Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні рекомендації з питань організації та проведення «Тижня безпеки дитини» у дошкільному навчальному закладі Відповідно до статті 11 Закону України «Про дошкільну освіту» «дошкільний навчальний заклад

Методичні рекомендації з питань організації та проведення «Тижня безпеки дитини» у дошкільному навчальному закладі Відповідно до статті 11 Закону України «Про дошкільну освіту» «дошкільний навчальний заклад

Сторінка1/3
  1   2   3
Методичні рекомендації

з питань організації та проведення

«Тижня безпеки дитини» у дошкільному навчальному закладі
Відповідно до статті 11 Закону України «Про дошкільну освіту» «дошкільний навчальний заклад:

 • створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

 • формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;

 • сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному й фізичному розвитку дітей».

Збільшення дитячого травматизму ставить завдання щодо систематичної роботи з дошкільниками з метою вироблення в їх свідомості стереотипів поведінки в життєвому середовищі - навичок користування предметами та речами, поведінки в різних ситуаціях тощо.

З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів з формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров'я та життя, з метою поліпшення якості навчально-виховної роботи з питань особистої безпеки та захисту життя рекомендуємо започаткувати проведення в дошкільних навчальних закладах щорічного «Тижня безпеки дитини» як форми систематизації знань дітей про безпечне довкілля.

«Тиждень безпеки дитини» не потребує суворої регламентації, його зміст залежить від місцевих умов, традицій, природо-техногенних особливостей, території, професійного досвіду вихователів та підготовленості дітей.

І. Підготовка до проведення «Тижня безпеки дитини»

Підготовку до проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільному навчальному закладі (далі - ДНЗ) потрібно розпочати з наказу про проведення «Тижня безпеки дитини», у якому зазначаються терміни та особи, відповідальні за проведення цього заходу, склад творчої групи (додаток 1).

До творчої групи, як правило, входять:

 • завідувач ДНЗ;

 • вихователь-методист;

 • вихователі груп;

 • медична сестра.

Члени творчої групи знайомляться з різними варіантами проведення «Тижня безпеки дитини», що містяться в навчально-наочних та методичних посібниках, і адаптують їх до умов свого ДНЗ.

Відповідно до затвердженого наказу члени творчої групи складають план основних заходів підготовки до проведення «Тижня безпеки дитини». Заплановані заходи мають бути конкретними та пізнавальними, цікавими не тільки для дітей, але й для їх батьків, які беруть участь у «Тижні безпеки дитини» (орієнтовний план наведено в додатку 2).

На основі загального плану проведення «Тижня безпеки дитини» вихователі складають план заходів для кожної вікової групи, який наповнюють змістом навчально-виховної роботи з дітьми: тематичні заняття, дидактичні, сюжетні, театралізовані, конструктивно-будівельні ігри з елементами безпеки життя, конкурси, естафети, змагання, екскурсії та прогулянки на природу, читання творів художньої літератури відповідної тематики, аналіз небезпечних ситуацій та правила поведінки (орієнтовна тематика для проведення «Тижня безпеки дитини для старшої групи наведена в додатку 3).

План заходів обов'язково містить практичний тренінг з евакуації дітей та працівників з приміщень дошкільного закладу. Терміни та порядок проведення навчальної евакуації визначається наказом завідувача (додаток 4). Мета цього заходу - відпрацювання правильної поведінки учасників навчально-виховного процесу під час екстремальних та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

II. Проведення «Тижня безпеки дитини»

Проведення «Тижня безпеки дитини» має проходити неформально, творчо, з позицій дієвого підходу. Це дає змогу забезпечити умови для збагачення досвіду дітей щодо безпечної поведінки.

Перший день «Тижня безпеки дитини» у ДНЗ слід розпочати зі святкових зборів, на які запрошуються батьки, шефи, спонсори. Незвичайна обстановка, яскраві транспаранти зроблять цей ранок справді святковим. Під час святкової лінійки проводиться парад груп-учасників у святковій формі з атрибутами здорового способу та безпеки життя. Це яскраве дійство надовго запам'ятається дітям.

Батьки відвідують заплановані заходи «Тижня безпеки дитини» у зручний для них час та беруть у них участь.

Під час проведення навчальної евакуації дітей та працівників з приміщень дошкільного закладу практично відпрацьовується проведення евакуації при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, порядку дій за сигналом «Увага всім»:

 • отримання начальником цивільного захисту дошкільного закладу інформації про загрозу чи виникнення надзвичайної ситуації від служби цивільного захисту міста (району);

 • доведення цієї інформації до працівників;

 • підготовка дітей до евакуації;

 • проведення евакуації;

 • розміщення дітей після евакуації;

 • надання інформації батькам про місцезнаходження дітей.

За результатами проведення «Тижня безпеки дитини» слід створити спеціальний стенд, на якому розмістити перелік заходів, фотоматеріали змагань та найкращі моменти проведення заходів, малюнки дітей - переможців конкурсу малюнків та інші наочні та ілюстративні матеріали.

Наприкінці «Тижня безпеки дитини» доцільно провести по групах бесіди з дітьми і з'ясувати, що сподобалось чи запам'яталося дітям, це допоможе оцінити проведену вихователями роботу з навчання дітей питанням безпеки життєдіяльності.

Творча група складає звіт про підсумки проведення «Тижня безпеки дитини» в ДНЗ, за яким завідувач видає наказ про підсумки проведення, визначаються позитивні сторони і виявлені недоліки, що необхідно усунути до запропонованого строку (додатки 5,6).

Перелік нормативно-правових актів для забезпечення організації та проведення «Тижня безпеки дитини»

 • Закон України «Про правові засади цивільного захисту»

 • Закон України «Про цивільну оборону України»

 • Закон України «Про охорону праці»

 • Закон України «Про охорону дитинства»

 • Закон України «Про дошкільну освіту»

 • Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» від 12.03.2003 № 305.

 • Наказ МОН України «Про Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» від 03.09.2009 № 814.

 • Наказ МОН України «Про затвердження Типової програми навчання працівників органів управління освіти і науки, навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі від 17.01.2002 № 28.

 • Наказ МНС України «Про затвердження Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру від23.04.2001 №97.


Додаток 1
Назва дошкільного навчального закладу
НАКАЗ

20_ р. м. №
Про організацію та проведення

«Тижня безпеки дитини»
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2011 року № 246«Про основні заходи цивільного захисту на 2011 рік» та наказу відділу освіти Синельниківської міської ради ,(дата, номер та назва наказу)

з метою поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя; пропаганди здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків; вироблення у дітей дошкільного віку умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров'я під час надзвичайних ситуацій
НАКАЗУЮ:

Провести «Тиждень безпеки дитини» в період з « » по « » 200 р.

Призначити відповідальним за проведення «Тижня безпеки дитини»

___________________________________________________-

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

2. Для підготовки та проведення «Тижня безпеки дитини» створити творчу групу в складі: _______________________________________- голова,

(прізвище, ім'я, по батькові) члени творчої групи:

(прізвище, ім'я, по батькові)

(прізвище, ім'я, по батькові)

3.Творчій групі розробити та затвердити план проведення заходів «Тижня безпеки дитини» із залученням батьків.

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Завідувач ДНЗ .

Підпис, прізвище, ім'я, по батькові


Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Завідуюча

дошкільного закладу підпис
ПЛАН (орієнтовний)

основних заходів підготовки до проведення «Тижня безпеки дитини»
з/п

Зміст роботи

Форма роботи

Відповідальний за виконання

Термін виконання

1.

1.1. Видати наказ про проведення «Тижня безпеки дитини».

1.2. Перевірити наявність усіх документів системи цивільного захисту в ДНЗ.

1.3. Перевірити наявність журналів проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Наказ

Накази,

плани

евакуації

тощо

Завідуюча ДНЗ

За місяць

до проведення

2.

Підготувати матеріали та оформити стенди «Бережемо життя і здоров'я дітей» за розділами «Дитина і природа», «Дитина і вулиця», «Дитина серед людей», «Здоров'я дитини» тощо.

Стенди з моделю­ванням поведінки в надзви­чайних ситуаціях

Вихователь-методист

За 2 тижні до проведення

3.

Провести лекцію «Морально-психологічна підготовка працівників ДНЗ до дій в екстремальних ситуаціях».

Лекція з демон­страцією наочних матеріалів

Завідуюча ДНЗ

За тиждень до проведення

4.

4.1.Підготувати план проведення заходів з фізичної культури, які мають бути проведені під час «Тижня безпеки дитини».

4.2.Перевірити стан спортивного обладнання.

Конспекти

Вихователі

За 3-5 днів до проведення

5.

Підготувати план проведення свят і розваг за тематикою безпеки дитини

План, конспект

Музичний керівник

За 3-5 днів до проведення

6.

6.1.Оформити куточки «Безпека дитини» в кожній віковій групі.

6.2.Підготувати і оформити виставки дитячих малюнків на тему «Безпека життя і здоров'я дитини».

Куточки-стенди, виставки малюнків

Вихователі

За 2 дні

до проведення

7.

7.1.Підготувати інструкції, пам'ятки з питань безпеки життєдіяльності і правил надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків.

7.2.Перевірити стан та забезпеченість медичного обладнання.

7.3.Поповнити аптечку швидкої допомоги в медичному кабінеті та в усіх вікових групах.

7.4.Виготовити ватно-марлеві пов'язки.

Пам'ятка, інструкції

Медичний працівник, вихователі

За 2 дні

до проведення

8.

8.1.Перевірити стан пожежних щитів та пожежного інвентарю, перезарядити за необхідності вогнегасники.

8.2.Перевірити стан електричного, опалювального обладнання, приміщень та території.

Огляд, перезаряд-ка вогне­гасників

Завідувач господарством

За 2 дні

до проведення

9.

Провести з батьками лекцію про дії під час екстремальних та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Лекція

Особа, відпові­дальна за безпеку життєдіяльності ДНЗ

За тиждень до проведення
Голова творчої групи

підпис

прізвище

Додаток З

Орієнтовна тематика для проведення «Тижня безпеки дитини»

для старшої групи

Перший день

 • Засідання екологічного клубу «Природа - друг, природа - ворог» (надзвичайні ситуації), прогулянка до лісу.

 • Музична розвага «У лісочок ми підемо, грибів, ягід там нарвемо» (їстивні та неїстівні гриби, ягоди).

 • Дидактична гра «Стихійне лихо» (небезпечні ситуації: сильний вітер, буревій, гроза, буран тощо).

Другий день

 • «Обережність не завадить» (шкідливість промислових відходів).

 • Читання оповідання Б. Житкова «Обвал».

 • Сюжетно-рольова гра «Рятувальники».

 • Дидактична гра «Аварія» (найпростіші засоби індивідуального захисту).

Третій день

 • Сюжетно-рольова гра «Я вдома сам» (вирішення проблемних ситуацій вдома).

 • Дидактична гра «Я і незнайомець» (поведінка з незнайомими людьми).

 • Читання казки «Червона шапочка».

 • Сюжетно-рольова гра «Сім'я» (поведінка дітей вдома).

Четвертий день

 • Читання твору К. Чуковського «Айболить».

 • Бесіда «Міцне здоров'я».

 • Дидактична гра « Лялька захворіла».

 • Спортивна розвага «Ми зі спортом дружимо».

 • Ігрові ситуації «Чистота - запорука здоров'я» (предмети особистої гігієни).

П'ятий день

 • Бесіда «Твої дії в разі небезпеки» (сигнал оповіщення, як при цьому діяти).

 • Сюжетно-рольова гра «Тривога» (правила поведінки в екстремальних ситуаціях).

 • КВК «ЯК діяти в різних життєвих ситуаціях.

 • Спортивні ігри.

 • Навчальна евакуація.Додаток 4

Назва дошкільного навчального закладу
НАКАЗ
__________20 __р. №.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тиждень безпеки дитини І нструктивно- м етодичн І матеріали щодо організації та проведення
Відповідно до статті 11 Закону України «Про дошкільну освіту» «дошкільний навчальний заклад

Методичні рекомендації щодо організації проведення «Тижня безпеки дитини»
Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності донецької області

Звіт про проведення тижня безпеки в дошкільному навчальному закладі №336 з 14 по 18 жовтня 2013р
В рамках підготовки до тижня був розроблений план проведення заходу, робота планувалася одразу по трьом напрямкам: з дітьми, з батьками...

План проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності” в комунальному...
Практичний тренінг з евакуації дітей та працівників з приміщень дошкільного закладу за сигналом ''Увага всім ''

Методичні рекомендації керівникам дошкільних навчальних закладів...
Посібник розроблений під керівництвом начальника навчально-методичного центру полковника служби цивільного захисту І. Й. Павко

Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення...
Методичні рекомендації для педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого навчання І викладачів...

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу
Україні у ХХІ столітті, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний навчальний заклад», Базового...

1. Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий 2013-2014 навчальний рік
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління всіх рівнів з питань...

Не в Афінах І не в Ялті, Раді вас вітати на нашому сайті !
У дошкільному навчальному закладі навчальний рік починається 1вересня та закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня у дитячому...

Рішення 23. 12. 2016 №172 17 VІI м. Кагарлик Про Кагарлицьку районну...
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань охорони здоров”я,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка