Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичний посібник для вчителів основ здоров’я з проблемного питання

Методичний посібник для вчителів основ здоров’я з проблемного питання

Сторінка1/3
  1   2   3
Жучковецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів c:\users\valera\desktop\emblema_school1.gifc:\documents and settings\школа\мои документы\безимени-1.jpg

Відділ освіти, молоді і спорту

Хмельницької РДА


Методичний посібник для

вчителів основ здоров’я

з проблемного питання


«Уроки-тренінги як елемент логічно-креативного навчання учнів на уроках основ здоровя»


Розробив

учитель основ здоров’я

Никифорова Г. А.,

спеціаліст ІІ категорії


Жучківці - 2014 р.

Рецензент: Юхимчук Андрій Іванович – методист відділу освіти, молоді і спорту Хмельницької РДА
Рекомендовано до друку

рішенням педагогічної ради

( протокол №3 від 15.10.2014 р.)
Упорядник: Никифорова Галина Андріївна – вчитель основ здоров’я Жучковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Уроки-тренінги як елемент логічно-креативного навчання учнів на уроках основ здоров’я. - Хмельницький район, 2014.
Посібник знайомить читачів із новими підходами до організації навчального процесу – використанням елементів тренінгової методики на уроках основ здоров’я, що допоможуть учителю зробити навчання цікавим, різноманітним, ефективним.

Для вчителів основ здоров’я.ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………..……....................4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРЕНІНГУ ЯК ЕЛЕМЕНТА ЛОГІЧНО-КРЕАТИВНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я …………....…….………………6

РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКИ УРОКІВ З ОСНОВ ЗДОРОВЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУ……………………………………….15

2.1. Обираємо здоровий спосіб життя (5 клас) ……………...…16

2.2. Вплив наркотичних і токсичних речовин на здоров’я підлітків (6 клас)……..……………………………………....22

2.3. Стрес і прийоми його регуляції (7 клас)…..……………..…28

2.4. Репродуктивне здоров’я молоді. Фактори впливу на репродуктивне здоров’я підлітків і молоді (9 клас)….…..36

ВИСНОВКИ……...……………………………………….………...…42

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………..….……….44

ДОДАТКИ…………………………………………………...………...46

ВСТУП

Крім традиційних методів навчання, у практиці педагогіки професійних навчальних закладів за останні двадцять років великого розповсюдження та застосування набули й нетрадиційні методи навчання, які ми називаємо інноваційними. Серед них певної уваги заслуговують так звані "активні" методи навчання.

Інноваційні методи активного навчання використовуються для тренування та розвитку творчого мислення учнів, формування в них відповідних практичних умінь та навичок. Вони стимулюють і підвищують інтерес до занять, активізують та загострюють сприймання навчального матеріалу.

Нестандартний урок – це імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну структуру. Назви уроків дають деяке уявлення про цілі, завдання, методику проведення таких занять. Найпоширенішими типами нетрадиційних уроків є: уроки-ділової гри, уроки-змагання, уроки типу КВК, уроки-консультації, комп'ютерні уроки, театралізовані уроки, уроки з груповими формами роботи, уроки, які ведуть учні, уроки-конкурси, уроки-тренінги або тренінги тощо .

Урок-тренінг - це одночасно: цікавий процес пізнання себе та інших; спілкування; ефективна форма опанування знань; інструмент для формування умінь і навичок; форма розширення досвіду .

Урок-тренінг і традиційні форми навчання мають суттєві відмінності у методиці проведення. Традиційне навчання більш орієнтоване на правильну відповідь, і за своєю суттю є формою передачі інформації та засвоєння знань. Натомість тренінг, перш за все, орієнтований на запитання та пошук. На відміну від традиційних, тренінгові форми навчання повністю охоплюють весь потенціал учня професійного навчального закладу: рівень та обсяг її компетентності (соціальної, емоційної та інтелектуальної), самостійність, здатність до прийняття рішень, до взаємодії тощо. Звичайно, традиційна форма передачі знань не є сама по собі чимось негативним, проте у світі швидких змін і безперервного старіння знань традиційна форма навчання має звужені рамки застосування.

Так само, як і будь-яке навчальне заняття, урок-тренінг має певну мету, якою можуть бути: інформування та набуття учасниками тренінгу нових професійних навичок та умінь; опанування нових технологій у професійній сфері; зменшення чогось небажаного (проявів поведінки, стилю неефективного спілкування, особливостей реагування тощо); зміна погляду на проблему; зміна погляду на процес навчання, аби зрозуміти, що він може давати наснагу та задоволення; пошук ефективних шляхів розв'язання поставлених проблем тощо.

Отже, інноваційне навчання у вигляді уроку-тренінгу має чітко структуровану основу. А інноваційні методи, що застосовують під час проведення тренінгу, передбачають використання системи прийомів, спрямованої головним чином не на повідомлення готових знань, а на організацію умов для самостійного одержання знань у навчальному закладі.
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРЕНІНГУ ЯК ЕЛЕМЕНТА ЛОГІЧНО-КРЕАТИВНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ ОСНОВ ЗДОРОВЯ

Тренінг – це форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою та із тренером.

Урок-тренінг – основна форма реалізації технології ООЖН (освіта на основі життєвих навичок при викладанні “Основ здоров’я”).

ООЖН – це ефективна педагогічна технологія , спрямована на формування здорової і просоціальної особистості. Вона розвиває соціально-психологічні компетентності учнів (їх знання, уміння, навички). Це сприяє формуванню своєрідного «поведінкового імунітету» до ризикової поведінки і до ВІЛ – інфікування.

ООЖН – це синтез найуспішнішого педагогічного досвіду і досягнень психологічної науки. Її відмінність від традиційних методів виховання в тому, що формування особистої системи цінностей відбувається не шляхом моралізаторства, а завдяки добровільному прийняттю через усвідомлення їх реальної користі. Перевага надається інтерактивним, а не інформативним формам навчання. Широко застосовуються тренінги, або елементи тренінгів.

Школа – це життєвий простір дитини, в якому вона знаходиться близько 70% свого часу, тому саме школа повинна давати знання і вміння організувати життя, діагностувати берегти та поліпшувати здоров’я дитини. Інформаційно-просвітницький підхід виявився неефективним.

На сьогодні альтернативним є компетентнісний підід, який базується на основі формування та розвитку життєвих навичок.

Основні завдання школи на шляху до здоров'я :

 • Формувати в учнів мотивації щодо дбайливого ставлення до життя і здоров’я – за схемою «знання»-«уміння»-«ставлення»-«життєві навички».

 • Проведення уроків-тренінгів – обов’язкова умова реалізації навчання на основі розвитку життєвих навичок.

 • Використання елементів інноваційних технологій навчання при проведенні практичних занять.

 • З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів та накопичення різних видів робіт рекомендувати учням створити портфоліо.

 • Формувати здоровий спосіб життя, навичок вільного орієнтування у природному, техногенному, побутовому, соціальному середовищі та вміння надавати собі та оточуючим першу медичну допомогу.

 • Формування емоційно-вольової компетентності (навички самоконтролю, управління стресами і конфліктами).

 • Залучати до співпраці батьків і громадськість щодо проблем йододефіциту, туберкульозу, СНІДу, попередження наркотичної залежності, асоціальної поведінки молоді та інших через практичні заняття, проведені у формах конференцій, зустрічей, акцій, «Круглих столів» тощо.

 • Проведення позакласних заходів, які сприяють пропаганді здорового способу життя.

 • Впровадження в практику навчання підручників Воронцової, як найбільш адаптованих до викладання предмету в школі.

 • Моніторинг результатів навчання.

 • Індивідуальна самостійна робота учнів за схемою орієнтовної основи дій (учень-текст, учень-завдання).

 • Робота в парах (обговорення і корекція).

 • Робота в групах (вироблення точки зору, змістовне поповнення узгодження думок, наявність спільної мети).

 • Колективна робота (групування думок, вироблення спільної думки, формування висновків).

 • Урок-тренінг - основна форма реалізації технології ООЖН.

Урок-тренінг - це одночасно: цікавий процес пізнання себе та інших; спілкування; ефективна форма опанування знань; інструмент для формування умінь і навичок; форма розширення досвіду .

Тренінг – це

 • Нові підходи:

співпраця;

відкритість;

активність;

відповідальність.

 • Нові знання:

інтенсивне засвоєння;

уточнення;

позитивні цінності,;

зміна ірраціональних переконань і оновлення психологічних установок.

 • Позитивні цінності, ставлення, ідеали.

 • Нові уміння і навички:

ефективної комунікації;

самоконтролю;

роботи в команді;

прийняття рішень.

Позитивні можливості уроку-тренінгу:

 • Створює доброзичливе емоційне налаштування у групі.

 • Укріплює культурну ідентичність, допомагає подоланню язикового бар’єру.

 • Дає можливість дитині виражати свої почуття у соціально прийнятній формі.

 • Розвиває почуття внутрішнього контролю.

 • Сприяє творчому самовираженню, розвитку уяви, практичних навичок образотворчої діяльності.

 • Знижує негативні емоційні стани та їх прояви.

Джерелом тренінгу є педагогіка співробітництва і розвивального навчання. В її основу покладено ідеї радянського психолога Виготського, які він сформував у 20-ті роки ХХ століття.

Вони зводяться до наступного:

1. Соціальне оточення дитини є основним джерелом її розвитку.

2. Навчання відбувається шляхом наслідування.

3. Важливо не те, що дитина вміє робити тут і тепер, а те, що вона сьогодні може виконати за допомогою дорослого або у співпраці з іншими, а завтра - вже самостійно (це і є зоною її найближчого розвитку).

4. Навчання і виховання здійснюються у процесі колективної діяльності.

5. Зміст навчання повинен мати превентивний характер з урахуванням зони найближчого розвитку дитини.

6. Для ефективного впливу необхідно використовувати методи, що базуються на активній участі і співпраці учнів між собою і з учителем.

Структура тренінгу

Тренінг має певну структуру (додаток 1).

Вступна частина тренінгу передбачає вирішення таких завдань:

 • оцінка рівня засвоєння матеріалу попереднього тренінгу (отримання зворотного зв’язку). Зазвичай це відбувається у формі опитування (що найбільше запам’яталося чи сподобалося на минулому тренінгу) або перевірки домашнього завдання;

 • актуалізація теми поточного тренінгу і виявлення очікувань;

 • створення доброзичливої і продуктивної атмосфери (цей етап називають загальним терміном «знайомство». Він проходить у формі самопрезентації чи презентації учасників тренінгу;

 • підтримання демократичної дисципліни у формі прийняття, уточнення або повторення правил групи.

На цьому етапі використовую такі інтерактивні вправи:

 • «так-ні» (наприклад: даю учням якусь підказку, а потім пропоную відгадати про що йтиме мова на уроці. Учні ставлять запитання, які вимагають відповіді «так» чи «ні». Починаючи урок, маю наметі налаштувати учнів на вивчення тієї чи іншої теми, тому звертаюся до життєвого досвіду учнів, до знань набутих на попередніх уроках. Якщо учнями знайдена відповідь, то вчитель оголошує тему уроку). Цей прийом вчить пов'язувати розрізнені факти, систематизувати наявну інформацію, сприяти зміцненню здобутих знань.

 • Асоціації. Побудова асоціативного куща. Цей метод полягає в тому, що за короткий проміжок часу учні пригадають та сформулюють засвоєні раніше знання з теми, запропоновані учителем. Дані відповіді у формі коротких тез записуються на дошці навколо розглянутого поняття чи явища. Результатом є схема-опора.

 • «Ланцюжок». Застосування цього методу дає змогу учням взяти участь у переданні своїх знань однокласникам, уяснити загальну картину понять і фактів, що їм необхідно вивчити на уроці, а також викликає певні питання й підвищує інтерес до навчання.

Основна частина тренінгу – кілька тематичних завдань у поєднанні з вправами на зняття м’язового і психологічного напруження.

В основній частині тренінгу іноді виділяють теоретичний і практичний блоки. Проте цей поділ є досить умовним. Адже знання (як уміння та навички) на тренінгу здобуваються у процесі виконання практичних завдань (міні-лекції, у формі бесіди, презентації, взаємонавчання, робота в групах). В основній частині уроку-тренінгу використовую різні види групової роботи:

урок – конкурс – вид ігрового методу, що розкриває великі можливості для використання роботи з групами. Кожна група прагне зробити кращий зразок одного і того ж завдання;

«акваріум» − групи читають запропонований текст або розглядають наочні посібники впродовж 3−5 хвилин. Потім групи по черзі сідають в центр класу і вирішують запропоноване завдання або ситуацію. Діяльність кожної групи обговорюється. Потім одна з груп сідає в центр класу. Це необхідно, щоб відокремити діючу групу від слухачів певною відстанню. Ця група отримує лист із одним питанням і дає свою відповідь. Всі інші слухають та не втручаються в хід обговорення. Після цього група займає свої місця, а вчитель ставить запитання до класу:

- Чи погоджуєтеся ви з думкою групи?

- Чи була ця думка достатньо аргументована?

- На таку бесіду відводиться 2 – 3 хвилини. Після чого місце в «акваріумі» займає інша група, яка обговорює інше питання.

«Мозкова атака» може застосовуватися під час опрацювання теоретичної частини навчального матеріалу. Завдання − спонукати учнів до колективного дослідження. Думки учнів та висунуті ними ідеї записую на дошці, уточнюю й доповнюю висунуті ідеї, разом з учнями систематизую інформацію. Цей метод застосовую під час опрацювання теоретичної частини матеріалу.

Заключна частина тренінгу охоплює:

 • підведення підсумків;

 • отримання зворотного зв’язку за тематикою поточного тренінгу;

 • релаксацію і процедури завершення тренінгу.

Зміст тренінгу

Форма проведення тренінгу має суттєве значення, однак головним є його зміст.

Щоб реально вплинути на свідомість і поведінку учнів, зміст тренінгу повинен:

 • бути ретельно спроектованим;

 • максимально наближеним до потреб і проблем учасників;

 • враховувати рівень їх актуального розвитку і завдання найближчого розвитку;

 • орієнтуватися на формування цінностей, знань, умінь і навичок, які є основою позитивної поведінки.

Проведення уроків у формі тренінгу дає можливість застосовувати різноманітні методи і прийоми дає змогу організовувати і проводити навчальний процес; створюючи комфортні умови для співпраці вчителя і учнів, виявляти майстерність, розвивати вміння та навички спілкування тощо.

РОЗДІЛ ІІ. РОЗРОБКИ УРОКІВ З ОСНОВ ЗДОРОВ’Я З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУ

2.1. Обираємо здоровий спосіб життя (5 клас) (Додаток 2)

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Основи здоров’я. 7 клас: Посібник для вчителя
Матущенко Тетяна Антонівна, викладач кафедри, завідуюча відділом методики викладання хімії, біології, екології, основ здоров’я та...

Програма «Обдаровані діти»
Методичний посібник для заступників директорів знз та вчителів, які працюють з обдарованими дітьми

Програми з природознавства для 1-4 класів, складена відповідно до...
Методичний посібник для вчителів "Готуємося до уроків природознавства у 1 –му класі". Зображувальний ряд

Відділ освіти деражнянської райдержадміністрації деражнянський районний...
Виховні заходи до тижня природознавства у 1-4 класах (посібник для вчителів) Деражня, 2013 р

Методичний посібник складається з наступних розділів
Методичний посібник підготовлено педагогічним колективом Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...

Календарно-тематичне планування з основ здоров’я у 6 класі на 2014...
Програма «Основи здоров’я», затвердженаМіністерством освіти І науки, молоді та спорту України (наказ монмолодьспорту України від...

Навчально-методичний посібник для птнз львів 2011 Основи енергоефективності:...
Основи енергоефективності: навчально-методичний посібник для птнз /Задорожна І. П. – Львів – 2011 / с. 78

С. Коваль, методист кабінету крмк методичні рекомендації щодо вивчення...
У 2015-2016 навчальному році вивчення екології та основ здоров'я у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься згідно...

Перелік підручників та навчально-методичних посібників з біології,...
«Ранок» та рекомендовані мон україни або схвалені комісією з біології, екології та природознавства та комісією з основ здоров’я Науково-методичної...

Перелік підручників та навчально-методичних посібників з біології,...
«Ранок» та рекомендовані мон україни або схвалені комісією з біології, екології та природознавства та комісією з основ здоров’я Науково-методичної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка