Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Про благоустрій населених пунктів

Про благоустрій населених пунктів

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 


Про благоустрій населених пунктів
 


( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 49, ст.517 )
 


{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008, ВВР, 2008, N 48, ст.358 N 1704-VI ( 1704-17 ) від 05.11.2009, ВВР, 2010, N 5, ст.41 N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011, ВВР, 2011, N 34, ст.343 N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 29, ст.345 N 4710-VI ( 4710-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 8, ст.75 N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2013, N 48, ст.682 N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012, ВВР, 2014, N 1, ст.4 }

 


{ У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства" у відповідному відмінку згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }

 


     Цей Закон визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів і спрямований на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.
 

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 

     Стаття 1. Визначення термінів
 

     1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 

     благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;
 

     територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів благоустрою населених пунктів: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах населеного пункту; { Абзац третій частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4710-VI ( 4710-17 ) від 17.05.2012 }
 

     утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою; { Абзац четвертий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }
 

     вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг, внутрішньоквартальні та інші проїзди, тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки, набережні, майдани, площі, а також автомобільні стоянки та майданчики для паркування транспортних засобів з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху; { Абзац п'ятий частини першої статті 1 в редакції Закону N 4710-VI ( 4710-17 ) від 17.05.2012 }
 

     заходи з благоустрою населених пунктів - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;
 

     зелені насадження - деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту. { Частину першу статті 1 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 4710-VI ( 4710-17 ) від 17.05.2012 }
 

     Стаття 2. Призначення благоустрою населених пунктів
 

     1. Благоустрій населених пунктів передбачає:
 

     1) розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;
 

     2) організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;
 

     3) створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів. { Пункт 3 частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4710-VI ( 4710-17 ) від 17.05.2012 }
 

     Стаття 3. Система благоустрою населених пунктів
 

     1. Система благоустрою населених пунктів включає:
 

     1) управління у сфері благоустрою населених пунктів;
 

     2) визначення суб'єктів та об'єктів у сфері благоустрою населених пунктів;
 

     3) організацію благоустрою населених пунктів;
 

     4) стандартизацію і нормування у сфері благоустрою населених пунктів;
 

     5) фінансове забезпечення благоустрою населених пунктів;
 

     6) здійснення державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою населених пунктів;
 

     7) встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів.
 

     Стаття 4. Законодавство з питань благоустрою населених пунктів
 

     1. Законодавство з питань благоустрою населених пунктів складається з цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері.
 

     2. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у сфері благоустрою населених пунктів, і спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.
 

Розділ II
 

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
 

Стаття 5. Органи управління у сфері благоустрою населених
пунктів
 

     1. Управління у сфері благоустрою населених пунктів здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та інші органи влади в межах їх повноважень.
 

     Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері благоустрою населених пунктів
 

     1. До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері благоустрою населених пунктів належить:
 

     1) забезпечення реалізації державної політики у цій сфері;
 

     2) розроблення і забезпечення виконання загальнодержавних програм благоустрою населених пунктів;
 

     3) координація діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері благоустрою.
 

     Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, у сфері благоустрою населених пунктів
 

     1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, у сфері благоустрою населених пунктів, належить:
 

     1) забезпечення формування державної політики у сфері благоустрою населених пунктів;
 

     2) здійснення координації діяльності місцевих органів виконавчої влади у цій сфері;
 

     3) забезпечення в межах своїх повноважень розроблення державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;
 

     4) розроблення в установленому законом порядку державних стандартів, норм і правил у цій сфері;
 

     5) здійснення в межах своїх повноважень нормативно-методичного забезпечення у цій сфері.
 

     2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, у сфері благоустрою населених пунктів, належить:
 

     1) реалізація державної політики у сфері благоустрою населених пунктів;
 

     2) забезпечення виконання державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;
 

     3) забезпечення здійснення заходів щодо інженерного захисту територій населених пунктів від небезпечних геологічних процесів, прогнозування і запобігання їх розвитку;
 

     4) організація спільно з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування проведення щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку".

{ Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4710-VI ( 4710-17 ) від 17.05.2012; в редакції Закону N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
 


Стаття 8. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки
Крим у сфері благоустрою населених пунктів
 

     1. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері благоустрою населених пунктів належить:
 

     1) забезпечення реалізації державної політики у цій сфері;
 

     2) участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;
 

     3) організація та забезпечення безпечних і здорових умов життєдіяльності населення;
 

     4) організація виконання робіт з благоустрою та санітарного очищення населених пунктів;
 

     5) здійснення контролю за виконанням правил благоустрою територій населених пунктів;
 

     6) інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;
 

     7) участь у проведенні щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку".
 

     Стаття 9. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері благоустрою населених пунктів
 

     1. До повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері благоустрою населених пунктів належить:
 

     1) забезпечення реалізації державної політики у цій сфері;
 

     2) участь у розробленні і виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;
 

     3) інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;
 

     4) участь у проведенні щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку". { Частину першу статті 9 доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 4710-VI ( 4710-17 ) від 17.05.2012 }

 

     Стаття 10. Повноваження сільських, селищних і міських рад та їх виконавчих органів у сфері благоустрою населених пунктів
 

     1. До повноважень сільських, селищних і міських рад у сфері благоустрою населених пунктів належить:
 

     1) затвердження місцевих програм та заходів з благоустрою населених пунктів;
 

     2) затвердження правил благоустрою територій населених пунктів;
 

     3) створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення спільно з іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб);
 

     4) визначення на конкурсних засадах підприємств, установ та організацій (балансоутримувачів), відповідальних за утримання об’єктів благоустрою.
 

     2. До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить:
 

     1) забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;
 

     2) організація забезпечення на території населеного пункту чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях;
 

     3) організація місць відпочинку для населення;
 

     4) затвердження схем санітарного очищення населених пунктів та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів;
 

     5) здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та утриманням територій населених пунктів, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, майданчиків для паркування транспортних засобів (у тому числі щодо оплати послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів), озелененням таких територій, охороною зелених насаджень, водних об’єктів тощо;
 

     6) визначення місць стоянок транспортних засобів та майданчиків для паркування на об’єктах благоустрою;
 

     7) визначення графіків роботи зовнішнього освітлення території;
 

     8) визначення на об’єктах благоустрою місць розміщення громадських вбиралень;
 

     9) залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;
 

     10) визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою;
 

     11) визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища;
 

     12) інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;
 

     13) участь у проведенні щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку";
 

     14) видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою у випадках та порядку, передбачених цим Законом.

{ Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011; в редакції Закону N 4710-VI ( 4710-17 ) від 17.05.2012 }
 


  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила
Україні", "Про благоустрій населених пунктів", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про забезпечення...

Рішення від 08. 07. 2011р. №8-іх-6
Про клопотання перед Святогірською міською радою про затвердження "Правил благоустрою території Святогірської міської ради", керуючись...

Програма міста Ананьєва на 2016-2020 роки м. Ананьєв
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», ст. 4, п. 5 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про...

Проект костянтинівська міська рада рішення
Закону України «Про благоустрій населених пунктів» від 06. 09. 2005 №2807 iv(зі змінами), в цілях вдосконалення форм І методів роботи...

Рішення №86 від 14 липня 2016 року м. Ходорів Про затвердження правил...
Про затвердження правил благоустрою населених пунктів Ходорівської об’єднаної територіальної громади

Рішення від 03 червня 2016 року №7 с. Гореничі Про затвердження Програми...
Програми екології населених пунктів Гореницької сільської ради на 2016 – 2019 роки

Програма екології населених пунктів Гореницької сільської ради на...
Програми екології населених пунктів Гореницької сільської ради на 2016 – 2019 роки

Рішення № від 14. 07. 2016 р
«Про затвердження Правил благоустрою та утримання території населених пунктів Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району...

Розпорядження
Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 року №777-р "Деякі питання проведення щорічної акції "За чисте довкілля" та дня благоустрою...

Розпорядження
Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 року №777-р "Деякі питання проведення щорічної акції "За чисте довкілля" та дня благоустрою...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка