Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні рекомендації педагогічним працівникам навчальних закладів Дніпропетровської області з питань підготовки та проведення «Дня цивільного захисту»

Методичні рекомендації педагогічним працівникам навчальних закладів Дніпропетровської області з питань підготовки та проведення «Дня цивільного захисту»

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


Навчально – методичний центр цивільного захисту та

безпеки життєдіяльності

Дніпропетровської області

Методичний кабінет

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

педагогічним працівникам навчальних закладів Дніпропетровської області

з питань підготовки та проведення «Дня цивільного захисту»

м.Дніпропетровськ


Укладач:

методист Навчально – методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Днівпропетровської області Загоруйко Н. В.
Рецензент: викладач вищої категорії обласних курсів підвищення кваліфікацуції керівних кадрів Навчально – методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області Кондратюк В.М.
Навчальний посібник рекомендовано для педагогічних працівників.
Обговорено та схвалено на методичній нараді НМЦ Цз та БЖД Дніпропетровської області

Протокол № _____ від ___.___.201___р.

Адреса НМЦ ЦЗ та БЖД Дніпроперовської області:

м. Дніпропетровск, вул. Г.Сталінграда,5а, тел. 749-64-32

ЗМІСТ


Зміст
Стор

Передмова
4

Зміст загальних організаційних заходів, які проводяться у визначених навчальних закладах з підготовки та проведення «Дня ЦЗ».
5


Підготовка «Дня цивільного захисту» в школі (ПТНЗ)
6

Зміст та зразки (варіанти) документів, які розробляються у навчальних закладах на період підготовки, проведення та підбиття підсумків «Дня ЦЗ» в ЗОШ (ПТНЗ).
7

Варіант наказу начальника цивільного захисту – директора школи (ПТНЗ) «Про підготовку та проведення "Дня цивільного захисту" у школі»
8

«План підготовки і проведення Дня цивільного захисту у школі (ПТНЗ)».
9

Проведення Дня цивільного захисту.
11

Підсумки Дня цивільного захисту.
14

План (ОРІЄНТОВНИЙ) підготовки “Дня цивільного захисту” школи № ___ м. ___________
15

План (ОРІЄНТОВНИЙ) проведення “Дня цивільного захисту” школи № ___ м. __________
15

Навчальні матеріали за Планом проведення «Дня цивільного захисту».
21

Варіант сценарію проведення «Дня цивільного захисту»
24

Варіант проведення відкритих уроків у першій віковій групі (2-4 класи) школи
27

Підсумковий урок з цивільного захисту у 2-ому класі з предмету «Основи здоров`я» по розділу БЖД
27

Урок з цивільного захисту у 4-му класі з предмету «Основи здоров`я» по розділу БЖД
31

Варіант проведення уроку у другій віковій групі (5-9 класи) школи з предмету «Українська мова».
33

Варіант проведеня уроку у третій віковій групі (9-11 класи) школи (ПТНЗ) з предмету «Історія України»
36

Варіант виконаня заходів передбачених планом «Дня ЦЗ» в школі (ПТНЗ)

40

Варіант плану проведення обєктового тренування з цивільного захисту під час проведення «Дня цивільного захисту» в ЗОШ (ПТНЗ)
46


Передмова
Аналіз причин аварій, катастроф і стихійних лих свідчить, що понад 80% випадків НС виникають з вини людини через низький рівень відповідальності та її неспроможності правильно визначити свою поведінку в екстремальних умовах.

Системне вивчення ймовірних НС, їхніх особливостей і можливих наслідків, навчання поведінки в таких умовах – усе це має підготувати людину до вибору правильного рішення для виходу з НС із найменшими втратами.

Згідно Наказу Міністра МНС України № 97 про «Порядок здійснення підготовки населення на підприємствах,в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 23.04.2001р. «вивчення учнями професійно – технічних та середніх закладів освіти питань з основ безпеки життєдіяльності та цивільної оборони щороку повинно завершуватися підготовкою та проведенням «Дня цивільної оборони», а в ДНЗ «для поліпшення якості організаційної, практичної і навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки, захисту життя та норм поведінки у надзвичайних ситуацій щорічним проведенням «Тижня безпеки дитини».

На підготовку «Дня цивільного захисту» відводиться не менше 2-х місяців, щоб повною мірою ретельно спланувати увесь комплекс заходів та розробити необхідні документи. Головна і провідна роль в цьому заході належить директорові школи - начальнику ЦЗ, та організаційному комітету з підготовки «Дня ЦЗ». Саме від їх чітко спланованих, організаційних та оперативних дій і залежить рівень усвідомлення молоддю важливості і необхідності проведення такого заходу. Тому обов’язковою умовою «Дня ЦЗ» є практичне відпрацювання плану дій постійним складом (керівний склад, технічний склад) закладу освіти. Так педагоги та технічні працівники вирішують питання оповіщення і збору, уточнюють та доводять до виконавців дії в разі виникнення надзвичайних ситуацій відповідно до плану, а також проводять перевірку готовності формувань до дій за призначенням.

Основна та відповідальна місія відведена викладачам, які для реалізації мети заходу мають використовувати неабияку педагогічну майстерність, психофізичні та вікові особливості дітей, творчість, передові педагогічні інноваційні технології. Це і: вікторини, рольові ігри, змагання, відпрацювання дій за сигналом, перегляд відеоматеріалів, відкриті уроки, естафети, оформлення стіннівок, фотовітрин, виставок, семінари з обговоренням рефератів, практичних занять, радіогазет, радіопередач, здача нормативів з ЦЗ та інше.
Зміст загальних організаційних заходів, які проводяться у визначених навчальних закладах з підготовки та проведення «Дня ЦЗ.

День цивільного захисту в навчальних закладах проводиться без порушення навчального процесу в кінці навчального року, коли добігає кінця вивчення навчальних предметів: «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», що вивчають питання цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

Для підвищення активності учасників «Дня цивільного захисту» та досягнення максимального виховного ефекту цей день має бути насиченим практичними заходами та може проходити у вигляді змагань за звання “Кращий клас з цивільного захисту”».

Мета проведення «Дня цивільного захисту» в ЗОШ(ПТНЗ)

  • практичне відпрацювання учнями за їх віковими категоріями теоретичних знань та навичок, які отримані ними під час вивчення теорії з основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, а також досягнення злагодженості у роботі керівного, командно-начальницького та особового складу позаштатних формувань навчального закладу, педагогічного складу і учнів навчального закладу в цілому як об’єкта цивільного захисту при виконанні заходів щодо попередження та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Основні завдання «Дня цивільного захисту»:

для учнів навчального закладу:

вироблення в учнів умінь, навичок правильно і чітко діяти у різних надзвичайних ситуаціях для захисту свого здоров'я та життя;

удосконалення теоретичних знань та практичних навичок під час захисту від наслідків надзвичайних ситуацій;

практична перевірка вміння учнів користуватися засобами індивідуального захисту, тренування у виконанні нормативів з використання індивідуальних засобів захисту, уміння виготовляти найпростіші засоби захисту органів дихання, надавати першу медичну допомогу;

формування і розвиток високих морально-психологічних якостей: мужності, відваги, витримки, ініціативи та кмітливості, взаємної виручки, постійної готовності виконати завдання цивільного захисту;

виховання впевненості в ефективності заходів, що проводить цивільний захист;

для педагогічного складу та працівників навчального закладу:

пропаганда передового досвіду організації навчання з цивільного захисту і безпеки життєдіяльності та професійної майстерності учителів, які викладають ці питання;

відпрацювання питань Програми загальної підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, порядку дій адміністративно-господарського персоналу відповідно до календарного плану основних заходів навчального закладу при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, що прогнозуються;

формування практичних навичок при діях за командами, розпорядженнями, сигналами, повідомленням про надзвичайні ситуації;

участь у проведенні комплексу робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, евакуаційних, протипожежних та медико-санітарних заходів.

для начальника цивільного захисту навчального закладу, його заступника:

аналіз даних про стан, який може виникнути під час надзвичайної ситуації;

навчання практичному прийняттю найбільш доцільних рішень у відповідності до обстановки, яка виникає;

вміння своєчасно доводити завдання до виконавців та здійснювати контроль за її виконанням.

для навчального закладу в цілому як об’єкта цивільного захисту:

досягнення злагодженості у діях всього колективу навчального закладу, направлених на унеможливлення та зменшення людських і матеріальних втрат шляхом виконання заходів за планом дій щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації різного походження.

Практична спрямованість заходів, що проводяться протягом «Дня цивільного захисту», повинна носити характер змагань, викликати певний інтерес учнів, спонукати їх до поглиблення знань з цивільного захисту та здобуття практичних навичок захисту від наслідків надзвичайних ситуацій.

Підготовка

«Дня цивільного захисту» в школі (ПТНЗ)

Підготовка до “Дня цивільного захисту” у навчальному закладі починається заздалегідь і містить такі заходи:

- розроблення та своєчасне доведення до виконавців наказу про підготовку та проведення “Дня цивільного захисту”, інших розпорядчих, плануючих та навчальних документів;

- уточнення, а за необхідності, доопрацювання всіх документів щодо плану дій при надзвичайних ситуаціях, плану реагування на надзвичайні ситуації;

- детальне планування майбутнього виконання усього комплексу заходів «Дня цивільного захисту»;

- вивчення керівним та іншим персоналом у об’ємі, що їх стосується, нормативно-правових документів у сфері цивільного захисту та планів навчального закладу як об’єкта цивільного захисту з їх реалізації;

- розгляд на засіданні педагогічної ради завдання педагогічного колективу з підготовки та проведення “Дня цивільного захисту”;

- активізацію пропаганди цивільного захисту через стіннівки, радіовузол, демонстрації науково-популярних та хронікально-документальних фільмів з цієї тематики, оновлення наочної агітації, обладнання тематичної виставки тощо;

- удосконалення навчально-матеріальної бази навчального закладу;

- цілеспрямовану роботу щодо вдосконалення навчання учнів за відповідними навчальними програмами.

Учні навчального закладу в період підготовки до «Дня ЦЗ» беруть участь у виготовленні найпростіших засобів захисту органів дихання;
Зміст та зразки(варіанти) документів, які розробляються у навчальних закладах на період підготовки, проведення та підбиття підсумків «Дня ЦЗ» в ЗОШ (ПТНЗ).

Основними організаційно-розпорядчими та плануючими документами з підготовки та проведення "Дня цивільного захисту" є:

наказ керівника навчального закладу про підготовку та проведення “Дня цивільного захисту”;

план підготовки до проведення "Дня цивільного захисту" в навчальному закладі;

план проведення „Дня цивільного захисту”;

сценарії заходів на теми захисту населення від надзвичайних ситуацій, сценарії сюжетно-рольових ігор з моделюванням життєвих ситуацій, радіогазети «Знати, вміти», класних уроків в День цивільного захисту, тематичних класних годин, вікторин з цивільного захисту тощо;

план дій при надзвичайних ситуаціях;
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації на допомогу педагогічним працівникам птнз...
Методичні рекомендації на допомогу педагогічним працівникам птнз "Сучасний урок професійної підготовки-шлях до формування конкурентноспроможного...

Методичні рекомендації керівникам дошкільних навчальних закладів...
Посібник розроблений під керівництвом начальника навчально-методичного центру полковника служби цивільного захисту І. Й. Павко

Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення...
Методичні рекомендації для педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого навчання І викладачів...

Методичні рекомендації щодо організації проведення «Тижня безпеки дитини»
Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності донецької області

Перелік обов’язкових документів з питань цивільного захисту в загальноосвітніх...
Усі основні документи з цивільного захисту в загальноосвітніх навчальних закладах, в залежності від призначення, діляться на дві...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Дня цивільного захисту та Тижня безпеки дитини у навчальних закладах району в 2013/2014 навчальному році, з метою удосконалення роботи...

Харківська міська рада харківської області виконавчий комітет адміністрація...
Департаменту освіти Харківської міської ради від 26. 12. 2012 №214 «Про підсумки роботи Департаменту освіти з цивільного захисту...

Методичні рекомендації підготували
Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах області в 2011-2012 навчальному році (рекомендації методичним,...

Пояснювальна записка 3-6
Матеріали присвячені проблемі збереження здоров'я учасників навчально-виховного процесу освітянських закладів. Будуть цікавими педагогічним...

Методичні рекомендації упровадження допрофільної підготовки
України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка