Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні рекомендації щодо формування ціннісного ставлення до природи ціннісне ставлення до природи

Методичні рекомендації щодо формування ціннісного ставлення до природи ціннісне ставлення до природи

Методичні рекомендації щодо формування ціннісного ставлення до природи
ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини, самоцінності природи; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, екологічно безпечній; критичній оцінці споживацько-утилітарного ставлення до природи, яке призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної кризи; вмінні протистояти проявам такого ставлення доступними способами; активній участі у практичних природоохоронних заходах: здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві. Ціннісне ставлення до природи і сформована на його основі екологічна культура є обов'язковою умовою сталого розвитку суспільства, узгодження економічних, екологічних і соціальних чинників розвитку.
Початкова школа


Критерії

Виховні досягнення

Сформованість понять та уявлень про довкілля


 • усвідомлення краси природи, як унікального явища та її функцій в житті людини;

 • формування пізнавального інтересу до природи;

 • необхідність гармонійного співіснування людини та природи, відповідального ставлення до неї;

 • дбайливе ставлення до природи в традиціях українського народу;

 • ставлення до рослин та тварин на засадах білетики;

Форми діяльності

 • уявна подорож,

 • конкурси,

 • ігри,

 • демонстрація,

 • розповідь,

 • моделювання,

 • інсценізація,

 • вікторина,

 • екскурсія,

 • виставка малюнків,

 • операція-рейд,

 • виставка-ярмарок,

 • перекличка повідомлень,

 • добродійна акція,

 • година спостереження,

 • година милування,

 • театральна вистава,

 • естафети,

 • догляд за рослинами і тваринами.

 • ситуаційно-рольова гра,

 • сюжетно-рольова гра,

 • гра-драматизація,

 • інсценування,

 • гра-бесіда,

 • гра-мандрівка,

 • екскурсія,

 • ігрова вправа,

 • бесіда,

 • тематичний зошит,

 • ранок,

 • свято,

 • усний журнал,

 • групова справа,

 • оформлення альбому,

 • ляльковий театр,

 • ведення літопису класного колективу,
Теми виховної діяльності

1 клас

 • “Чистий клас”.

 • “Збережемо чистим довкілля”.

 • “Екологічна стежка ”.

 • “Збережемо красу природи»

 • «Зелені друзі мого краю».

 • “Перші весняні квіти”.

 • “Зустріч пернатих друзів”.

 • “Ми за них відповідаємо”.

 • “Тварини – не іграшки”.

 • Туристська прогулянка „До чистих джерел”.

 • “Рослини моєї вулиці”.

 • “Природа в загадках, прислів’ях, приказках та віршах”.

 • “Екологія в загадках”.

«Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи» (див. додаток)

2 клас

 • “Віч-на-віч з природою”.

 • “Чисте джерело”.

 • “Чиста криниця”.

 • “Збережемо красу природи.»

 • “Екологічна стежка в різні пори року” (вулицею міста, села).

 • “Чорнобиль – рана України”.

 • “Первоцвіти просять захисту”.

 • “Наш квітник – найкращий”.

 • “Дивовижні звірі Марії Приймаченко”.

 • “Якби тварини вміли говорити”.

 • Рухливі ігри з елементами техніки туризму.

 • Вікторина-гра „Що покласти в рюкзак для мандрівок”

 • “Боляче буває всім” (ставлення до тварин).

 • “Тварини моєї місцевості”.

 • «Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи» (див. додаток)

3 клас

 • “Чисте подвір’я”.

 • “Подорож лісовою стежкою”.

 • “Збережемо красу природи”.

 • “Заповідні місця мого краю”.

 • “Подарунки осені”.

 • “Казковий фруктово-овочевий бал”.

 • “Посаджу дерево”.

 • “На квіти осені чарівні подивись”.

 • “Я не ображу рідної землі”.

 • Одноденна туристська прогулянка „У поході друзі”.

 • «Чорнобиль не має минулого часу”.

 • “Ти відповідальний за тих, кого приручив”.

 • “Таємниці Катерини Білокур”.

 • “Тварини взимку потребують твоєї допомоги”

 • “Різдво в гості прийшло”.

 • «Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи» (див. додаток)

4 клас

 • “Стань природі другом, будь природі сином”.

 • “Себе я бачу в дзеркалі природи”.

 • “Тече річка невеличка”.

 • “Чисте довкілля”.

 • “Збережемо красу природи”.

 • “Знай, люби, бережи”.

 • “Збережемо природу рідного краю”.

 • Туристська гра-естафета „Долаємо перешкоди”.

 • “В усі пори року прекрасна земля”.

 • “Екологічною стежкою до лісу (гаю, поля)”.

 • “Жива і нежива природа”.

 • «Нагодуй птахів (тварин)»

 • «Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи» (див. додаток)

Вікові особливості учнів початкової школи

Молодший шкільний вік є важливим у становленні особистості дитини, бо саме в цьому віці закладаються основи особистісного розвитку учнів початкової школи.

До вікових особливостей дітей 1-4 класів можна віднести: незначний соціальний та моральний досвід, підвищену емоційність, вразливість і одночасно пластичність до морально-етичних впливів, імпульсивність та безпосередність поведінки дитини, бажання постійно розширювати коло спілкування.

Основними потребами дитини в початкових класах є потреби: у спілкуванні з людьми, в емоційному контакті, визнанні, оцінці своїх дій та вчинків, виявленні власних позицій у ставленні до інших, світу, у дружбі, товариськості, повазі до особистості, самоповазі, набутті нових знань та вмінь для пізнання довкілля.

Беручи участь у спільних видах діяльності, учні вчаться будувати свої взаємини із однолітками, входити в колектив ровесників. У них виникає потреба до взаємовимогливості і взаємодопомоги.

У вчинках дітей наприкінці другого року навчання вже проглядається позиція у ставленні до того, що їх оточує. Розвиваються і змінюються внутрішні етичні інстанції, формуються моральні мотиви поведінки; розвивається здатність співпереживати, співчувати, а отже, і співдіяти з дорослими та однолітками.

Дуже часто внутрішнє самопочуття, емоційний настрій дитини залежить від особистості вчителя початкових класів, оскільки для учнів 1-2 класів учитель залишається центральною фігурою, арбітром, авторитетом. Лише в 3-4 класах самооцінка, оцінка однолітків починає переважати оцінку вчителя.

Зовнішнім вираженням позиції дитини є участь її у різноманітних ситуаціях дитячого життя. Вона виявляється залежно від очікувань вчителя і дитини.

Головне завдання вчителя – навчитись створювати і використовувати у шкільному житті ситуації, в яких знання і дії були б злиті та дозволили б фіксувати динаміку духовно-морального розвитку дитини, суть якого полягає у вмінні дитини самостійно, а іноді за допомогою вчителя реалізувати свої здібності до практичної діяльності.

Ефективність різних видів виховання залежить від спрямованості виховного процесу, форм і методів його організації. Пріоритетними для учнів початкових класів є активні методи, спрямовані на самостійний пошук істини та сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості.

Рекомендації щодо розробки виховних заходів

Ставлення вихованців до природи має специфічні вікові особливості. Молодшому шкільному віку властиве непрагматичне ставлення, що ґрунтується на суб'єктифікації, коли природні об'єкти стають "значущими іншими"; посилюються мотиви спілкування з природою. Класному керівнику необхідно звернути увагу на розв’язання таких завдань, як формування в учнів усвідомлення краси природи, пізнавального інтересу до природи, необхідності гармонійного співіснування з природою, відповідального та дбайливого ставлення до неї. З метою практичної спрямованості виховної діяльності слід обирати такі форми роботи, як година спостереження, година милування, походи, екскурсії тощо. Класний керівник може використати «Контурну карту виховної еколого-натуралістичної роботи» (див. додаток)


ОСНОВНА ШКОЛА

Критерії

Виховні досягнення

Усвідомлення себе як невід’ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи, взаємозв’язок стану довкілля та здоров’я людей

5-7 класи

 • знання про вичерпність природних ресурсів;

 • поняття природу як еталонну цінність;

 • активна життєва позиція щодо оздоровлення довкілля;

Сформованість почуття особистої причетності до збереження природних багатств

8-9 класи

 • потреба у продовженні національних та етнокультурних традицій;

 • ефективне і ощадливе використання всіх видів ресурсів;

 • основи екологічного законодавства;

 • навички правил техніки безпеки на природі;

 • потреба в оздоровленні довкілля та участь у природоохоронній діяльності;

 • навички життєдіяльності в умовах екологічної кризи.

Форми роботи

 • фестиваль,

 • колективне ігрове спілкування,

 • похід,

 • турнір,

 • гра-анкета,

 • колаж,

 • пошукова гра,

 • акція (милосердя, благодійна, екологічна та інші),

 • екологічна стежка,

 • художня галерея,

 • конкурс-ярмарок,

 • виставка творчих робіт,

 • трудовий десант,

 • конкурс-інсценізація,

 • конкурсна програма,

 • виставка-конкурс,

 • ведення літопису класного колективу,

 • година спілкування,

 • класні збори,

 • година класного керівника,

 • анкета думок,

 • зустріч,

 • відверта розмова,

 • просвітницький тренінг,

 • ярмарок солідарності,

 • конкурс,

 • гра-експрес,

 • родинне свято,

 • родинна вітальня,

 • рольова гра,

 • вікторина,

 • колективна творча справа (КТС)

 • жива газета, випуск газети,

 • свято-презентація,

 • проект,

 • операція.

Теми виховної діяльності

5 клас

 • “Я – маленька частиночка Природи”.

 • “Старти золотої осені”.

 • “Флора і фауна нашого краю”.

 • “Екологічною стежиною нашого краю”.

 • “Природа – наш дім”.

 • “Барви веселки”.

 • «Таємниці природи»

 • Свято квітів.

 • “Вже брами літа замикає осінь”.

 • “Знайди скарби природи рідного краю”.

 • “Брати наші менші”.

 • “Аптека бабусі Медуниці”.

 • “Нагодуй птахів”.

 • “Бережи воду, козаче, і вона тобі віддячить”.

 • “Встанови годівничку”.

 • “Квіти – посмішка природи”.

 • «Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи» (див. додаток)

6 клас

 • “Зелений патруль”.

 • “Бережи ліс”.

 • “Вода – безцінне багатство. Бережіть її”.

 • “Давайте, друзі, разом природу берегти!”

 • У природі – у рідному домі”.

 • “Ліс – не школа, а всіх учить”.

 • “Природа – людині, людина – природі”.

 • “Рослини – барометри”.

 • “Чисте повітря”.

 • “До природи – не неси шкоди”.

 • “Сценарій фільму «Мальовнича моя Україна: оформляємо путівник”.

 • “Озера та ріки мого краю”.

 • “Школа юного еколога”.

 • “Знай і люби свій край!”.

 • “Захистимо наших братів менших”.

 • “Екологічні катастрофи”.

 • “Дзвони Чорнобиля”.

 • “Хто природу не тривожить, тому вона допоможе”.

 • «Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи» (див. додаток)

7 клас

 • “Земля – годувальниця”.

 • „Історія міст і сіл України”

 • „Україна вишивана”.

 • “Вода – джерело життя”.

 • “Космос - далеко чи поруч?”

 • “Ерудит природи”.

 • Конкурс фоторобіт „Природа і фантазія”.

 • “Здорова природа – здорова людина”.

 • “Дари природи не невичерпні”.

 • “Вітамінна скарбниця”.

 • “Овочеві витівки”.

 • “Щедрі дари осені”.

 • “Жива ялинка хай росте”.

 • ”Червона книга, для кого?”

 • “Квітковий вернісаж”.

 • “Будь природі другом”.

 • “Вальс квітів”.

 • “Будь до природи небайдужим”.

 • «Екологічна майстерня»

 • «Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи» (див. додаток)

8 клас

 • «Біологічний хокей»(КВК).

 • “Екологічний бумеранг”.

 • “Екологічне лото”

 • «Зелений дивосвіт».

 • «Ми – в природі, природа – в нас».

 • “Замість ялинки – зимовий букет”.

 • “Осінній дивограй”

 • «Світ дерев»

 • “Дзвони Чорнобиля”.

 • «Мальовнича моя Україна: розробка сценарію фільму»

 • «Світ природи в народному епосі»

 • «Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи» (див. додаток)

9 клас

 • “Збережемо чистоту водних просторів наших!”

 • “ Бережіть рідну природу!”

 • “Бережіть ліс – легені планети! ”

 • “Збережемо наше довкілля!”.

 • “Екологічний КВК”.

 • “Посади дерево”.

 • “Чистий зелений світ навколо тебе”.

 • “Захистимо мурашник”.

 • “Розчистимо лісове джерело”.

 • “Вони – з Червоної книги!”

 • “Квіти - очі землі”.

 • “Рослини у творах мистецтва”.

 • «Уроки Чорнобиля»

 • “Стояла я і слухала весну…” • Хай вічно струмує вода”.

 • «Мальовнича моя Україна; оформлення фотоальбому»

 • „Краса і біль України”: „Свята спадщина”, „Мальовнича Україна”, „Скривджена земля”, „З попелу забуття”.

 • «Екологічна юстиція»

 • “Свято врожаю”.

«Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи» (див. додаток)

Вікові особливості учнів основної школи

Підлітковий вік – складний відповідальний період становлення особистості (за Л. І. Божович, це період другого народження особистості), в якому формується соціальна спрямованість і моральна свідомість: моральні погляди, судження, оцінки, уявлення про норми поведінки, запозичені у дорослих. Моральні переконання ще не є нестійкими, проте вони стають специфічними мотивами поведінки. З’являються власні погляди, оцінки, які можуть швидко змінитись, але й протилежну точку зору підліток буде відстоювати так само пристрасно, як іншу.

Важливі зміни відбуваються у мотиваційній сфері: потреба в самоповазі, в самоствердженні, у визнанні товаришів, у позитивному ставленні з боку друзів. З’являється орієнтація на майбутнє: мрії, ідеали, перспективні плани, віддалена мета. Проте для підлітка характерна й відмова від поставленої мети всупереч її об’єктивній значущості, бо воля ще слабка. Підлітки частіше діють за найбільш сильним мотивом, власною ж поведінкою вони ще не володіють, і самі визнають відсутність у себе вольових якостей.

Моральна мотивація ще не є стійкою, тому підліток легко піддається навіюванню, таким формам соціальної поведінки, які роблять його дорослим у власних очах.

Підлітки адекватно оцінюють товаришів, але завищують свою самооцінку. Загальне позитивне ставлення до себе, до своїх можливостей повинно залишатися незмінним, а недоліки - сприйматись як тимчасові, які можна усунути.

Самооцінка поступово емансипується від оцінок оточуючих і набуває все більшого значення як регулятор власної поведінки.

Крім реального “Я” виникає і “Я–ідеальне”. Якщо рівень домагань високий, а свої можливості усвідомлюються недостатньо, тоді “Я–реальне” буде дуже відрізнятися від “Я–ідеального”. Такий стан веде до невпевненості в собі, а в поведінці це виявиться в образливості, впертості, навіть в агресивності. Якщо “Я–ідеальне” сприймається досяжним, воно спонукає до самовиховання, здійснення якого сприяє розвитку саморегулювання. Саморегулювання вміщує в собі вільну постановку мети та вибір засобів її досягнення. Деякі підлітки (3%) розробляють навіть програму самовдосконалення, але не всі мають силу волі та наполегливість, щоб здійснити її. Здатність ставити мету, усвідомлювати засоби її досягнення, використовувати свої можливості, передбачати результати є показником високої зрілості особистості, що з’явиться пізніше. В учнів основної школи виникає потреба в життєвому самовизначенні (закінчується 9 клас), спрямованості на майбутнє, визначенні свого життєвого шляху, майбутньої професії. Ця потреба конкретизується в новій соціальній позиції, яка розгортається на наступному віковому етапі.

Рекомендації щодо розробки виховних заходів

Для підліткового віку характерне ставлення до природи як до об'єкта охорони, а не користі. Наприкінці цього віку виникає "об'єктна" настанова користі. При цьому виявляється суперечливість у ставленні до природи: прагматичні настанови декларуються природоохоронними мотивами. Тому основні завдання виховної діяльності з учнями середньої школи такі: дати поняття природу як еталонну цінність, ефективне і ощадливе використання всіх видів ресурсів, надати знання про вичерпність природних ресурсів та основи екологічного законодавства; формувати активну життєву позицію щодо оздоровлення довкілля та участь у природоохоронній діяльності, навички правил техніки безпеки на природі та навички життєдіяльності в умовах екологічної кризи.Старша школа


Критерії

Виховні досягнення

Сформованість екологічної культури особистості


 • усвідомлення єдності людини та природи.

 • ставлення до природи як історико-культурної, наукової та освітньої цінності;

 • моральна відповідальність за збереження природного довкілля;

 • екосистемний підхід до розв’язання екологічних проблем, стратегій і технологій їх вирішення в інтересах еколого-збалансованого розвитку суспільства;

 • критичне ставлення до екологічної інформації та способів її пошуку;

 • правила дотримання інформаційної, харчової та радіаційної безпеки.

Форми діяльності

 • мобільний консультаційний пункт,

 • презентація-захист,

 • інтернет-форум,

 • відкрита кафедра,

 • творчий портрет,

 • школа лідера,

 • театральна вистава,

 • тематичний діалог,

 • конкурс творчих робіт,

 • захист проектів,

 • публіцистична вистава,

 • рух учнівської молоді,

 • експедиція,

 • літопис класного колективу,

 • вікторина,

 • інтелектуальна гра,

 • трудові загони,

 • табори праці і відпочинку,

 • шкільні лісництва учнівські виробничі бригади,

 • експедиція (фольклорна, краєзнавча та інше),

 • круглий стіл,

 • прес-конференція,

 • фоторепортаж,

 • диспут,

 • брифінг,

 • відверта розмова,

 • конкурс,

 • ділова зустріч,

 • тестування,

 • екологічний десант,

 • турнір ораторів,

 • моделювання розвивально-виховних ситуацій,

 • клуб веселих та кмітливих (КВК),

 • проект, благодійна акція,

 • брейн-ринг,

 • телефон довіри,

 • дебати,

 • похід,

 • екскурсія,

 • бенефіс,

 • колаж,

 • презентація,

 • агітбригада,

 • прес-шоу,

 • теле-ревю,

 • аукціон,

 • десант.

Теми виховної діяльності

10 клас

 • „Жити в злагоді з природою”.

 • „Вплив канцерогенів у продуктах харчування на організм людини”.

 • „Зелений паросток майбутнього”.

 • „Ліси для нащадків”.

 • „Майбутнє лісу у твоїх руках”.

 • „Парки – легені міст і сіл”.

 • „До чистих джерел”.

 • „Екологічний вісник”.

 • “Рослини лікують”.

 • „Весняний вернісаж”.

 • «Екологічні наслідки Чорнобиля»

 • „Екологічна етика»

 • „Екосвіт очима митців”.

 • «Декларація прав природи»

 • „Світ навколо мене та я в ньому”.

 • „Книга скарг Природи”.

 • «Біль твоєї землі, Україно!»

«Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи» (див. додаток)

11 клас

 • „Про екологічне маркування безпечних для споживання товарів”.

 • „Про екологію рідного краю”.

 • „Ліси – багатство, бережи їх!”.

 • „Заповідні території України”.

 • „Перлини природи України”.

 • „Екологія землі ХХІ століття”.

 • „Що ми залишимо нащадкам?”.

 • „За життя - без сміття”.

 • „Екополітика – почнемо із себе”.

 • „Нове життя відроджених джерел”.

 • „Земля – наш дім”.

 • „Ми – на варті природи”.

 • „Світ професій „Людина і природа”.

 • „Еколог – сучасна професія”.

 • „Екологічна юстиція”.

 • «Злочин проти природи: відеофільм, відео ролики, комп’ютерні презентації тощо.

 • «Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи» (див. додаток)

12 клас

 • „Вплив антропогенних факторів на здоров’я людини”.

 • „Шляхи зменшення екологічних ризиків у харчуванні”.

 • „ Річці - чистий берег!”

 • „Екологічний об’єкт - наша вулиця”.

 • „Посади дерево”.

 • „Світ природи справжній та неповторний”.

 • „Земля у нас одна”.

 • „Біль Чорнобиля з роками не зникає”.
 • Запаліть скорботну свічку”.

 • „Шануймо лісу дивосвіт!”

 • „Давай повернемо землі всі веселкові кольори!”.

 • “Вода, яку ми п’ємо”.

 • “Екологічні проблеми рідного краю (України)”.

 • Природа, цивілізація, людина: пошук гармонії”.

 • «Уроки етноекології»

 • «Екологічні пріоритети держави».

 • «Екологічна юстиція».

«Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи»

Вікові особливості учнів старшої школи

Старший шкільний вік, що охоплює період розвитку дитини від 15 до 18 років, у віковій психології прийнято вважати старшим підлітковим віком. Одним із важливих аспектів психічного розвитку старшокласників є інтенсивне дозрівання, провідна роль у якому відводиться розвитку мислення. У цьому віці учні виявляють більше самостійності в заняттях, у них інтенсивно розвиваються моральні сили, формуються і визначаються риси характеру, відбувається становлення світогляду. Основною особливістю особистісного розвитку старшокласника є помітний розвиток самосвідомості, самооцінки, що грунтується на само­стійному аналізі й оцінці власної діяльності, що не завжди через складність цього процесу вони є об'єктивним.

Старший шкільний вік є сенситивним у формуванні світогляду, виробленні стратегії життя, визначенні життєвих планів, формуванні вміння творити власну долю, активно відповідально і ефективно реалізувати громадянські права і обов’язки.

Старшокласники вже вільно користуються комп’ютером, інтернетом, енциклопедичними словниками і зіставляють інформацію з різних джерел.

У старшокласників помітно розвивається самоспостережливість, вміння аналізувати поведінку. Інтереси стають зрілішими і водночас тривалішими, стійкішими, міцнішими. Розвиваються пізнавальні інтереси, зокрема - до самостійних видів навчальної роботи.

Пізнавальна діяльність учнів у старших класах характеризується новими вміннями і розвиненими здібностями, такими як: багатство словникового запасу, розвивати допитливість, уміння організувати сприйняття інформації та визначати нові ідеї, володіти достатнім обсягом інформації, застосовувати засвоєний матеріал за нових умов, критич­но мислити, вирішувати складні проблеми, засвоювати причинно-наслідкові зв'язки, встановлення прихованих залежностей і зв'язків, інтегрувати й синтезувати інформацію, відрізняти незначні відмінності, досконало аналізувати ситуацію, передбачати наслідки, оцінювати процес і результати, міркувати, будувати гіпотези, застосовувати ідеї на практиці, узагальнювати та робити висновки.

Під час навчання у цей період виникають нові мотиви професійного та життєвого самовизначення. Старшокласники, визначаючи систему цінностей, керуються планом свого індивідуального розвитку та соціальною значимістю життєвих цілей.

Рекомендації щодо розробки виховних заходів

Юнацькому віку властиве об'єктно-непрагматичне ставлення до природи, що ґрунтується на естетичній настанові. усвідомлення єдності людини та природи.

Головним завданням виховної діяльності з учнями старшої школи є формування екологічної культури, а саме: ставлення до природи як історико-культурної, наукової та освітньої цінності, моральної відповідальності за збереження природного довкілля, екосистемний підхід до розв’язання екологічних проблем, критичне ставлення до екологічної інформації та способів її пошуку;правила дотримання інформаційної, харчової та радіаційної безпеки.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо формування ціннісного ставлення до природи...
Ціннісне ставлення до природи І сформована на його основі екологічна культура є обов'язковою умовою сталого розвитку суспільства,...

Методичні рекомендації щодо формування ціннісного ставлення до себе ціннісне ставлення до себе
Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних...

Методичні рекомендації щодо формування ціннісного ставлення до себе ціннісне ставлення до себе
Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних...

Методичні рекомендації щодо формування ціннісного ставлення до культури...
Методичні рекомендації щодо формування ціннісного ставлення до культури І мистецтва

Методичні рекомендації щодо формування ціннісного ставлення до праці ціннісне ставлення до праці
Молодший шкільний вік є важливим у становленні особистості дитини, бо саме в цьому віці закладаються основи особистісного розвитку...

Наказ
Цілісність системи виховної роботи сприяла підвищенню його результативності, формуванню ціннісного ставлення особистості до суспільства...

Немирівська районна державна адміністрація вінницької області
Міністерстві юстиції України 30. 05. 2012 року за №864/21176, з метою активізації роботи з учнівською молоддю щодо вирішення екологічних...

Пізнавальній гурток «Чомучки» єкологічного спрямування. Мета
Формування елементарного природодоцільного світогляду дошкільника; розвиток у дитини активного гуманного ставлення до природи

Урок засвоєння наукових знань І знань про способи діяльності
Мета: сформувати в учнів знання про стан природного середовища та вплив на нього життєдіяльності людини, виховувати відповідальне...

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховної екологічної...
Землі, потрібно розвивати екологічну свідомість. Це означає, що повсякденна поведінка людини, прийняття нею будь-яких господарських...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка