Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Рішення від 21 лютого 2017 року №299-23- V іі м. Тараща Про затвердження Програми «Розробка генерального плану міста та виготовлення землевпорядної документації

Рішення від 21 лютого 2017 року №299-23- V іі м. Тараща Про затвердження Програми «Розробка генерального плану міста та виготовлення землевпорядної документації


УКРАЇНА

ТАРАЩАНСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
від 21 лютого 2017 року № 299-23-VІІ
м. Тараща
Про затвердження Програми

«Розробка генерального плану міста та виготовлення землевпорядної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загального користування в межах міста Тараща

на 2017-2019 роки»
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, Таращанська міська рада вирішила:

 1. Затвердити програму міського бюджету, а саме:

 • Програма «Розробка генерального плану міста та виготовлення землевпорядної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загального користування в межах міста Тараща на 2017-2019 роки», що додається.

Міський голова В.В.Велієв

м. Тараща

21.02.2017 № 299-23-VІІ
Юрист І.О.Кудрицька

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Таращанської міської ради 21 лютого 2017 № 299-23-VІІ


ПРОГРАМА
РОЗРОБКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСТА

ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ (ВІДНОВЛЕННЯ) МЕЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В НАТУРІ (НА МІСЦЕВОСТІ) ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В МЕЖАХ МІСТА ТАРАЩІ

НА 2017-2019 РОКИ

м. Тараща

2017 рік

Зміст
Розділ 1. Загальні положення.
Розділ 2. Мета та основні завдання програми.
Розділ 3. Основні напрямки виконання програми.
Розділ 4. Фінансування та механізм реалізації програми.
Розділ 5.Очікувані результати.
Додаток до програми.
Розділ 1. Загальні положення
Генеральний план є нормативно-правовим актом органу місцевого самоврядування. Цей документ містить загальні правила господарської діяльності та розрахований на тривалий час, близько 20 років, хоча нинішніми нормами законодавства його термін дії не обмежений.

Генеральний план — вид містобудівної документації, що регулює містобудівну діяльність в містах і інших поселеннях, визначає умови безпеки мешкання населення, забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних і екологічних вимог, раціональне визначення меж землекористувань, зон житлової, суспільної, промислової забудови,територій, що особливо охороняються, зон різної містобудівної цінності, розміщення місць прикладення праці, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, впорядкування територій, збереження історико-культурної спадщини і антропогенних ландшафтів.

Більшість інформації з Генерального плану м. Тараща прямо чи опосередковано вливає на прийняття управлінських рішень. Генеральний план міста Тараща діє ще із 1983 року. Цей документ містить інформацію про демографічні, соціальні й економічні показники стану розвитку місцевої громади - вони зумовлюють попит. Перспективи майбутніх капітальних проектів і територіальні напрямки розширення міста дають можливість спрогнозувати попит і пропозицію.

Розробка Генерального плану згідно вимог діючого містобудівного законодавства повинна здійснюватися на основі цифрового векторного топографічного плану масштабу 1:2000 території міста Тараща.

Сучасний розвиток суспільних відносин з приводу використання земель населених пунктів та розташованих на них об'єктів обумовлює нові підходи до вирішення цих питань. Чи не найважливіше суспільне значення в межах населених пунктів мають землі загального користування, до яких ст. 83 Земельного кодексу України відносить майдани, вулиці, проїзди, шляхи, а також сквери та парки, тощо. Ці землі перебувають у власності територіальних громад та не підлягають передачі у приватну власність. Проте їх правовий режим, як і питання їх належності до тієї чи іншої категорії земель, законодавством не визначені. Так Класифікатором видів цільового призначення земель, затвердженого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року №548 парки та сквери віднесені до категорії земель загального користування, а ст.19 вказаного кодексу такої категорії земель не передбачено.

Крім того ст.125 Земельного кодексу України «Виникнення права на земельну ділянку» право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування виникає з моменту державної реєстрації цих прав, а ст. 126 Земельного кодексу України «Оформлення речових прав на земельну ділянку» право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Порушене питання окремо у вітчизняній земельно-правовій доктрині не розглядалось, втім деякі наробки у контексті розгляду відповідних проблем були відпрацьовані науковцями. Враховуючи практично неврегульованість цих питань у законодавстві та рівень дослідження в науці, розгляд питань правового режиму земель, зайнятих землями загального користування під вулицями, площами, парками та скверами міст та інших населених пунктів, вбачається актуальним.

Тому для визначення належності земель є необхідність виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загального користування в межах населеного пункту міста Таращі з їх послідуючою державною реєстрацією.
Розділ 2. Мета та основні завдання програми
Основною метою даної програми являється:

 • виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загального користування в межах населеного пункту міста Таращі та за результатами проведених землевпорядних робіт здійснення державної реєстрації і оформлення прав на земельні ділянки загального користування. Кінцевим результатом буде точний облік таких земель, можливість їх правового використання за цільовим призначенням, проведення якісної та кількісної інвентаризації наявного майна на цих земельних ділянках, проведення робіт з благоустрою та озеленення територій міста, визначення в установленому порядку розміру відшкодування юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища;

 • виконання комплексу підготовчих та проектних робіт по створенню топопланів м. Тараща. Першим є роботи по виготовленню цифрового векторного топографічного плану масштабу 1:2000 території міста Тараща Таращанського району Київської області згідно вимог діючого містобудівного законодавства;

 • розробка Генерального плану міста Тараща.


Розділ 3. Основні напрямки виконання програми
Розробка Генерального плану включає цілий комплекс підготовчих робіт, а саме :

 • виконання комплексу підготовчих та проектних робіт по створенню топопланів м. Тараща;

 • план зонування території міста;

 • план червоних ліній;

 • оприлюднення проекту генерального плану та плану зонування території міста Тараща;

 • проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті генерального плану та плану зонування території міста Тараща;

 • проведення експертизи Генерального плану міста Тараща;

 • оприлюднення затвердженого генерального плану та плану зонування території міста Тараща.

Проведення робіт та виготовлення землевпорядної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загального користування в межах населеного пункту міста Таращі у відповідності з чинним законодавством, а саме у відповідності до Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 18.05.2010 року № 376 з послідуючими змінами, виконавцем таких робіт є юридична особа, що володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі якої працює не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників або фізична особа - підприємець, яка володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованим інженером-землевпорядником.

Основними складовими для здійснення комплексу робіт по розробці технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загального користування в межах населеного пункту міста Таращі та винесення їх в натуру на місцевості є:

 • обстеження та визначення точок прив’язки земель загального користування в межах населеного пункту міста Таращі на території міської ради;

 • розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загального користування в межах населеного пункту міста Таращі. Розробка кошторисної документації для здійснення комплексу робіт по виготовленню технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загального користування в межах населеного пункту міста Таращі;

 • виготовлення та погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загального користування в межах населеного пункту міста Таращі;

 • винесення в натуру на місцевості меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загального користування в межах населеного пункту міста Таращі.


Розділ 3. Фінансування та механізм реалізації програми
Джерелами фінансування заходів Програми є кошти міського бюджету та можуть бути інші джерела не заборонені законодавством. Обсяги фінансування наведені в додатку до Програми. Програма розрахована на 2017-2019 роки, відповідно розміри фінансування на кожен рік будуть визначатися при прийнятті бюджету на відповідний бюджетний рік.
Розділ 4. Очікувані результати
Виконання Програми із виготовлення землевпорядної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загального користування щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загального користування в межах населеного пункту міста Таращі дасть змогу здійснити державну реєстрацію і оформлення прав на земельні ділянки загального користування, провести раціональне впорядкування земель загального користування, точний облік таких земель, можливість їх правового використання за цільовим призначенням, проведення якісної та кількісної інвентаризації наявного майна на цих земельних ділянках.

Результатами розробки Генерального плану міста Тараща Київської області, буде:

 • розширення меж населеного пункту за фактичним використанням земель;

 • раціональне визначення меж землекористувань, зон житлової, суспільної, промислової забудови;

 • забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних і екологічних вимог;

 • розміщення місць прикладення праці;

 • розвиток інженерно-транспортної інфраструктури;

 • облаштування території міста;

 • збереження історико-культурної спадщини і антропогенних ландшафтів та, як наслідок, підвищення інвестиційної привабливості міста.

 • підвищення якості середовища проживання, а саме: естетичних якостей життєвого середовища, захисту історико-культурної спадщини;

- впорядкування містобудівної діяльності;

- мінімізація конфліктів щодо розміщення об’єктів різних видів господарської діяльності;

 • оптимізація спільних зусиль щодо раціонального використання ресурсів;

- спрощення процедури отримання вихідних даних та відповідних дозволів у сфері містобудування;

- забезпечення можливості резервування вільних територій під визначені функції відповідно до прогнозованих потреб міської громади щодо розвитку міста;

 • забезпечення доступу громадськості та населення до містобудівної документації.Додаток

до Програми «Розробка генерального плану міста та виготовлення землевпорядної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загального користування в межах міста Тараща на 2017-2019 роки»

Місце об’єкта

Рік виконання робі та фінансу-вання

Місцевий бюджет, тис.грн.

Інші джерела фінансування

Разом по джерелах фінансування, тис. грн.

1

2

3

4

5

Кошти загального фонду

Розділ І. Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загального користування

 • під водним об’єктом загального користування ставка „Карась“ для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей (секція І код 10.08 КВЦПЗ)

2017

5,0


0

5,0

 • загального користування автостоянки по вулиці Героїв Чорнобиля (секція К код 18.00 КВЦПЗ)

2017

3,5

0

3,5

 • для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури та спорту (секція Е код 07.02 КВЦПЗ)

2017

5,0

0

5,0

Кошти спеціального фонду

Розділ ІІ. Розробка генерального плану міста Тараща

Виконання комплексу підготовчих та проектних робіт по створенню топопланів м. Тараща, а саме виготовлення цифрового векторного топографічного плану масштабу 1:2000 території міста Тараща Таращанського району Київської області

2017

520,0

0

520,0

План зонування території міста

2018

0

0

0

План червоних ліній

2018

0

0

0

Оприлюднення проекту генерального плану та плану зонування території міста м. Тараща

2019

0

0

0

Проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті генерального плану та плану зонування території міста м. Тараща

2019

0

0

0

Проведення експертизи Генерального плану м. Тараща

2019

0

0

0

Оприлюднення затвердженого генерального плану та плану зонування території міста м. Тараща

2019

0

0

0

ВСЬОГО:

533,5

-

533,5


Секретар Таращанської міської ради Ю.Г.Щербатюк

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Порядок денний пленарного засідання 25 сесії Зеленодольської міської...
Про затвердження Програми енергозбереження в Зеленодольській міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки

Рішення від 26. 12. 2012 р. №10-xxviii-6 м. Святогірськ Про внесення...
Про внесення доповнень до рішення міської ради від 29. 02. 2012 р. №2-xviii-6 «Про затвердження програми «Охорони навколишнього природного...

Порядок денний пленарного засідання 24 сесії Зеленодольської міської...
Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку Зеленодольської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік

Рішення І витребування
Житомирської міської ради, особа 1 про визнання протиправним та скасування рішення І витребування земельної ділянки за заявою заступника...

Пат «Київська міжнародна фондова біржа» від 28 лютого 2017 року. № з/п

Пат «Київська міжнародна фондова біржа» від 09 лютого 2017 року. № з/п

Пат «Київська міжнародна фондова біржа» від 14 лютого 2017 року. № з/п

Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту Кам'янка-Бузького району на 2016 рік
Ої облдержадміністрації від 22 грудня 2015 року №837/0/5-15 «Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту Львівської...

Рішення від 23. 12. 2016 №10-хі-7
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та надання в оренду...

Рішення районної ради від 24. 12. 2015 №3/7-44 Програма приведення...
Про Програму приведення містобудівної документації у відповідність до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної документації»...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка