Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні рекомендації щодо організації проведення «Тижня безпеки дитини»

Методичні рекомендації щодо організації проведення «Тижня безпеки дитини»

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Курмазенко Л.В., Гром К.А.

Безпека дитини – в наших руках

( методичний посібник)


Обговорено та схвалено на

методичній нараді НМЦ ЦЗ

та БЖД Донецької області

Протокол №2

від «25» лютого 2011р.


ДОНЕЦЬК – 2011 р.

Курмазенко Л.В., методист обласних курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Донецької області

Гром К.А., викладач обласних курсів

Мавлюдова Л.А., вихователь ДНЗ № 23 м. Донецьк.

Безпека дитини – в наших руках. Методичний посібник.

Посібник розроблено для завідувачів дошкільних навчальних закладів, вихователів дитячих навчальних закладів, методистів, майстрів виробничого навчання міських курсів щодо підготовки та проведення «Тижня безпеки дитини» у дошкільному навчальному закладі.

Посібник містить зразки проведення занять, ігор, розваг з дітьми дошкільного віку у дитячому садку або вдома щодо безпеки життєдіяльності.


ЗМІСТ
Вступ …………………………………………………………………………………4

1. Підготовка, мета та завдання проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільному навчальному закладі……………………………….………………...6

2. Проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільному навчальному закладі………………………………………………………………………………...8

2.1. Розробка наказу про організацію підготовки і проведення «Тижня безпеки дитини»……………………………………………………………………………….8

2.2. Розробка плану підготовки і проведення «Тижня безпеки дитини»……….11

3. Методичні рекомендації щодо організації проведення «Тижня безпеки дитини»……………………………………………………………...………………22

4. Види діяльності та форми організації навчально-виховного процесу під час проведення «Тижня безпеки дитини»……………………………...……………..25

5. Психологія проведення з дітьми бесіди щодо загрозливих ситуацій………..30

Література …………………………………………………………………………..33

Додатки………………………………………………………………………...……35

Заняття з дітьми дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі та вдома

ВСТУП
Найвища цінність суспільства – людина, її життя і здоров’я. Оскільки основи мислення закладаються у дитини в сім’ї, «материнська школа» повинна сформувати у дитини перші уявлення про навколишній світ і місце людини в цьому світі. Необхідно зауважити, що з кожним роком збільшується кількість факторів, що негативно впливають на життя і здоров’я людини.

Виховання в сім’ї залежить від загальної культури батьків, яким гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення.

Наступною ланкою в системі виховання дитини з основ безпеки життєдіяльності стають дошкільні заклади (див. табл. №1): дитячий садок, приватний вихователь. Враховуючи надзвичайну емоційну чутливість малят та дошкільнят, перевага надається емоційно-естетичному сприйманню навколишнього середовища і місця людини в ньому. В цей період свого життя дитина повинна засвоїти елементарні знання з безпеки життєдіяльності.

Виховання дітей відбувається в процесі ігрової діяльності, читання художньої літератури: міфів, казок, перегляді дитячих кіно- і діафільмів, теле- і радіопередач, проведення дитячих конкурсів і фестивалів, екскурсій на природу з урахуванням вікових потреб та можливостей вихованців.

Ефективність дошкільного виховання залежить від спільних дій сім’ї і дитячих дошкільних закладів.

Починаючи з того моменту, як дитина робить перші кроки, вона зазнає впливу небезпечних факторів. Небезпеки підстерігають дитину практично на кожному кроці – удома небезпека йде від електричних, газових приладів, пустощів із сірниками, на вулиці – необережність на дорозі, використання піротехнічних, вибухонебезпечних предметів і т.ін. може призвести до біди.

Брак життєвого досвіду, беззахисність і невміння діяти в критичних ситуаціях робить дитину уразливою в усіх відношеннях. Тому про те, як діяти у тій або іншій проблемній ситуації, дитині повинні пояснити батьки і вихователі.


Таблиця № 1


Щорічно за ініціативою Міністерства з надзвичайних ситуацій, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у всіх дитячих навчальних закладах, загальноосвітніх школах проводиться цілий комплекс заходів, направлених на попередження травматизму і загибелі дітей.

 1. ПІДГОТОВКА, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОВЕДЕННЯ «ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ» В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ


Однією з форм профілактичної роботи серед дітей є проведення «Тижня безпеки дитини» і «Дня цивільного захисту». Увагу дітей в цей період треба направляти на вивчення правил безпеки і правил поведінки в різних надзвичайних ситуаціях. Педагогічні колективи спільно з представниками МНС організують і проводять відкриті уроки, заняття з тематики безпеки дитини, батьківські збори з питань попередження дитячого травматизму і загибелі. З дітьми відпрацьовуються практичні дії в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, проводяться конкурси, вікторини на знання правил безпечної поведінки. Діти набувають навички надання першої медичної допомоги травмованим і потерпілим.

Кожній дитині необхідно дати знання основних методів захисту від можливих надзвичайних ситуацій, навчити правилам безпечної життєдіяльності.

Навчально-виховна робота у дошкільних навчальних закладах з питань забезпечення мінімально необхідного рівня компетенції дитини для безпечного перебування в навколишньому середовищі та становлення у дітей елементарних, доступних віку норм поведінки у надзвичайних ситуаціях, проводиться за програмою «Тижня безпеки дитини», підсумком якої є проведення міських, районних та обласних оглядів-конкурсів серед дошкільних закладів на кращий стан організаційної, практичної, навчально-виховної роботи з питань захисту життя і здоров’я дітей від надзвичайних ситуацій.
Нормативно-правове забезпечення

організації та проведення "Тижня безпеки дитини"

1. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» від 24.06.2004 р. № 1859-VI.

2. Закон України «Про цивільну оборону України» від 3.02.1993 р. № 2974-ХІІ (зі змінами і доповненнями).

3. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-ХІІ (зі змінами і доповненнями).

4. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ (зі змінами і доповненнями).

5. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ (зі змінами і доповненнями).

6. Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 08.06.2000 р. №1809-ІІІ (зі змінами і доповненнями).

7.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» від 12.03.2003 р. № 305.

8. Наказ МОН України «Про затвердження Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» Єдиної державної системи запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру» від 17.01.2002 р. №27.

 1. Положення про функціональну підсистему “Освіта і наука України“ Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затверджене наказом Міністра освіти і науки України від 03.09.09 №814 (п. 38).

 2. Наказ МОН України «Про затвердження Типової програми навчання працівників органів управління освіти і науки, навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі» від 17.01.2002 р. № 28.

 3. Наказ МНС України «Про затвердження Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 23.04.2001р. № 97

 4. Наказ Начальника штабу цивільної оборони України та Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про підготовку та проведення Дня цивільної оборони в загальноосвітній школі та Положення по підготовку та проведення Тижня безпеки дитини в дошкільному навчальному закладі» від 19.05.1995 р. № 143/179.

 5. Наказ районного (міського) управління (відділу) освіти «Про організацію та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах.

 6. Осипенко С.І. Методичні рекомендації по проведенню Тижня безпеки дитини у дошкільних закладах освіти//газета “Рятувальник“ від 12 травня 2000 р. - № 19.


Перелік документів в ДНЗ з підготовки та проведення «Тижня безпеки дитини»:

Наказ (витяг) директора (завідувача) закладу «Про організацію та проведення «Тижня безпеки дитини».

План підготовки та проведення «Тижня безпеки дитини» у закладі.

Графік проведення «Тижня безпеки дитини».
Мета проведення «Тижня безпеки дитини»:

 • поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя;

 • удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педагогічних працівників щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров'я та життя:

 • пропаганда здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків;

 • інтеграція суспільного та родинного виховання з проблем безпеки життєдіяльності дитини;

 • пропаганда кращого педагогічного досвіду з проблем виховання та організації заходів з безпеки життєдіяльності.


Завдання проведення «Тижня безпеки дитини»:

 • вироблення у дітей дошкільного віку умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров'я під час НС;

 • формування і розвиток у дітей ініціативи та кмітливості, взаємної виручки тощо;

- удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій;

- поліпшення якості навчально-виховної роботи з питань безпеки життєдіяльності та норм поведінки дітей під час НС;

- пропагування передового досвіду педагогічних працівників з питань організації та здійснення навчально-виховної роботи щодо захисту дітей від наслідків надзвичайних ситуацій. 1. ПРОВЕДЕННЯ «ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ» В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ


2.1. РОЗРОБКА НАКАЗУ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ «ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ» (див. Додаток № 6)
Розроблення констатуючої частини наказу
В констатуючій частині наказу відображаються:

 • підстава для проведення «Тижня безпеки дитини»;

 • строк проведення «Тижня безпеки дитини»;

 • завдання для різних груп учасників;

 • місце проведення;

 • строк готовності до «Тижня безпеки дитини».


Підстава для проведення «Тижня безпеки дитини»

 1. Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 8 червня 2000 р. № 1809-ІІІ (ст. 33).

 2. Наказ МНС України від 23.04.2001 № 97 «Про затвердження Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» (пункт 4.4).

 3. Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затверджене наказом Міністра освіти і науки України від 03.09.2009 № 814 (ст. 24-25).

 4. Наказ керівника дошкільного закладу освіти «Про підсумки підготовки з цивільного захисту за минулий рік і постановка завдань на наступний рік».Строк проведення «Тижня безпеки дитини»
Строк проведення «Тижня безпеки дитини» визначається в наказі керівника дошкільного навчального закладу «Про підсумки підготовки з цивільного захисту за минулий рік і постановка завдань на наступний рік».
Завдання для різних груп учасників «Тижня безпеки дитини»:
Завдання визначаються для наступних груп учасників:

- керівного складу дошкільного навчального закладу;

- командно-начальницького та особового складу позаштатних формувань;

- працівників, які не входять до позаштатних формувань;

- вихованців дошкільного навчального закладу.
Завдання:

для керівного складу:

1. Набути практичних навичок в організаторській роботі з якісного проведення «Тижня безпеки дитини».

2. Навчитись швидко приймати обґрунтовані рішення при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації.
для командно-начальницького та особового складу позаштатних формувань:

1. Навчитись ефективно керувати особовим складом формування при виконанні завдань за призначенням.

2. Навчити особовий склад позаштатних формувань практично виконувати свої функціональні обов’язки при виконанні завдань за призначенням.
для працівників, які не входять до позаштатних формувань:

1. Поліпшити якість навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту у надзвичайних ситуаціях.

2. Удосконалити теоретичні знання і практичні навички з питань захисту та дій в умовах надзвичайної ситуації.
для вихованців дошкільного навчального закладу:

1. Навчитись правильному поводженню в небезпечних ситуаціях (на вулиці, в міському транспорті, при спілкуванні з незнайомими людьми, взаємодії з небезпечними тваринами і отруйними рослинами тощо).
Місце проведення

Місце проведення «Тижня безпеки дитини» визначається керівником дошкільного навчального закладу з урахуванням навчальних цілей, складу учасників, навчально-матеріальної бази дошкільного закладу.

Строк готовності до «Тижня безпеки дитини»
Строк готовності до «Тижня безпеки дитини» визначає його керівник.
Розроблення розпорядчої частини наказу
В розпорядчій частині вказуються:


 • керівник «Тижня безпеки дитини», склад учасників;

 • організація управління і зв’язку;

 • порядок підготовки до «Тижня безпеки дитини» керівного складу дошкільного навчального закладу, командно-начальницького і особового складу формувань, працівників, які не входять до формувань, вихованців дошкільного навчального закладу;

 • підготовка і використання в ході «Тижня безпеки дитини» майна і матеріалів;

 • порядок і строки підготовки навчальних місць при проведенні «Тижня безпеки дитини», навчально-матеріальної бази, сил та засобів, що виділяються для цього;

 • відповідальні виконавці;

 • заходи безпеки при проведенні «Тижня безпеки дитини».


Керівник «Тижня безпеки дитини», склад учасників

Керівником «Тижня безпеки дитини» є керівник дошкільного навчального закладу. Склад учасників визначається керівником дошкільного навчального закладу.
Організація управління і зв’язку
Управління під час проведення «Тижня безпеки дитини» здійснюється керівником дошкільного навчального закладу шляхом обходу місць проведення заходів, а також через підлеглих осіб. Зв'язок здійснюється через посильних або за допомогою засобів мобільного зв’язку.
Порядок підготовки до «Тижня безпеки дитини» груп учасників
Порядок підготовки до «Тижня безпеки дитини» керівного складу дошкільного навчального закладу:

 • проходження навчання на курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів у сфері цивільного захисту;

 • участь керівного складу в навчально-методичних зборах з підведення підсумків з цивільного захисту за минулий рік і постановці завдань на наступний рік;

 • самостійна підготовка з цивільного захисту.


Порядок підготовки до «Тижня безпеки дитини» командно-начальницького складу формувань:

 • проходження навчання на міських курсах;

 • проведення занять з особовим складом позаштатних формувань за тематикою спеціальної підготовки;

 • самостійна підготовка з цивільного захисту.


Порядок підготовки до «Тижня безпеки дитини» особового складу формувань:

 • підготовка в навчальних групах у дошкільному навчальному закладі за тематикою спеціальної підготовки;

 • самостійна підготовка з цивільного захисту.


Порядок підготовки до «Тижня безпеки дитини» працівників, які не входять до формувань:

 • на планових заняттях у навчальних групах у дошкільному навчальному закладі за тематикою загальної підготовки;

 • самостійна підготовка з цивільного захисту.Порядок підготовки до «Тижня безпеки дитини» вихованців дошкільного навчального закладу:

 • при проведенні занять з вихованцями за тематикою обласної програми «Основи безпеки дітей дошкільного віку» протягом року.


  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації керівникам дошкільних навчальних закладів...
Посібник розроблений під керівництвом начальника навчально-методичного центру полковника служби цивільного захисту І. Й. Павко

Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення...
Методичні рекомендації для педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого навчання І викладачів...

Методичні рекомендації з питань організації та проведення «Тижня...
Створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення...

Тиждень безпеки дитини І нструктивно- м етодичн І матеріали щодо організації та проведення
Відповідно до статті 11 Закону України «Про дошкільну освіту» «дошкільний навчальний заклад

Конкурси плакатів „Надзвичайні ситуації очима дітей”
Про проведення Дня цивільної оборони та Тижня безпеки дитини у закладах освіти району”, з метою удосконалення роботи з даного аспекту...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської...
Рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу всеукраїнської олімпіади школярів з екології

Методичні рекомендації Організація та проведення Тижня сучасного...
«Якщо вихователь знайомить дітей не тільки з новим знаннями, а ще й спонукає дошкільнят знаходити нестандартне вирішення проблем,...

Звіт про проведення тижня безпеки в дошкільному навчальному закладі №336 з 14 по 18 жовтня 2013р
В рамках підготовки до тижня був розроблений план проведення заходу, робота планувалася одразу по трьом напрямкам: з дітьми, з батьками...

Методичні рекомендації щодо організації та проведення літньої педагогічної...
Методичні рекомендації щодо організації та проведення літньої педагогічної практики студентів іп курсу / Авт укл. Н. В. Долгая. Кривий...

Методичні рекомендації щодо розробки робочих навчальних планів у...
Методичні рекомендації розроблені на основі установчих документів щодо організації навчально-виховного процесу в професійно-технічних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка