематичне планування з предмету «Екологія»
Календарно-тематичне планування для 11 кл складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: природничо-математичний...

Уроку
Календарно-тематичне планування для 5-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська...

Календарно-тематичне планування з основ здоров’я у 6 класі на 2014...
Програма «Основи здоров’я», затвердженаМіністерством освіти І науки, молоді та спорту України (наказ монмолодьспорту України від...

Перелік програм, за якими здійснюється вивчення предметів інваріантної...
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1- 4 класи. К. Видавничий дім «Освіта»,...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи мс....
Російська мова. Русский язык. Программа для общеобразовательных учебных заведений

Чернігівської обласної ради
Програму до вступних іспитів (старша школа) складено з урахуванням змісту навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів...

Здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім...

Чернігівської обласної ради
Програму до вступних іспитів складено з урахуванням змісту навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів (програма...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка