Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Проект рекомендований до реалізації в освітній системі Київської області протягом 2014-2020 рр протокол науково-методичної ради Київського обласного інституту

Проект рекомендований до реалізації в освітній системі Київської області протягом 2014-2020 рр протокол науково-методичної ради Київського обласного інституту

Сторінка1/2
  1   2


Проект рекомендований до реалізації в освітній системі Київської області протягом 2014-2020 рр. (протокол науково-методичної ради Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів №4 від 29.05.2014)


Освітньо-виховний проект з національно-патріотичного та громадянського виховання «Моя країна Україна, Київщина серце України». – Біла Церква, 2015. – 23 с.

Укладачі: департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», авторський колектив Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» за загальною редакцією Нестерук Т. В., директора Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини, Шевченко Л. М., заступника директора з навчально-методичної роботи та Радзівілл А. А., заступника директора з навчально-виховної роботи Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини».

Внесено зміни та доповнення до проекту відповідно до Указів Президента України від 12 червня 2015 року №334 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» та від 13 жовтня 2015 року №580 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року № 641.
Освітньо-виховний проект з національно-патріотичного

та громадянського виховання

«Моя країна Україна, Київщина серце України»
Актуальність проекту

Державотворчі процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність вирішення проблеми виховання національно свідомих громадян, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національно-патріотичних традицій.

Становлення і розвиток незалежної України, формування нових соціально-політичних відносин можливе лише за умови усвідомлення молодим поколінням особистої відповідальності за долю своєї країни. Відтак, патріотичне виховання учнівської молоді стає важливою складовою частиною процесу формування зрілої особистості – громадянина, справжнього спадкоємця і продовжувача національних традицій з активною громадянською позицією. Адже патріотизм – одне з найглобальніших людських почуттів, закріплених віками і тисячоліттями, що поєднує в собі любов до своєї Вітчизни, рідної землі, свого народу, своєї матері, бажання зберегти історично-культурну спадщину і готовність до їх захисту.

В основі системи патріотичного виховання має бути національна ідея як консолідуючий чинник розвитку суспільства і нації в цілому.

Провідною ідеєю проекту «Моя країна – Україна, Київщина – серце України» (далі – Проект) є формування у дітей та молоді патріотизму, сучасної національної ідентичності, національної гідності, громадянської активності.
Основні поняття
Патріотизм – це любов до Батьківщини, відданість своєму народові, готовність для них на жертви й подвиги.

Патріот – той, хто любить свою Батьківщину, відданий своєму народові, готовий для них на жертви й подвиги.

Патріотичне виховання – процес цілеспрямованого, систематичного, організованого та планомірного впливу на свідомість і поведінку молоді щодо формування почуття любові до Батьківщини через виховання високих громадських, моральних, психологічних, професійних і фізичних якостей, необхідних для реалізації інтелектуального та творчого потенціалу особистості в інтересах всебічного розвитку суспільства, забезпечення безумовної готовності до захисту Вітчизни.

Мета та завдання

Метою Проекту є формування патріотизму юних українців, самовідданості, активної громадянської позиції, особистої відповідальності і дієвості за долю та єдність країни.

Основними завданнями Проекту є:

 • активізація діяльності навчальних закладів Київської області з виховання у дітей, учнівської та студентської молоді почуття патріотизму;

 • організація виховної роботи та змістовного дозвілля учнівської молоді у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих та позашкільних навчальних закладах патріотичного спрямування;

 • посилення моральної складової в загальній системі формування у молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських та конституційних обов’язків, особистісних рис громадянина Української держави

 • виховання дисциплінованості, сумлінності та чесності, поваги до Конституції України, Законів України;

 • формування соціальної активності дітей та учнівської молоді, національної свідомості;

 • виховання у дітей та учнівської молоді шанобливого ставлення до державних символів – Державного Герба України, Державного Прапора України і Державного Гімну України;

 • забезпечення духовної єдності поколінь, підтримка та пропагування сімейних цінностей;

 • здійснення науково-методичного супроводу реалізації завдань національно-патріотичного та громадянського виховання;

 • підготовка педагогічних працівників до реалізації завдань національно-

патріотичного та громадянського виховання;

 • створення та наповнення інформаційних ресурсів з питань національно-патріотичного та громадянського виховання.

Нормативно-правова база


 • Закони України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про захист суспільної моралі»;

 • Указ Президента України від 12 червня 2015 року №334 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»;

 • Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року №580 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки»;

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1400-р «Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік»;

 • Наказ Міністерства освіти України від 27 жовтня 2014 року № 1232 «Про план заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»;

 • Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року № 641;

 • Розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 22 березня 2016 року № 83 «Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік у Київській області;

 • Наказ департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 02 грудня 2014 року № 343 «Про подальше вдосконалення системи національно-патріотичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді в навчальних закладах Київської області»;

 • Наказ департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 19 серпня 2015 року № 218 «Про посилення виховного потенціалу позашкільних навчальних закладів щодо формування патріотів України засобами туристсько-краєзнавчої роботи».

Розробники Проекту: департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини».

Учасники Проекту: педагоги, діти, учнівська та студентська молодь загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних та вищих навчальних закладів Київщини, місцеві органи управління, батьківська громадськість, органи місцевого самоврядування, громадські організації, дитячі громадські об’єднання, культурно-освітні установи, заклади системи фізичної культури і спорту, засоби масової інформації.

Термін реалізації Проекту: 2014-2020 роки
Характеристика Проекту:

 • за кінцевим результатом: освітньо-виховний;

 • за кількістю учасників: масовий;

 • за тривалістю: довготривалий;

 • за характером контактів: зовнішній;

 • домінуючий вид діяльності: творчий.

Етапи Проекту

Етапи

Вид діяльності

Терміни

Пошуково-аналітичний

 • розроблення Проекту, підготовка інформаційних, інструктивно-методичних матеріалів;

 • проведення організаційних обласних методико-педагогічних заходів щодо реалізації Проекту;

 • визначення ресурсів (матеріально-технічних, фінансових та кадрових) для забезпечення реалізації Проекту

січень– лютий

2014 року

Практичний

Організаційно-управлінська діяльність:

 • розроблення інструктивно-методичного забезпечення Проекту;

 • розроблення ресурсного забезпечення Проекту (супутніх проектів, комплексних довгострокових програм тощо);

 • висвітлення освітньо-виховної та розвивальної роботи з дітьми, учнівською та студентською молоддю в засобах масової інформації, на сайтах навчальних закладів, місцевих органів управління освітою;

 • проведення освітньо-виховної та організаційно-масової роботи, організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю;

Методико-технологічна діяльність:

 • розроблення методичних рекомендацій щодо змісту, форм і методів організації національно-патріотичного виховання;

 • проведення моніторингу процесів удосконалення національно-патріотичного виховання;

 • психолого-педагогічний супровід усіх форм діяльності навчальних закладів

березень 2014 року – травень 2020 року

Презентаційний (підсумковий)

 • проведення обласних підсумкових заходів за участю представників Київської обласної державної адміністрації, місцевих органів самоврядування, педагогів, дітей, учнівської та студентської молоді навчальних закладів області, батьківської громадськості, громадських організацій;

 • підведення підсумків роботи з реалізації Проекту;

 • узагальнення та оформлення матеріалів із реалізації Проекту, презентація результатів проектної діяльності, висвітлення регіонального досвіду з національно-патріотичного виховання у фахових виданнях, засобах масової інформації

червень–грудень

2020 року


ПЛАН

заходів щодо вдосконалення системи національно-патріотичного та громадянського виховання дітей, учнівської та студентської молоді

в навчальних закладах Київської області


Організаційно-управлінська діяльність
1. Забезпечити системне впровадження у навчальних закладах області програм і проектів, організацію та проведення освітньо-виховних заходів (табори, змагання, акції, семінари-тренінги, круглі столи конференції, форуми, конкурси тощо), спрямованих на формування у дітей та молоді ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості, особистої відповідальності за долю і єдність країни

департамент освіти і науки,

структурні підрозділи,

місцеві органи управління освітою,

постійно.

2. Сприяння розширенню напрямів співробітництва навчальних закладів області з соціальними інститутами, громадськими, благодійними організаціями та об’єднаннями, органами державного управління, військовими комісаріатами, військовими частинами Збройних Сил України з питань патріотичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді

депратаменнт освіти і науки ,

місцеві органи управління освітою,

навчальні заклади,

постійно.

3. Сприяти створенню та діяльності військово-патріотичних об’єднань, клубів та гуртків за інтересами, молодіжних та дитячих центрів патріотичного виховання, фізкультурно-спортивних і туристсько-краєзнавчих клубів та інших громадських організацій, які здійснюють патріотичне виховання дітей та молоді

департамент освіти і науки,

місцеві органи управління освітою,

постійно.

4. Сприяти активному залученню до патріотичного виховання дітей та молоді членів сімей Героїв Небесної Сотні, учасників Революції Гідності, бійців антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, які виявляють активну громадянську позицію

департамент освіти і науки,

місцеві органи управління освітою,

постійно.

5. Сприяти забезпеченню бібліотечних фондів актуальною літературою національно-патріотичного спрямування, впровадженню у діяльність бібліотек сучасних інформаційних технологій з метою забезпечення вільного доступу дітей та молоді до джерел інформації

департамент освіти і науки,

місцеві органи управління освітою,

постійно.

6. Сприяти упорядкуванню та утриманню в належному стані меморіальних комплексів, пам’ятників і меморіальних дощок, встановлених на честь захисників України

департамент освіти і науки,

місцеві органи управління освітою,

постійно.

7. Здійснювати аналіз стану організації та зміст роботи навчальних закладів з національно-патріотичного виховання на засіданнях колегій місцевих органів управління освітою, педагогічних радах

департамент освіти і науки,

місцеві органи управління освітою,

навчальні заклади,

постійно.

8. Сприяти оновленню експозицій шкільних музеїв з метою посилення їх національно-патріотичного впливу через представлення інформації про Героїв Небесної Сотні, учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях, воїнів АТО, волонтерів

місцеві органи управління освітою,

навчальні заклади,

постійно.

9. Активізувати роботу волонтерських загонів за участі дітей та учнівської молоді з метою здійснення шефства над ветеранами війни та учасниками Другої світової війни, догляду за могилами загиблих у роки Другої світової війни, обелісками, меморіалами Слави

навчальні заклади,

постійно.

10. Забезпечити впровадження у навчально-виховний процес навчальних закладів області основних засад Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

департамент освіти і науки,

місцеві органи управління освітою,

навчальні заклади,

постійно.

11. Створення в навчальних закладах сприятливих умов для функціонування ефективних моделей діяльності органів учнівського самоврядування в рамках партнерської співпраці педагогів, учнів, батьків

департамент освіти і науки,

місцеві органи управління освітою,

навчальні заклади, батьківські комітети,

постійно.

Заходи інформаційно-методичного забезпечення
1. Проведення проблемно-тематичних, пролонгованих курсів патріотичного змісту для педагогів області

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»,

вересень-червень щороку.

2. Включення до програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників (з усіх напрямів) тематичних спецкурсів та навчальних занять, що забезпечують підготовку педагогічних працівників до організації патріотичного виховання учнівської та студентської молоді

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»,

КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,

постійно.

3. Організація та проведення для педагогічної громадськості області заходів, зустрічей, майстер-класів, презентацій тощо міжкурсового періоду: науково-практичних конференцій, тренінгів, нарад, круглих столів, вебінарів, семінарів-практикумів

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»,

КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,

постійно.

4. Забезпечення функціонування постійно діючих консультаційних пунктів з питань формування патріотичних та громадянських цінностей особистості на базі структурних підрозділів Академії

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»,

КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,

постійно.

5. Підготовка методичного забезпечення для підвищення якості організації роботи з національно-патріотичного виховання: посібників, підручників, рекомендацій, матеріалів, сценаріїв виховних справ тощо

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»,

КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,

місцеві органи управління освітою, навчальні заклади,

постійно.

6. Вивчення та пропагування передового педагогічного досвіду для представлення на обласній педагогічній виставці «Освіта Київщини»

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»,

місцеві органи управління освітою, навчальні заклади,

постійно.

7. Розміщення методичних матеріалів патріотичного змісту (конспектів уроків, виховних справ, програм виховної та гурткової роботи, проектів тощо), розроблених педагогами області, на сайті «Мій кращий урок»

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»,

КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,

постійно.

8. Проведення тематичних екскурсій та лекцій на базі музею історії освіти Київщини

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»,

постійно.

9. Створення обласних інформаційних банків даних про:
– перспективний педагогічний досвід навчальних закладів щодо організації ефективної роботи національно-патріотичного спрямування

КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,

до 01.09.2015;

– функціонування гуртків національно-патріотичного та військово-патріотичного спрямування у позашкільних навчальних закладах

КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,

до 01.10.2015;

– функціонування музеїв у закладах освіти районів і міст області

КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,

до 01.11.2015.

10. Поповнення бібліографічного покажчика за персоналіями й тематикою визначних осіб та подій рідного краю

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»,

постійно.

11. Здійснення інформаційного наповнення рубрики «Національно-патріотичне виховання юного покоління» на офіційному веб-сайті департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

департамент освіти і науки,

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»,

КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,

місцеві органи управління освітою,

постійно.

12. Координація діяльності обласних опорних закладів освіти та шкіл передового педагогічного досвіду:

– «Формування демократичних цінностей учнів у процесі викладання суспільствознавчих предметів»;

– «Шкільний музей як центр національно-патріотичного виховання учнівської молоді»;

– «Організація краєзнавчої роботи у загальноосвітньому навчальному закладі»

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»,

КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,

протягом 2014-2020 років.

13. Організація і проведення Міжнародних, Всеукраїнських, обласних конкурсів та акцій для учнівської та студентської молоді з питань національно-патріотичного виховання

КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,

постійно.

14. Упровадження у практику роботи міжнародних освітніх програм і проектів національно-патріотичного спрямування

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»,

місцеві органи управління освітою, навчальні заклади,

КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,

постійно.

15. Видання збірника навчальних програм гуртків військово-патріотичного напряму

КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,

січень 2014 року.

16. Розробка методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»,

лютий 2015 року.

17. Створення електронних посібників за матеріалами обласних конференцій юних краєзнавців, членів пошукових загонів та об’єднань «Шляхами подвигу і слави», «Київщина – мій заповітний край»

КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,

травень щороку.

18. Проведення майстер-класів, семінарів-практикумів, круглих столів для керівників гуртків військово-патріотичного напряму

КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», постійно.

19. Поповнення медіатеки КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» матеріалами з досвіду діяльності позашкільних навчальних закладів з організації національно-патріотичного виховання

КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,

постійно.

20. Висвітлення заходів національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді на шпальтах інформаційно-методичної газети «Позашкільний вісник», на сайтах департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», у засобах масової інформації

департамент освіти і науки,

КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,

місцеві органи управління освітою, навчальні заклади,

постійно.

21. Удосконалення форм і методів роботи навчальних закладів області з питань національно-патріотичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді, консолідація діяльності всіх структур громадянського суспільства Київщини щодо національно-патріотичного виховання підростаючого покоління

місцеві органи управління освітою, навчальні заклади

постійно.

22. Удосконалення системи навчання молоді щодо оволодіння нею основ військової справи, підвищення рівня фізичної підготовки та витривалості

місцеві органи управління освітою, навчальні заклади,

постійно.

23. Включення тематики національно-патріотичного виховання до планів роботи пошукових загонів та об’єднань, краєзнавчих гуртків, військово-патріотичних клубів. Висвітлення результатів пошукової діяльності на краєзнавчих конференціях, круглих столах, у мультимедійних проектах, методичних посібниках тощо

позашкільні навчальні заклади,

постійно.

24. Розширення тематики науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у відділеннях «Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство», «Мовознавство», «Філософія та суспільствознавство», «Історія», спрямованих на дослідження героїчного минулого рідного краю, його культурно-духовної спадщини

навчальні заклади, постійно.

25. Організація та проведення у навчальних закладах акцій-реквіємів, круглих столів, уроків пам’яті, тематичних годин, вечорів-реквіємів, науково-практичних конференцій щодо трагічних подій в історії новітньої України:
– «Трагедія Голодомору 1932-1933 років в Україні», «Скорботні роковини», «Коли горить свіча», «Доколи пам’ять в серці не згасає» до роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні

навчальні заклади,

листопад щороку;

– «Атомне століття раною горить…»; «Свічка пам’яті у наших серцях»; «Чорнобиль – катастрофа триває»; «Чорнобиль не має минулого часу» тощо до роковин Чорнобильської трагедії

навчальні заклади,

квітень щороку;

– «Трагедія Бабиного Яру – найтяжчий злочин проти людства», «Нацизм – крайній прояв антисемітизму у ХХ столітті», «Праведники народів світу – герої, що врятували життя» до 75 річниці трагедії Бабиного Яру

навчальні заклади,

вересень щороку.
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Проект рекомендований до реалізації в освітній системі Київської області протягом 2014-2018 рр
Проект рекомендований до реалізації в освітній системі Київської області протягом 2014-2018 рр. (протокол науково-методичної ради...

Навчальна програма Київщинознавство для загальноосвітніх навчальних...
А.І. Довгань, доцент Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат географічних наук

Методичний посібник 2013 Рекомендовано Вченою радою Київського обласного...
Комунальний заклад київської обласної ради «центр творчості дітей та юнацтва київщини»

Схвалено
Протокол засідання методичної ради Комунального заклади Київської обласної ради Центр творчості дітей та юнацтва Київщини від 26...

Схвалено
Протокол засідання методичної ради Комунального заклади Київської обласної ради Центр творчості дітей та юнацтва Київщини від 26...

Програма «Юні друзі природи» Рекомендовано Міністерством освіти І...
Схвалено науково-методичною радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів протокол №2 від 26. 02....

Засідання науково-методичної ради
Про адаптовані, інноваційні та авторські навчальні програми, підготовлені педагогами Київської області

Прес – реліз №1 Інформуємо Вас, що 01 січня 2013 р розпочав роботу проект за назвою
Проект реалізовуватиметься на території Львівської області (Україна) та Підкарпатського воєводства (Республіка Польща) протягом 2013...

Засідання науково-методичної ради квнз кор "Академія неперервної освіти"
Про рукописи навчальних видань, адаптовані, інноваційні та авторські навчальні програми, підготовлені педагогічними працівниками...

Засідання науково-методичної ради квнз кор "Академія неперервної освіти"
Про рукописи навчальних видань, адаптовані, інноваційні та авторські навчальні програми, підготовлені педагогічними працівниками...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка