Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

С. Коваль, методист кабінету крмк методичні рекомендації щодо вивчення екології, основ здоров'я у

С. Коваль, методист кабінету крмк методичні рекомендації щодо вивчення екології, основ здоров'я у

С. Коваль,

методист кабінету КРМК
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИВЧЕННЯ ЕКОЛОГІЇ, ОСНОВ ЗДОРОВ'Я У

2015 – 2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
У 2015-2016 навчальному році вивчення екології та основ здоров'я у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься згідно з листами Міністерства освіти і науки:

 • у 5 класах – «Про організацію навчально-виховного процесу в 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі» № 1/9-368 від 24.05.2013 р.;

 • у 6 класах – «Про організацію навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі» № 1/9-343 від 01.07.2014 р.;

 • у 8 – 11 класах – «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» № 1/9-426 від 01.06.2012 р.

Із повним текстом інструктивно-методичних матеріалів можна ознайомитися на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua ), а також на освітянському порталі «Освіта Рівненщини» (rivneosvita.org.ua).

У 2015-2016 навчальному році використовуємо програми з

екології:

 • 10-11 класи – Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень;

 • 11 клас – Навчальна програма для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень.

основ здоров'я:

 • 5 – 7 класи – Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Основи здоров'я. 5 – 9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013;

 • 8-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5 – 9 класи. – К.; Ірпінь: Перун, 2005.

Кількість годин, передбачених програмами для вивчення тем або розділів, є орієнтовною і може бути змінена вчителем. Резервні години можуть бути використані для повторення, систематизації, узагальнення навчального матеріалу, коригування знань, контролю навчальних досягнень учнів. Навчальні програми передбачають проведення шкільних екскурсій. Учитель має право самостійно обирати час їх проведення, використовуючи для цього резервні години або години навчальної практики.

Для забезпечення реалізації варіативної складової навчальних планів дозволено використовувати Програми факультативів і курсів за вибором із екології, основ здоров'я, рекомендовані Міністерством освіти і науки, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Зміст програм курсів за вибором і факультативів як і кількість годин, що передбачена у програмах, є орієнтовними. Учитель може творчо підходити до реалізації змісту цих програм, ураховуючи інтереси та здібності учнів, потреби регіону, можливості навчально-матеріальної бази школи.

Необхідно зазначити, що навчальні програми курсів за вибором можна використовувати також для проведення факультативних занять і навпаки, програми факультативів можна використовувати для впровадження курсів за вибором.

Із метою навчання учнів здоровому способу життя рекомендуємо впроваджувати у 9 - 11 класах навчальний курс «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» (авт. Т. В. Воронцова, В. М. Оржеховська, В. С. Пономаренко).

Оцінювання навчальних досягнень учнів основ здоров'я (5-7 класи) необхідно здійснювати відповідно до Орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222), основ здоров'я (8-9 класи), екології – Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 р. № 329).

Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, тематичне, семестрове, річне та державна підсумкова атестація.

Поточне оцінювання здійснюється у процесі поурочного вивчення теми. Однією з форм поточного оцінювання є оцінювання виконання практичних та лабораторних робіт. Оцінювання практичних (лабораторних) робіт із екології здійснюється на розсуд учителя та залежно від способу виконання (демонстраційне, фронтальне, групове, індивідуальне) або у всіх учнів класу чи вибірково в окремих учнів.

Оцінюючи практичну (лабораторну) роботу, вчителю необхідно оцінювати навчальну діяльність учнів не лише за кінцевим результатом, а й за процесом досягнення результатів, зважати на рівень самостійності учнів у виконанні роботи та формулюванні висновків з урахуванням вікових особливостей школярів. Так, в учнів старшої школи вже має бути сформоване вміння підбивати висновки практичної роботи на підставі теми, мети й результатів її проведеної. Практичні та лабораторні роботи виконуються в робочих зошитах.

У навчальному процесі можуть використовуватися робочі зошити або зошити для лабораторних і практичних робіт із друкованою основою, які мають гриф «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах». Із переліком навчальних програм, підручників та посібників із біології та екології для загальноосвітніх навчальних закладів, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України або схвалення для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015 – 2016 навчальному році, можна ознайомитися на веб-сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua ).

Тематичне оцінювання здійснюється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми відповідно до вимог навчальних програм. Проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається. Перед початком вивчення чергової теми вчитель повинен ознайомити учнів з тривалістю вивчення теми (кількість занять), кількістю й тематикою обов'язкових робіт і термінами їх проведення, умовами оцінювання.

Тематична оцінка виставляється з урахуванням поточних оцінок за різні види навчальних робіт (усних відповідей, лабораторних, практичних, самостійних, контрольних, творчих робіт тощо) та навчальної активності школярів.

Обов'язковим є проведення однієї контрольної роботи в семестр. Зміст завдань контрольної роботи повинен охоплювати зміст однієї навчальної теми. Час проведення контрольної роботи та її зміст визначає вчитель. Для контрольної роботи (згідно з критеріями оцінювання й вимогами програми до результатів навчання) необхідно використовувати завдання різної форми й різних рівнів складності.

Під час проведення занять із екології та основ здоров'я особливої уваги потребує дотримання правил безпеки життєдіяльності. Вимоги до безпечної організації навчально-виховного процесу наведено в наступних нормативно-правових документах:

 • Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства науки і освіти України від 09.12. 2009 р. № 1114);

 • Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних
  предметів загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12. 2012 р. № 1423);

 • Інструктивно-методичні матеріали з питань розроблення інструкцій із безпеки проведення навчально-виховного процесу в кабінетах природничо-математичного напряму (лист Міністерства освіти і науки від 17.07.2013 р. № 1/9-498 );

 • Методичні матеріали щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності (лист Міністерства освіти і науки від 16.06.2014 р. № 1/9-319).

Облік інструктажів з основ здоров'я

1. На початку навчального року перед початком занять у кожному класі проводиться первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності.

2. Реєстрація такого інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті (учителя) в навчальному закладі.

3. Про проведення первинного інструктажу в журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в розділі змісту уроку, заняття робиться запис: «Інструктаж з БЖД».

4. На початку уроку проводиться інструктаж з безпеки життєдіяльності, якщо на уроці виконуються завдання, пов’язані з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, моделювання ситуацій. У журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в розділі змісту уроку робиться запис: «Інструктаж з БЖД». (Наприклад: 5-7 класи – Інструктаж з БЖД. Моделювання ситуацій надання невідкладної допомоги та самодопомоги при спортивних травмах); 8–9 класи – Інструктаж з БЖД. Практична робота. Моделювання ситуації евакуації з класу, школи).

5. Реєстрація проведення цільового та позапланового інструктажів здійснюється у журналі реєстрації інструктажів.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення природничих дисциплін у 2012-2013 н р. Посібник
Упорядник Трофименко О. Д – методист районного методичного кабінету відділу освіти Криворізької райдержадміністрації, 2012

Методичні рекомендації щодо вивчення біології, екології, природознавства...
«Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів І вивчення базових дисциплін в основній...

Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення...
Методичні рекомендації для педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого навчання І викладачів...

Методичний посібник включає перелік та зразки документів шкільного...
...

Методичні рекомендації щодо профілактики травматизму на уроках основ...
Роблеми дитячого травматизму сьогодні визначаються як найважливіші для українського суспільства, які необхідно розглядати не лише...

Методичні рекомендації щодо вивчення біології та екології у 2013-2014 навчальному році
У 2013-2014 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської...
Рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу всеукраїнської олімпіади школярів з екології

Методичні рекомендації упровадження допрофільної підготовки
України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах...

Методичні рекомендації щодо викладання екології в загальноосвітніх...

Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень...
Укладач: Березанець І. В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освітиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка