Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

7 класГеографія материків і океанів - Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів...

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка

Сторінка2/6
1   2   3   4   5   6


7 клас

Географія материків і океанів

(70 год, 2 год на тиждень)


з/п

Кількість годин

Зміст теми
Навчальні досягнення учнів


Вступ


1.

1

Материки і океани як об’єкти вивчення регіональної географії. Джерела вивчення і дослідження материків та океанів. Карти материків та океанів, їх класифікація за охопленням території, змістом і призначенням.

Дослідження

Аналіз карт атласу, їх групування за різними ознаками та визначення особливостей роботи з ними.

Учень

називає: об’єкти вивчення географії материків та океанів, різні види карт;

наводить приклади різних джерел інформації про материки та океани;

порівнює карти за охопленням території;

аналізує і групує карти атласу за різними ознаками;

визначає карти за охопленням території, змістом і призначенням;

оцінює значення для людини географічних знань про материки та океани.


2

2

Розділ 1. Загальні закономірності Землі.

2.1

2.2

1
1

Тема 1. Форма і рухи Землі.

Куляста форма Землі та її географічні наслідки. Розміри планети, їх вплив на величину географічної оболонки та просторові масштаби процесів, що відбуваються в ній. Рухи Землі, їх наслідки: добова і річна ритміка в географічній оболонці, час.

Тема 2. Материки та океани – великі природні комплекси географічної оболонки.

Співвідношення і розподіл на Землі материків та океанів. Походження материків та океанічних западин. Материки і частини світу.


Учень

називає: форму та площу Землі, материки, частини світу, океани; дні рівнодення та сонцестояння, пояси освітлення;

наводить приклади добових і річних ритмів як наслідки осьового та орбітального руху Землі;

показує на карті: материки, частини світу і океани;

характеризує осьове обертання та орбітальний рух Землі;

порівнює: співвідношення суходолу та океану в різних півкулях планети; площі материків та океанів;

пояснює: утворення океанічних западин і материків унаслідок переміщення літосферних плит;

оцінює значення знань про закономірності Землі для себе.

2.

51

Розділ ІІ. Материки (51год)

2.11
1


1

Тема 1. Головні особливості природи материків (3 год)

Геологічна історія формування рельєфу материків. Платформи і пояси складчастості.

Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії і температура повітря. Повітряні маси. Циркуляція атмосфери. Вплив підстилаючої поверхні і рельєфу на клімат. Кліматичні пояси і типи клімату Землі.

Ландшафти материків, закономірності їх поширення на рівнинах та в горах: широтна зональність і вертикальна поясність.

Учень

називає: геологічні ери та епохи складчастості; основні і перехідні кліматичні пояси, природні зони;

наводить приклади: платформ і відповідних рівнин, поясів складчастості і відповідних гір, різних за властивостями повітряних мас і типів клімату;

показує на карті: найдавніші платформи, пояси складчастості, кліматичні пояси, природні зони;

пояснює закономірності формування рівнин і гір на материках, переміщення повітряних мас на різних широтах, широтну зональність і вертикальну поясність;

порівнює циркуляцію атмосфери в екваторіальних, тропічних, помірних та полярних широтах;

визначає за тектонічними картами платформи і пояси складчастості, за кліматичними картами – кліматичні пояси; за картами географічних поясів і природних зон – зони і типи вертикальної поясності;

оцінює значення знань про формування природи материків.

2.2


1

1

2

1

2
1
1
1


Тема 2. Африка (10 год)

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка.

Геологічна будова, рельєф, корисні копалини.

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

Води суходолу. Використання водних ресурсів.

Особливості ґрунтово-рослинного покриву. Природні зони, закономірності їх розміщення.

Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Об’єкти природної і культурної спадщини на материку.

Населення. Держави. Зв’язки України з державами африканського континенту.

Практичні роботи:

1.Визначення географічних координат крайніх точок та протяжності материка з півночі на південь та із заходу на схід.

2.Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка.

Дослідження

Визначення типів клімату за кліматичними діаграмами.


Учень

називає: Д. Лівінгстона, Г. Стенлі – дослідників материка; характерні риси географічного положення Африки, форми рельєфу; кліматичні пояси; води суходолу; типові природні ландшафти материка; переважаючі типи ґрунтів; найвідоміші національні парки Африки: Серенґеті, Нгоронгоро, Кіліманджаро

позначає і показує на карті:

миси: Рас-Енґела, Аґульяс, Альмаді, Рас-Гафун;

моря: Середземне, Червоне;

затоки: Гвінейська, Аденська;

протоки: Мозамбіцьку, Гібралтарську та Баб-ель-Мандебську;

острів: Мадагаскар;

півострів: Сомалі;

гори: Атлас, Драконові, Капські;

вулкан: Кіліманджаро;

нагір’я: Ефіопське;

плоскогір’я: Східноафриканське;

річки: Ніл, Конго, Нігер, Замбезі, Оранжева;

озера: Вікторія, Танганьїка, Ньяса, Чад;

водоспад: Вікторія;

пустелі: Сахара, Наміб;

напівпустеля: Калахарі.

держави та їх столиці: Алжир, Демократична Республіка Конго, Ефіопія, Єгипет, Лівія, Нігерія, Південна Африка, Судан;

пояснює: зв’язки між геологічною будовою, рельєфом і корисними копалинами материка, особливості клімату і розміщення кліматичних поясів на материку;

порівнює: клімат різних кліматичних поясів; природні зони – вологих екваторіальних лісів, саван і рідколісь, пустель і напівпустель;

характеризує: розміщення корисних копалин, річок та озер на материку, основні екологічні проблеми материка: ерозія і засолення ґрунтів, вирубка лісів;

визначає: географічні координати; тип клімату за кліматичною картою та кліматодіаграмою;

виявляє: за допомогою членів родини основні сфери зв’язків країн Африки з Україною;

оцінює: наслідки екологічних, соціальних та економічних проблем у державах континенту.

2.3


1
1

1

1
1


Тема 4. Австралія та Океанія (5 год)

Географічне положення Австралії. Дослідження та освоєння материка. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини.

Клімат. Води суходолу.

Рослинний і тваринний світ. Природні зони. Зміни природи материка людиною. Об’єкти, занесені до Списку природної і культурної спадщини ЮНЕСКО.

Населення, його склад та розміщення. Австралія – країна-материк. Україна і Австралія.

Природні особливості і заселення Океанії. Нова Зеландія – країна в Океанії.

Практична робота

3. Позначення на контурній карті географічних об’єктів материка.

Дослідження

Нанесення на контурну карту ендемічних та реліктових видів тварин та рослин материка.


Учень

називає: характерні риси географічного положення материка; В.Янсзона, А.Тасмана, Дж.Кука, М.Фліндерса – дослідників материка; острови Океанії;

наводить приклади:

форм рельєфу, типів клімату, внутрішніх вод, представників рослинності і тваринного світу Австралії та Океанії, видів господарської діяльності в Австралії та на островах Океанії;

позначає і показує на карті:

миси: Йорк, Південно-Східний, Стіп-Пойнт, Байрон; моря: Коралове, Тасманове;

затоки: Карпентарія, Велика Австралійська;

острови: Тасманія, Великий Бар’єрний риф, Нова Зеландія, Нова Гвінея;

півострів: Кейп-Йорк;

плоскогір’я: Західноавстралійське;

низовина: Центральна низовина;

гори: Великий Вододільний хребет (г. Косцюшко); річки: Муррей, Дарлінґ;

озеро: Ейр;

пустелі: Велика Піщана пустеля, Велика пустеля Вікторія;

держави та їх столиці: Австралія та Нова Зеландія;

характеризує: особливості географічного положення материка та островів Океанії; головні риси населення та його господарської діяльності;

порівнює: географічне положення Австралії і Африки; островів Океанії;

пояснює: вплив рельєфу і клімату на формування вод суходолу, причини унікальності органічного світу; особливості заселення Австралії та островів Океанії;

визначає: географічні координати і протяжність материка; форми рельєфу за фізичною картою, кліматичні показники за тематичними картами, тип клімату за кліматодіаграмами;

виявляє: з допомогою членів родини райони проживання українців в Австралії, господарські зв’язки України з Австралією;

оцінює: наслідки впливу людини на унікальну природу материка та островів Океанії.

2.4


1

1

1

1

1
1
1

Тема 3. Південна Америка (7 год)

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини.

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

Води суходолу.

Природні зони. Висотна поясність Анд. Зміни природи материка людиною.

Сучасні екологічні проблеми. Об’єкти природної і культурної спадщини.

Населення. Держави. Зв’язки України з державами

Південної Америки.

Практичні роботи

4. Позначення на контурній карті географічних об`єктів материка.

Дослідження

Об’єкти Південної Америки, занесені до Списку природної і культурної спадщини ЮНЕСКО.

Учень

називає: характерні риси географічного положення материка; А. Веспуччі, А.Гумбольта, М.Вавилова – дослідників материка; найголовніші риси природи материка;

наводить приклади: форм рельєфу, кліматичних поясів, внутрішніх вод, ґрунтів, рослинності та тваринного світу Південної Америки та країни континенту;

позначає і показує на карті:

миси: Ґальїнас, Фроуерд, Кабу-Бранку, Паріньяс, Горн;

море: Карибське;

затока: Ла-Плата;

протоки: Магелланова, Дрейка;

острови: Вогняна Земля, Фолклендські;

низовини: Амазонська, Орінокська, Ла-Платська; плоскогір’я: Бразильське, Гвіанське;

гори: Анди (г.Аконкаґуа);

вулкани: Сан-Педро, Котопахі;

річки: Амазонка, Парана, Оріноко;

водоспади: Анхель, Іґуасу;

озера: Маракайбо, Тітікака;

пустеля: Атакама;

держави та їх столиці: Бразилія, Аргентина, Чилі;

характеризує: особливості географічного положення, типи клімату, найбільші річкові системи, природні зони Південної Америки; риси населення та його господарської діяльності в різних країнах;

порівнює: особливості природних умов Південної Америки та Африки;

пояснює: закономірності поширення основних форм рельєфу, взаємозв’язки між геологічною будовою території і корисними копалинами, особливості розподілу температури та опадів на материку, прояв широтної зональності та висотної поясності в Андах;

визначає географічні координати; форми рельєфу за фізичною картою, кліматичні показники за тематичними картами, типи клімату за кліматодіаграмою; висотні пояси Анд за схемою, географічне положення країн за політичною картою;

виявляє: з допомогою членів родини взаємозв`язки країн Південної Америки з Україною, райони найбільших поселень українців в Аргентині та Бразилії;

оцінює: наслідки втручання людини в природні комплекси материка.

2.5


1

1
Тема 5: Антарктида (2 год)

Географічне положення. Сучасні наукові дослідження материка. Українська дослідна станція «Академік Вернадський». Міжнародний статус материка.

Антарктида й Антарктика. Особливості водних мас Південного океану.

Геологічна будова, рельєф, клімат, рослинний і тваринний світ Антарктиди. Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми материка.

Практична робота

5. Позначення на контурній карті географічних об`єктів материка.

Дослідження

Досягнення географічної науки у вивченні південної полярної області Землі.


Учень

називає: характерні риси географічного положення материка; Ф. Беллінсгаузена, М. Лазарєва, Р. Амундсена, Р. Скотта – першовідкривачів материка; країни, які беруть участь у сучасних дослідженнях материка; характерні риси природи Антарктиди, Антарктики;

наводить приклади: міжнародного співробітництва у вивченні Антарктиди;

позначає і показує на карті:

моря: Уеддела, Росса;

півострів: Антарктичний;

гори: Трансантарктичні;

вулкан: Еребус;

характеризує: особливості клімату, органічного світу Антарктиди та Південного океану;

пояснює: причини утворення суцільного покривного зледеніння; вплив льодовикового покриву на природу материка;

оцінює: сучасний стан природи та природних багатств материка, роль географії в дослідженні Антарктики;

висловлює судження про вплив Антарктиди на природні особливості планети;

підбирає разом з членами родини інформацію про сучасні дослідження українців в Антарктиді.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Державного стандарту, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. «Про затвердження державного стандарту...

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Державного стандарту, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. «Про затвердження державного стандарту...

Програма хімія для 7-9 класів спеціальної загальноосвітньої школи...
Згідно зі стандартом І типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів для основної школи вивчення систематичного...

Програма спецкурсу "Основи журналістики" для учнів 8-11 класів
Програма спецкурсу "Основи журналістики" для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням української...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою...
Навчання державної мови в системі профільної освіти посідає особливе місце з огляду на універсальну необхідність належного володіння...

Курс за вибором для учнів 8 9
Програма є адаптованою для учнів 8-9-х класів. За основу взято програму гуртка юних лісівників-дендрологів, яка рекомендована Міністерством...

Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Міністерством освіти І науки України підготовлено наказ від 14. 07. 2016 №826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка