Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

А. М. Мельник Кіровоград -2007

А. М. Мельник Кіровоград -2007

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5

____________________________Кіровоградська область___________________________

Л.М. Хлань

А. М. МельникКіровоград -2007


ББК -

Рекомендовано до друку Вченою радою Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

Рецензенти:

Домаранський А.О. – кандидат географічних наук, старший викладач кафедри географії та геоекології Кіровоградського педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Голодюк Л.С. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики середньої освіти Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

Хлань Л.М., Мельник А.М.

Фізична географія Кіровоградської області. / Посібник для вчителів і студентів.

Розробки уроків.

8-9 клас.


В пропонованому посібнику узагальнений досвід роботи переможця обласного конкурсу «Вчитель року» в номінації «Географія». Посібник можна використовувати під час вивчення курсу «Фізична географія України» у 8 класі, розділу «Географія своєї області», «Економічна і соціальна географія України» у 9 класі та факультативного курсу «Фізична географія Кіровоградської області».

Видання містить календарне планування курсу, розробки уроків, довідковий матеріал.

Для вчителів географії, методистів, викладачів і студентів географічних факультетів вищих навчальних закладів, та ін.

Відповідальна за випуск: Корецька Л.В. директор Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.


Від автора

Найромантичнішою з усіх наук є географія. Саме вона розкриває перед нами безмежну красу, велич та багатство природи, складність господарської діяльності людей. При вивчені курсу «Фізична географія України» учні познайомились з особливостями природи, закономірностями причинно-наслідкових зв’язків, взаємозалежністю компонентів та явищ нашої країни. При вивченні теми «Фізична географія своєї області» учні розвивають та доповнюють ці знання на місцевих прикладах.

Мета створення методичного посібника – надати допомогу вчителю, щодо активізації роботи учнів з краєзнавчим матеріалом на уроках географії шляхом оновлення і урізноманітнення форм і методів навчання, прийомів і засобів, що цьому сприяють. Об’єктом вивчення є природно - територіальні комплекси області.

Використання краєзнавчих матеріалів у процесі поглиблення знань учнів з географії допомагає їм зрозуміти загальні закономірності географічної оболонки, місце людини в навколишньому середовищі, здобути інтерес до розширення знань, привчити їх до самостійної дослідницької роботи. Цей інтерес необхідно закріпити і підсилити захоплюючим викладанням нового матеріалу, цікавими формами роботи, позитивним емоційним фоном. Сподіваємось, що запропонований посібник, до якого включені нестандартні уроки допоможе виконати ці завдання.

Перша тема у формі уроку – експедиції присвячена вивченню особливостей географічного положення Кіровоградської області, геологічній будові, рельєфу та корисним копалинам. На уроці – презентації вивчаються кліматичні та гідрологічні умови нашої області. Урок – казка допоможе зрозуміти як природні умови сприяли формуванню рослинного і тваринного світу та появу антропогенних ландшафтів. Несприятливі природні процеси пропонується вивчити на уроці – дослідженні. Урок - конференція буде підсумковим уроком у вивченні фізико - географічних особливостей Кіровоградської області.

Збагнути красу свого рідного краю допоможуть фотоматеріали та тематичні карти області. До посібника включені календарне планування, розробки уроків, словник, фотоматеріали. До кожного уроку зазначені тип, мета, використовуване обладнання, рекомендована література. До того ж для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці запропоновано різні форми роботи з послідуючими підсумками та узагальненнями.

Ми сподіваємось, що кожен вчитель знайде в посібнику щось нове для себе, і буде використовувати в своїй педагогічній практиці.

Календарно – тематичне планування
Дата

Тема уроку

Мета

Унаочнення

Вимоги до знань та вмінь

Різнорівневі домашні завдання

1
Географічне положення Кіровоградської області. Геологічна будова, рельєф та корисні копалини.

Сформувати уяву учнів про особливості географічного положення Кіровоградщини та своєї місцевості на карті України, Європи; геологічну будову, рельєф та корисні копалини. Розвивати навички роботи в групах із статистичним матеріалом та різними джерелами інформації краєзнавчого значення.

Фізична карта України та області, словники-довідники геологічних термінів, маршрутні картки-завдання, ілюстративні матеріали.

Давати оцінку географічного положення Кіровоградської області та свого населеного пункту; називати крайні точки та сусідське оточення області; розміри території; аналізувати відповідність геологічної будови та рельєфу в межах області; робити висновки про значення Кіровоградщини у природно-ресурсному потенціалі України.

Підготувати повідомлення за заповненими на уроці схемами; відшукати в матеріалах періодики інформацію, що доповнить вивчену на уроці тему; систематизувати у вигляді опорної схеми матеріали про географічне положення, рельєф та корисні копалини свого населеного пункту.

2
Кліматичні та гідрологічні умови Кіровоградської області

Сформувати поняття про розподіл температури, опадів, вітрів по території Кіровоградської області, вчити встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та проектувати перспективні зміни клімату; пов’язати залежність зволоження і наявністю розподілу внутрішніх вод, розкрити їх особливості у вигляді комп’ютерної презентації.

Кліматична карта України та Кіровоградської області; комп’ютерна презентація «Річки Кіровоградщини»; картосхема.

Пояснити як розподіляються температура повітря, опади, та втри по території області; розкрити причини і наслідки такого розподілу; передбачати зміни клімату, використовуючи місцеві прикмети; застосовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань; пов’язати залежність кліматичних умов та внутрішніх вод; сформувати почуття особистої відповідальності за долю річок краю.

Давати оцінку кліматичним умовам Кіровоградської області, свого населеного пункту; характеризувати поверхневі води; розкрити особливості життя і роботи річок Кіровоградщини, показавши залежність від кліматичних умов; підготувати повідомлення про поверхневі води своєї місцевості за типовим планом.

3
Ґрунти. Рослинний і тваринний світ Кіровоградщини. Сучасні ландшафти.

Розширити знання учнів про картину природи своєї області, формувати вміння та навички аналізу, порівняння, узагальнення, встановлення причин; виховувати екологічну культура особистості, почуття відповідальності, любові до рідного краю.

Тематичні карти ґрунтів, рослинного та тваринного світу; таблиця «Представники тваринного світу Кіровоградської області», фотографії представників тваринного світу області у вигляді комп’ютерних слайдів.

Зможуть пояснювати процеси грунтоутвореня в нашій області; називати найпоширеніші типи ґрунтів; прослідковувати зв'язок ґрунтового покриву, рослинного і тваринного світу на певних територіях; знати представників зникаючих та рідкісних видів; визначати процеси та характер видового складу флори та фауни на території свого населеного пункту.

Скласти ребус або кросворд до вивченої теми; підготувати інформаційний бюлетень «Ґрунти, рослини та тварини мого населеного пункту».

4
Несприятливі природні процеси на території Кіровоградської області

Познайомити учнів з природою несприятливих фізико- географічних процесів на території Кіровоградської області та системою боротьби з цими явищами, вказати заходи, які приймаються місцевою владою та окремими спеціалістами окремих господарств, виховувати відповідальне ставлення до оточуючої природи.

Тематичні карти Кіровоградської області, ілюстративний матеріал щодо несприятливих процесів на території області, схема «Несприятливі явища та процеси».

Зможуть критично оцінювати природні умови на території області; аналізувати причини екстремальних змін у природі; передбачати можливість несприятливих природних процесів; вказувати шляхи запобігання можливостям їх виникнення; оцінювати можливість таких процесів на території свого населеного пункту; спілкуватися зі спеціалістами з проблем попередження несприятливих процесів у нашій місцевості.

Опрацювати згадані на уроці терміни, підготувати повідомлення на тему «Несприятливі природні процеси на території свого населеного пункту»

5
Проблеми раціонального природокористування. Природоохоронні території. Орнітологічний заказник місцевого значення «Аджамський».

Узагальнити роботу учнів над вивченням фізико-географічних особливостей Кіровоградської області та своєї місцевості, познайомити з геоекологічною ситуацією та головними джерелами забруднення навколишнього середовища; спонукати до критичної оцінки та накреслення шляхів оздоровлення екологічної ситуації; формувати в учнів відповідальне ставлення до оточуючого довкілля.

Кари України та Кіровоградської області; творчі роботи учнів, тесові завдання.

Оцінювати стан зміни природних комплексів в результаті господарської діяльності людини; знати територіальне розміщення шкідливих виробництв; уявляти систему природоохоронної роботи в області та своїй місцевості; співпереживати за небажані зміни ПК, розумно розв’язувати критичні ситуації, що стають відомими через певні порушення екологічних правил господарювання.

Давати оцінку проблемам охорони природи області; підготувати повідомлення про один з природоохоронних об’єктів області; дослідити географію та особливості рослини, яку ви пропонуєте внести до списку рідкісних або зникаючих.Урок-експедиція

Тема: Географічне положення Кіровоградської області.

Геологічна будова, рельєф та корисні копалини.

Мета: Сформувати уяву учнів про особливості географічного положення

Кіровоградщини та своєї місцевості на карті України, Європи; геологічну

будову, рельєф та корисні копалини.

Розвивати навички роботи в групах із статистичними матеріалами та різними

джерелами географічної інформації краєзнавчого значення.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Методи навчання: частково-пошуковий, дослідницький.

Список літературних джерел:

Б.М.Кузик, В.В.Білошапка. Кіровоградщина: історія та сучасність центру України:

В 2 т.- Д.: АРТ-ПРЕС, 2005.

Т.Л.Андрієнко. Заповідні куточки Кіровоградської землі. – К.: Арктур-А, 1999.

О.М. Маринич .Географічна енциклопедія України: В 3-х т. Т. 2 .- К.: «Українська

Радянська Енциклопедія» ім. М.П.Бажана, 1990.

Обладнання: Фізичні карти України та Кіровоградської області, словники-довідники геологічних термінів маршрутні карти- завдання, «Кіровоградщина. Історія та сучасність центру України» І та ІІ томи, супутникова фотографія села Аджамки та карта села, ілюстративні матеріали.

Структура уроку:

 1. Мотивація навчальної діяльності. Працює довідкове бюро.

 2. Актуалізація опорних знань.

 3. Вивчення нового матеріалу

  • робота в групах – працюють «маршрутні експедиції»;

  • звіти про результати досліджень.

 4. Підсумкове узагальнення.

 5. Диференційоване домашнє завдання.

Очікувані результати:

Учні зможуть:

 • давати оцінку географічного положення Кіровоградської області та свого села;

 • називати крайні точки та сусідське оточення області, району та села;

 • розміри території області, району, села;

 • аналізувати відповідність геологічної будови та рельєфу в межах області;

 • називати басейни та родовища корисних копалин в межах області;

 • робити висновки про значення Кіровоградщини у природно-ресурсному потенціалі України.

Хід уроку


І. Мотивація навчальної діяльності

Вчитель:

В світі є краї багаті,

Та дорожчий той, де в хаті

Слухав ти пісні матусі,

Де живуть твої всі друзі,

Де спинався ти на ноги,

І куди тебе дороги

Знов ведуть, немов до Риму,

Де душа твоя незримо

Вже давно перебуває, -

Кращих бо країв немає ...
Для одних – то сиві гори,

Для онаких - синє море,

А для нас, синів козацьких,

Спів степів Кіровоградських!

Безумовно, ви здогадалися, нашу роботу ми присвятимо вивченню своєї рідної Кіровоградщини – «степової перлини» України, тих куточків планети, де все надзвичайно знайоме, рідне і близьке кожному з нас. Ми оглянемося довкола і ще раз переконаємося, що рідна домівка, вулиця, село, район – це те, без чого не існує Батьківщина.

А щоб краще зрозуміти значення свого краю, звернемося до його історії.
Історична довідка: Тепер уже далекого 1939 року на карті України з‘явилася Кіровоградська область. Вона стала спадщиною південної Київщини та північної Херсонщини, східного Поділля та західної Катеринославщини, та ще й невеличкої частинки Полтавщини. Край став місцем, де виплавлялися славетні долі, нині відомі всьому світу. Досить згадати Івана Карпенка-Карого і Василя Сухомлинського, Юрія Яновського і Георгія Флоровського, Володимира Винниченка і Григорія Зінов‘єва, Марка Кропивницького і Юрія Олешу, ...
ІІ. Актуалізація опорних знань

Для того, щоб дізнатися якнайбільше про Кіровоградську область, згадаємо вже знайомий вам матеріал, який і допоможе нам в роботі.

 • За яким планом оцінюють географічне положення певної території?

 • Що таке «географічні координати»? В яких широтах та довготах простягається Україна?

 • Скільки геологічних ер та періодів пройшла у своєму розвитку Земля? Які сліди цього розвитку залишилися в центральній частині України?

 • Що таке «рельєф»? Які типи рельєфу переважають в центральній частині України?

 • Як класифікують корисні копалини за способом утворення та за господарським

використанням?

А тепер ці знання використаємо для оцінки географічного положення, особливостей геологічної будови, рельєфу та корисних копалин нашої області.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Колективна монографія Актуальні проблеми інновацій в наукових технологіях сьогодення
Актуальні проблеми інновацій в наукових технологіях сьогодення: Монографія / Мельник Я. Я., Мигаль С. М., Смірнов О. О., Єасюков...

Графік проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 н р
Нво №6, м. Кіровоград, вул. Тімірязєва, 63 зш №4 м. Кіровоград, вул. Калініна, 38

Закон україни вiд 09. 01. 2007 n 537-V
Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки

Intel®isef–Міднародний конкурс науково-технічної творчості школярів...
Україна–Європа–Світ–2007. У рамках тижня з 2 по 4 березня 2007 року відбувся Всеукраїнський конкурс Intel-ЕкоУкраїна – 2007 – Національний...

Перел І к спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій...
Вак україни від 14. 02. 2006 №73, від 29. 05. 2006 №263, від 19. 09. 2006 №407, від 12. 02. 2007 №70, від 02. 07. 2007 №501, від...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2007 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Мельник Марина Володимирівна
Наукова 2010р. – Регіональна науково-практична конференція діяльність «Сучасні технології в легкій промисловості та сервісі»

Уроки хімії, 11 клас. Рівень стандарту Допоміжний матеріал, 2012. 170с
Укладачі С. С. Поліщук, О. Д. Заграй, О. В. Осика, Ю. М. Мельник, В. В. Чернега, Н. О. Тащук, Л. А. Ярощук– творча група вчителів...

Л. С. Софянчук м. Кіровоград, 2013
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№24 «Вогник» ім. В. О. Сухомлинського комбінованого типу

Творчі групи в системі методичної роботи Методичний посібник
Укладач Половенко О. В. – Кіровоград: Обласний інститут післядипломноїпедагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2008База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка