Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Орієнтовна тематика для виконання індивідуальних видів срс з елементами наукових розвідок (дослідження)

Орієнтовна тематика для виконання індивідуальних видів срс з елементами наукових розвідок (дослідження)

Орієнтовна тематика для виконання індивідуальних видів СРС з елементами наукових розвідок (дослідження):


 1. Напрямки удосконалення обліку і звітності в оподаткуванні суб’єктів підприємництва в Україні.

 2. Податковий кодекс України про оподаткування прибутку підприємства: аналіз змін, перехідних положень і новацій.

 3. Податкова та облікова інформація в світлі вимог Податкового кодексу України.

 4. Актуальні проблеми практики застосування Податкового кодексу України.

 5. Ставки податку на прибуток та порядок його обчислення.

 6. Методика визначення фінансового результату до оподаткування у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ.

 7. Звільнення від оподаткування прибутку підприємств та особливості оподаткування неприбуткових організацій.

 8. Порядок визначення різниць, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, та їх вплив на об’єкт оподаткування податком на прибуток.

 9. Порядок визначення різниць, які виникають при формуванні резервів, та їх вплив на об’єкт оподаткування податком на прибуток.

 10. Порядок визначення різниць, які виникають при здійсненні фінансових операцій, та їх вплив на об’єкт оподаткування податком на прибуток.

 11. Вплив від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових звітних років на визначення податку на прибуток підприємства.

 12. Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємства.

 13. Елементи нарахування амортизації, вплив на базу оподаткування податком на прибуток підприємства

 14. Класифікація груп нематеріальних активів і мінімально допустимих строків їх корисного використання

 15. Методика складання податкової декларації з податку на прибуток підприємства: аналіз проблемних питань.

 16. Облік розрахунків і податкова звітність з податку на прибуток виробників сільськогосподарської продукції, що перебувають на загальній системі оподаткування.

 17. Особливості оподаткування прибутку від страхової діяльності.

 18. Особливості оподаткування операцій з цінними паперами.

 19. Особливості оподаткування доходів нерезидентів відповідно до вимог Податкового кодексу України.

 20. Облік розрахунків з бюджетом і податкова звітність з податку на додану вартість.

 21. Система електронного адміністрування ПДВ.

 22. Податковий кредит, його визначення, облік та порядок відшкодування.

 23. Касовий метод як альтернативний загальному порядку обліку податку на додану вартість.

 24. Особливості обліку розрахунків і звітності з податку на додану вартість експортно-імпортних операцій.

 25. Автоматичне відшкодування податку на додану вартість: переваги і недоліки.

 26. Особливості обліку розрахунків і податкова звітність з податку на доходи фізичних осіб за окремими їх видами.

 27. Особливості складання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб.

 28. Методика проведення річних перерахунків податку на доходи фізичних осіб-платників податку і їх відображення в обліку.

 29. Оподаткування доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, що виплачуються інститутами спільного інвестування

 30. Оподаткування доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств.

 31. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування.

 32. Оподаткування доходів фізичних осіб від продажу рухомого та нерухомого майна.

 33. Методика нарахування ПДФО при отриманні спадщини, контроль за нарахуванням та сплатою.

 34. Дивіденди та інші види доходів.

 35. Методика оподаткування пасивних доходів фізичних осіб та інших доходів, відмінних від заробітної плати.

 36. Ставки ПДФО при оподаткуванні спадщини. Види спадку, які не включаються до оподаткування.

 37. Методика нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб у випадку отримання спадку, контроль за нарахуванням та сплатою.

 38. Порядок складання та подання річної декларації про майновий стан та доходи платника податків. Податкова знижка, порядок її застосування.

 39. Податковий кодекс України про особливості обліку і звітності з податку на землю та орендної плати за земельні ділянки.

 40. Облік розрахунків і податкова звітність з акцизного податку.

 41. Особливості обчислення, обліку та сплати акцизного податку з тютюнових виробів.

 42. Особливості оподаткування акцизним податком товарів, які ввозяться на митну територію України.

 43. Особливості оподаткування акцизним податком продукції, виробленої із давальницької сировини.

 44. Особливості справляння акцизного податку з алкогольних напоїв.

 45. Система електронного адміністрування акцизного податку за операціями реалізації палива.

 46. Особливості оподаткування власників транспортних засобів в світлі Податкового кодексу України.

 47. Облік розрахунків і податкова звітність з місцевих податків.

 48. Облік розрахунків і податкова звітність з місцевих зборів.

 49. Облік розрахунків і податкова звітність з екологічного податку.

 50. Облік розрахунків і податкова звітність із плати за землю.

 51. Облік і звітність розрахунків з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.

 52. Облік розрахунків і податкова звітність з рентної плати за спеціальне використання води.

 53. Облік розрахунків і податкова звітність з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

 54. Облік розрахунків і податкова звітність з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.

 55. Облік розрахунків і податкова звітність з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводам, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України.

 56. Облік розрахунків і податкова звітність із рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

 57. Облік розрахунків і податкова звітність юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності – платників єдиного податку.

 58. Спрощена система та пільгові режими оподаткування юридичних осіб в світлі Податкового кодексу України.

 59. Порядок застосування звичайних та трансфертних цін у системі оподаткування відповідно до норм ПКУ.

 60. Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції.

 61. Податковий кодекс України про спеціальні податкові режими.

 62. Актуальні проблеми сучасної системи обліку в оподаткуванні.

 63. Аналіз пропозицій щодо удосконалення системи оподаткування в Україні.

 64. Характеристика, переваги і недоліки сучасної системи електронної податкової звітності.

 65. Види відповідальності платника-податків та їх класифікація і характеристика.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Реферату. Тематика індивідуальних завдань
Для студентів спеціальності 03050301 «Міжнародна економіка» передбачено виконання реферату

Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів для вчителів фізичної культури
Розробка уроку фізичної культури (розгорнутий план-конспект з повним методичним забезпеченням)

Дослідження поставленої мети передбачає виконання таких завдань:...
Екологічна оцінка стану води річкової, ставкової, криничної та з індивідуальних свердловин села жучківці

Орієнтовна тематика творчих робіт та проектів для вчителів трудового...
Робота вчителя трудового навчання по формуванню в учнів елементарних трудових навичок І вмінь, технічних, технологічних та конструкторських...

Орієнтовна тематика проектів
Монокристали алмазу, дорогоцінного каміння та тугоплавких металів, сплавів та сполук (ювелірне, інструментальне виробництво). Сучасна...

Виховна година з елементами дослідження

Орієнтовна тематика бесід з питань безпеки життєдіяльності
Види бесід з питань безпеки життєдіяльності із обов'язковим записом один раз на місяць у класному журналі

Орієнтовна тематика виховної роботи з дітьми початкових класів
«Як я дбаю про своє здоров’я», «Продукти харчування: наші друзі й вороги», «Завтрашній характер – у сьогоднішньому вчинку», «Що означає...

Біосферний заповідник „Асканія-Нова
До Зеленої книги України занесено 1 чагарникову І 3 степові асоціації. До червоної книги України віднесено 30 видів флори, 4 –мікобіоти...

Конкурсу наукових робіт студентів з інвалідністю за тематикою наукових...
Пазичу Артему Івановичу, студенту VI курсу спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі», за наукову роботу «Вироблення єдиного підходу...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка