Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

«бережи здоров'Я» основ и здоров'Я

«бережи здоров'Я» основ и здоров'Я

«БЕРЕЖИ ЗДОРОВ'Я»

ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я -сучасна інтегральна наука про фундаментальні закони духовного та фізичного здоров'я як окремої особистості, так і всього людського суспільства на новому етапі його духовно – творчої еволюції.

Формування практично здорової, розумної, активно творчої людини, що здатна протягом усього життя самостійно зберігати, розвивати та підтримувати своє здоров'я на належному рівні, тобто значною мірою вирішувати проблеми охорони здоров'я.

Програма формування здорового способу життя.

Вченими доведено, що здоров'я людини лише на 7-9 % залежить від стану охорони здоров'я в країні, а більш ніж на половину - від її способу життя, який впливає на фізичний стан і духовне здоров'я, на ціннісні орієнтації, моральні, вольові якості.

Здоровий спосіб життя для дітей шкільного віку визначається такими параметрами:

 • дотримання режиму дня;

 • володіння культурно-гігієнічними навичками;

 • раціональне харчування та культура споживання їжі;

 • руховий та повітряний режими;

 • режим активної діяльності та відпочинку;

 • профілактичні заходи щодо збереження здоров'я учнів ;

 • здоровий повноцінний сон

 • духовний розвиток і гармонійні стосунки з довкіллям та самим собою;

 • душевний комфорт і психічна рівновага.

МЕТА: формування мотиваційної установки на здоровий спосіб життя, навчити учнів дотримуватися відповідних правил що до збереження і зміцнення здоров'я .

Якщо розглядати здоров'я у контексті його чотирьох складових: фізичного, психоемоційного, морального та соціального, то всі вони взаємопов'язані і впливають на загальний стан людини.

Фізичне здоров'я.

* Гігієна.

Навички догляду за власним тілом. Привчати правильно чистити зуби. Виробляти навички постійно чистити зуби, полоскати рот після приймання їжі. Розширювати знання про органи людського тіла та їхні функції. Формувати усвідомлення важливості дбайливого ставлення до свого тіла.

* Режим дня.

Формувати усвідомлення важливості сну, прогулянки, режиму харчування, користі від занять гімнастикою. Спрямовувати учнів на позитивну установку щодо дотримання режиму денного та нічного сну . Домогтися розуміння дітьми установки: всьому свій час. Привчати дотримуватися рухового і повітряного режимів, одного і того самого часу приймання їжі та сну. Розкрити важливість дотримання таких правил. Регулювати активні та пасивні форми діяльності дитини.

*Рухова активність.

Формувати стійкий інтерес до проведення ранкової гімнастики. Забезпечувати рухову активність на повітрі, моторну щільність занять з фізкультури. Домагатися якісного виконання основних рухів (ходьби, бігу, стрибків тощо). Розкрити важливість руху для здоров'я. Забезпечувати оволодіння різними видами ходьби та бігу, основними рухами та усвідомлення важливості якісного виконання їх для зміцнення здоров'я. Розучувати народні та спеціальні ігри і вправи рухливого характеру для зміцнення органів та систем. Проводити щодня фізкультурні заняття, динамічні перерви та фізкульт - хвилинки між уроками у школі та під час них. Влаштовувати спортивні свята та розваги. Активізувати самостійну рухову діяльність. Привчати до самостійних занять ранковою, а також ритмічною та коригувальною гімнастикою.

*Харчування.

Формувати в дітей уявлення про доцільність і користь страв, що їх вони споживають. Привчати до культури споживання їжі. Підкреслити необхідність добре пережовувати їжу, не вживати надто гарячої чи холодної страви, не відкушувати великими шматками, жувати із закритим ротом, користуватися ложкою, виделкою та іншими столовими приборами, серветкою.

Виробляти стійкі навички гігієни харчування (не брати їжі брудними руками, не споживати немитими овочі та фрукти та інше ).Ознайомити з овочами, фруктами та стравами з них, користю різних плодів для організму.

*Профілактичні заходи.

Ознайомити з гартувальними процедурами та їхнім впливом на здоров'я.

Дотримуватися повітряного режиму в приміщенні.

Загартовувати організм сонцем, водою, повітрям. Використовувати різні види загартування. Формувати стійке бажання загартовувати організм, використовуючи природні чинники. Допомогти оволодіти елементарними навичками масажу (зокрема точкового).

*Емоційний комфорт.

Створювати комфортне середовище для учнів в умовах шкільного закладу і сім'ї. Забезпечувати природну потребу дитини в емоційній безпеці.

Налаштовуватися на гуманне ставлення до дитини, прийняття її такою, якою вона є. Адекватно реагувати на негативні емоційні прояви.

Моральне здоров'я .

Виховувати любов до самого себе, до довкілля. Формувати уявлення про добро і зло. Ознайомити з правилами ввічливості. Формувати моральні якості з урахуванням особливостей статі (у хлопчиків - витримку, мужність, уміння захистити, допомогти, підтримати; у дівчаток співчуття, доброту, ніжність, відчуття краси і гармонії власного тіла). Формувати добрі звички. Ознайомити з мовним етикетом. Формувати уявлення про моральні якості людини.

Виховувати почуття радості й гордості за самостійне досягнення позитивного результату своєї діяльності.

Емоційний комфорт

Забезпечувати потребу учнів одержувати нові враження вид життя. Створювати умови для позитивних емоцій дітей . Запобігати виникненню депресивних станів. Проводити психогімнастику, спрямовану на вироблення навичок керування емоційними реакціями. Розвивати комунікативні вміння та навички через емоційний характер спілкування. Вчити дотримуватися порядку як одного із засобів збереження позитивних емоцій.

Розширювати коло емоцій, властивих дитині, ускладнювати характер її переживань. Формувати у дітей відчуття власної досконалості (усвідомлення образу "Я", самооцінка, рівень домагань, особистісні очікування), потребу постійного самовдосконалення!

Соціальна адаптованість

 • Навчати розуміти чужі настрої, емоції, почуття.

 • Формувати навички доброзичливих стосунків з дорослими та однолітками.

 • Формувати вміння ставити перед собою мету і підпорядковувати їй власні дії.

  • Навчати доводити розпочату справу до кінця, долати перешкоди. Формувати вміння встановлювати контакти з дорослими та дітьми.

  • Формувати установку на досягнення бажаного результату.

  • Виробляти вміння реагувати мотиви вчинків, діяти свідомо, самостійно, відповідно до суспільно значущих вимог. Формувати уявлення про стать та відповідне ставлення до дівчаток і хлопчиків з урахуванням їхніх особистісних якостей і статевих відмінностей.

ФОРМИ РОБОТИ З БАТЬКАМИ

Формування валеологічного світогляду має відбуватися постійно, систематично як на заняттях, так і в різних режимних процесах.

Дуже добре, коли тема, що розглядалася на занятті, логічно продовжується в іграх , на уроках та інших видах діяльності, щоденному постійному спілкуванні дорослого й дитини. Дуже часто родинне виховання й виховання у шкільних закладах існують як дві окремі ланки: вдома інколи дитина дістає одні настанови, зразки поведінки, у школі - інші. Батьки хочуть бачити своїх дітей здоровими. Однак не всі розуміють і знають, як це зробити. Переконані, що тільки єдність вимог здорового способу життя в родині і в школі сприятиме формуванню у дитини свідомого ставлення до свого здоров'я.

Валеологічний порадник для батьків

 • Будьте добрим і гарним прикладом для своїх дітей у ставленні до свого здоров'я.

 • Ведіть здоровий спосіб життя.

 • Займайтеся фізичною культурою, виконуйте фізичні вправи.

 • Загартовуйтеся разом із дитиною.

 • Більше бувайте на свіжому повітрі.

 • Не паліть і не розпивайте спиртні напої у присутності дітей. Пам'ятайте! Вони повторюють ваші дії .

 • Дотримуйтеся режиму харчування.

 • Дотримуйтеся завжди правил гігієни і привчайте до цього дитину.

 • Наповніть свою душу і серце любов'ю до всіх і до всього. Передайте це дітям. Більше усміхайтеся. Це запорука здорової сім'ї, особистого здоров'я вашого і ваших дітей.

Робота вчителів із батьками може проводитися за такими напрямками:

Вивчення рівня валеологічних знань батьків, способу життя в родині, деяких спадкових хвороб (анкетування та ін.).

Надання теоретичної допомоги (бесіди, лекторії та ін.).

Система практичної допомоги (щоденні консультації , що стосуються здоров'я дитини).

Тематика різних форм роботи з батьками:

 • Здоров'я дітей - здоров'я нації.

 • Медико - біологічні фактори здоров'я дитини.

 • Екологічні аспекти здоров'я школяра . Екологія дитини.

 • Формування здорової дитини в сучасних умовах.

 • Здоровий спосіб життя.

 • Взаємозв'язок людини з природою, Всесвітом, їхній вплив на здоров'я людини.

 • Емоційне і психічне здоров'я.

 • Здоров'я у контексті української народної філософії (народні страви, загартування, методи профілактики та ін.).

 • Нетрадиційні методики оздоровлення дитячого організму.

 • Загартування.

 • Раціональне харчування.

 • Рухова активність.

 • Режим дня.

 • Особливості статевого виховання.

 • Рекомендації щодо організації рухової активності.

 • Емоції і здоров'я.

 • На лоні природи. Правила поведінки в довкіллі.

 • Ваша усмішка, ніжність, доброзичливість і розуміння стану дитини - запорука її психічного здоров'я.

 • Спортивні розваги спільно з батьками. Дні здоров'я з участю батьків.

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ОСНОВ ЗДОРОВ'Я

у 7-х класах.c:\users\user\desktop\натали\164\фотографии\7в.jpg
1. Лекція на тему «Здоровий спосіб життя»

 • Сила фізичних вправ

 • Сила здорового повноцінного збалансованого харчування.

 • Сила сміху

 • Сила відпочинку та релаксації

 • Сила віри

 • Сила любові

 • Сила оточуючого середовища

 • Сила розуму - позитивне мисленняc:\users\user\desktop\натали\164\фотографии\5б.jpg

 • Сила дихання

 • Сила правильної постави(осанки)

 • Сила здорового повноцінного сну

 • Сила чергування режиму праці та відпочинку

 • Чергування різноманітних занять - спорт-книги…


c:\users\user\desktop\новая папка\pic_0055.jpgc:\users\user\desktop\натали\164\фотографии\6а.jpgc:\users\user\desktop\новая папка\pic_0056.jpg

c:\users\user\desktop\новая папка\pic_0054.jpg

2.Кожен учень розповідає про свій спосіб життя.
3.Обговорення теми лекції.
4. Рухливі ігри на свіжому повітрі.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичний посібник для вчителів основ здоров’я з проблемного питання
«Уроки-тренінги як елемент логічно-креативного навчання учнів на уроках основ здоров’я»

Бережи одяг, доки новий, а здоров'Я – доки молодий! Цілі
Цілі: розширити світогляд учнів з питання збереження здоров’я, формувати прагнення вести здоровий спосіб життя, підвищувати санітарно-гігієнічний...

С. Коваль, методист кабінету крмк методичні рекомендації щодо вивчення...
У 2015-2016 навчальному році вивчення екології та основ здоров'я у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься згідно...

Анкета «Ти І твоє здоров’я» Виховна година в 3 класі «Здров’я головний життєвий скарб»
Витяг з наказу про організацію та проведення Тижня сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності на тему «Бережи здоров’я...

Класифікація здоров’язберігаючих технологій
Всі проблеми, пов’язані із здоров’ям людини, традиційно відносять до компетенції медиків, до системи охорони здоров’я. І хоча поняття...

Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Основи здоров’я. 7 клас: Посібник для вчителя
Матущенко Тетяна Антонівна, викладач кафедри, завідуюча відділом методики викладання хімії, біології, екології, основ здоров’я та...

Використання здоров’язбережувальних технології на уроках основ здоров’я в початкових класах
Ноцінним І щасливим. Здоровим потрібно бути з раннього дитинства. Не можна розраховувати на те, що можна залишитися здоровим, зовсім...

Перелік підручників та навчально-методичних посібників з біології,...
«Ранок» та рекомендовані мон україни або схвалені комісією з біології, екології та природознавства та комісією з основ здоров’я Науково-методичної...

Перелік підручників та навчально-методичних посібників з біології,...
«Ранок» та рекомендовані мон україни або схвалені комісією з біології, екології та природознавства та комісією з основ здоров’я Науково-методичної...

Конкурс «Пісня про Україну»
Тиждень сприяння здорового способу життя та безпеки життєдіяльності на тему «Бережи здоров’я змолоду!»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка