Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Створення програми «Основи безпеки життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку»

Створення програми «Основи безпеки життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку»
Розумна обережність — запорука безпеки

Створення програми

«Основи безпеки життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку»
Багаторічний досвід розв'язання з дітьми проблемних ситуацій з безпеки життєдіяльності на занят­тях, під час прогулянок, у повсякденні дав хороші результати. Взяв­ши за основу напрацьований досвід і орієнтуючись на параметри компетентності дошкільника з основ безпеки життєдіяльності, які чітко сформульовано у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, створена авторська програма «Основи безпеки життє­діяльності дітей старшого дошкільного віку» (далі — Програма).

Метою цієї програми є навчання способів регулювання власної поведінки у довкіллі, серед людей, предметів, в умовах стихійних природних явищ та катастроф.

Основними завдання програми є такі:

 • формувати у дітей навички правильного поводження —

 • у небезпечних ситуаціях на вулиці;

 • у міському транспорті;

 • з незнайомими людьми;

 • з тваринами і рослинами;

 • сприяти становленню основ екологічної культури;

 • формувати навички здорового способу життя.Методичні рекомендації по роботі з дітьми

Профілактичну роботу з дітьми з безпеки життєдіяльності почи­наємо проводити з молодшого дошкільного віку. Усю діяльність у цьому напрямі педагоги планують та проводять спільно з медичним персоналом, обов'язково залучаючи до проведення спланованих заходів батьків.

Важливою складовою організації роботи з безпеки життєдіяль­ності дітей є створення відповідного розвивального середовища. Обов'яз­ковими елементами розвивального середовища кожної групи є ку­точки:

 • пожежної безпеки;

 • безпеки на дорозі;

 • охорони та збереження дитячого здоров'я.

Крім того, у кожній групі є багато дидактичних та настільно- друкованих ігор. Варто зауважити, що розвивальне середовище кожної вікової групи має свої особливості і ускладнюється залежно від віку дітей. Скажімо, якщо у молодшій групі у дидактичних та сю­жетно-рольових іграх використовуємо найпростіші моделі дороги, переходу, а діти на дорозі є просто во­діями чи пішоходами, то вже у стар­шій групі дорога має двосторонній рух, світлофори, декілька перехресть, острівок безпеки тощо.

У освітній роботі з дітьми педагоги використовують багато різних методів і прийомів, зокрема:

 • бесіда;

 • спостереження;

 • заохочення;

 • створення проблемних ситуацій;

 • оцінка.

Залежно від віку дітей педагоги змінюють характер взаємодії з ними, надаючи старшим дошкільникам більше самостійності та стимулюючи їх ініціативу. Так, граючи з дітьми молодшого дошкіль­ного віку, вихователь бере на себе роль одного з водіїв чи пасажирів, а зі старшими — лише опосередковано спрямовує діяльність дітей, сприяє створенню ігрових проблемних ситуацій, які діти мають розв'язати самостійно

З метою більш ефективної реалізації Програми та створен­ня сприятливих умов для фор­мування компетентності дітей щодо безпеки життєдіяльності можна організуввати відповідний гурток для старших дошкіль­ників.

Метою гурткової роботи є:

формувати у дітей розумін­ня того, що своє здоров'я та життя треба берегти і за­хищати; в навчати дітей регулювати власну поведінку у навко­лишньому світі, серед лю­дей, предметів, в умовах стихійних природних явищ та катастроф.

У ході гурткової роботи розв΄язуються такі завдання:

 • дати дітям знання про предмети та явища, які можуть спричинити хвороби, нездужання, про джерела заражен­ня інфекційними захворюваннями тощо;

 • формувати елементарні вміння, навички поведінки у різ­них ситуаціях;

 • навчати дітей неухильно дотримуватися правил безпечної поведінки вдома, на вулиці, у природі, з незнайомими людьми;

 • вправляти дошкільників в умінні надавати посильну допо­могу і самодопомогу у разі нещасного випадку.

Роботу гуртка можна планувати за такими напрямами:

 • дитина і природа;

 • дитина вдома;

 • дитина і вулиця;

 • дитина й інші люди;

 • здоров'я дитини.

Відвідуючи гурток, кожна дитина починає усвідомлювати, якими цінними є її власне життя та здоров'я.

Форми роботи з організації безпеки життєдіяльності дітей

 • тематичні заняття — «Вогонь — не іграшка», «Сірник ма­ленький, а біда велика», «Світлофор-Моргайко», «Я порі­зав руку...» тощо;

 • комплексні театралізовані заняття з елементами дослід­ницької діяльності;

 • заняття-роздуми валеологічного змісту;

 • тренінги безпечної поведінки;

 • свята та розваги повчального характеру — «Подорож до країни Електрики», «Незнайко на вулицях міста» тощо.

Безпечна поведінка дитини значною мірою формується у результаті наслідування пози­тивних прикладів поведінки до­рослих: педагогів, батьків, стар­ших братів і сестер. Саме тому потрібно активно залучати батьків до роботи з формування безпеч­ної поведінки дітей:

консультації на теми «Улюблені дитячі справи. Чи корисні вони?», «Осо­бливості правильного хар­чування дитини», «Без­пека відпочинку влітку» тощо;

 • батьківські збори відповідної тематики, наприклад, «Як створити безпечні умови перебування дитини вдома»;

 • дні відкритих дверей;

 • анкетування та опитування батьків з метою з'ясування їх потреб та проблем у вихованні дітей;

 • спільні виставки;

 • спільні екскурсії.

Додаток 1

Вправи, що можуть бути використані під час проведення різних інтерактивних форм роботи з вихователями з питань безпеки життєдіяльності дошкільників

Вправа «Вправні пішоходи»

Мета:

 • активізувати знання педагогів про дорож­ній рух.

Хід: вправа проводиться у формі змагання. Виграє та команда, яка дасть більше правильних відповідей на запитання-загадки за одну хвилину. Запитання і загадки для першої команди:

 • Як називається частина дороги, якою ру­хається транспорт? (Проїздна частина.)

 • Назва якої тварини «спочиває» на пішохід­ному переході? (Зебра.)

 • Хто стоїть лише тоді, коли біжить, а як ста­не— падає? (Велосипед.)

 • Який пристрій відіграє важливу роль у ре­гулюванні дорожнього руху? (Світлофор.)

 • Назвіть звуковий інструмент працівника державної автоінспекції. (Свисток.)


Запитання і загадки для другої команди:

 • Назвіть «мовчазний» інструмент працівни­ка державної автоінспекції. (Жезл.)

 • 3 рогами, а не коза, є сідло, а не кінь. З пе­далями, а не рояль, з дзвоником, а не двері. (Велосипед.)

 • Довгий хвіст дугою тягне за собою. (Тепло­воз.)

 • Транспорт в місті регулює, всім свої права

диктує. (Світлофор.)

 • Які засоби, крім світлофора та дорожньої розмітки, регламентують правила дорож­нього руху? (Дорожні знаки.)

Вправа «Служба порятунку»

Мета:

уточнити і активізувати знання педагогів про порядок дій у надзвичайній ситуації.

Хід: вправа проводиться у формі змагання. Ве­дучий по черзі пропонує командам надзвичайні ситуації. Протягом тридцяти секунд команда має дати найбільш вичерпну відповідь про найдоціль­ніший порядок дій у цій ситуації.

Ситуації:

 • Пожежа у сусідній квартирі багатоповер­хового будинку. Ваші дії після виклику по­жежної охорони?

 • Ви застряли у ліфті. Що робитимете ?

 • Дитина тоне у воді. Ваші дії?

 • Дитина обморозила на прогулянці руку. Як діяти у цій ситуації?

 • На газовій плиті зайнявся жир на сковорід­ці. Ваші дії?

 • Зайнявся телевізор чи комп' ютер. Ваші дії ?

 • На людині зайнявся одяг. Як правильно йо­го погасити?

 • Ваша подруга зламала руку. Як їй допо­могти?

 • Ви побачили непритомну людину. Ваші дії?

 • Ваші рідні отруїлися грибами. Що необхід­но робити?
Вправа «Знавці народної мудрості»

Мета:

 • збагатити знання педагогів народними прислів'ями про здоров'я.

Хід: ведучий пропонує гравцям по черзі назива­ти народні прислів'я про здоров'я. Виграє той, хто назве прислів'я останнім.
Вправа «Шифрувальник»

Мета:

 • формувати практичні навички створення елементарних кросвордів для дітей;

 • розвивати увагу і мислення.

Хід: ведучий роздає учасникам квадрати-«шиф­ровки», у яких зашифровано назви стихійних лих.

Завдання перше. Ведучий пропонує учасникам «розшифрувати» назви стихійних лих, з'єднавши сусідні літери лінією у будь-якому напрямку. Виграє той, хто «розшифрує» більше слів — назв стихійних лих.3

Ф

Р

А

Н

Т

У

М

А

Б

У

В

И

Р

Р

А

В

У

К

Л

3

Л

А

Н

І

Р

Д

О

Щ

И

Г

А

Р

Я

Г

Р

І

В

Я

Н

Ю

С

Н

Ю

М

А

3

Ч

X

В

І

X

О

Л

А

Ь

А

С

Г

П

О

В

І

Н

Завдання друге. Ведучий пропонує учасникам за п'ять хвилин скласти кросворд для дітей на тему безпеки життєдіяльності і презентувати його.


Тематичний план роботи гуртка «Основи безпеки життєдіяльності» з дітьми старшого дошкільного віку

Місяць

Тиждень

Тема

Мета

Вересень

Перший

Для чого потрібно знати і виконувати правила дорожнього руху

 • Уточнювати уявлення дітей про вулицю, дорогу, тротуар

 • Ознайомлювати з основними правилами дорожнього руху

 • Формувати уявлення про те, як небезпечно порушувати правила дорожнього руху

 • Формувати навички правильної поведінки на вулиці

 • Виховувати дисциплінованість, уважність

Другий

Вогонь злий і добрий

 • Розширювати знання дітей про значення вогню у житті людей та небезпеку, яку може спричинити необережне поводження 3 ним

 • Виховувати уважність, спостережливість, почуття обережності та серйозне ставлення до користування сірниками

Третій

Хто Я?

 • Ознайомити дітей з будовою тіла та основними органами людини

 • Розвивати бажання більше пізнавати про себе, піклуватися про своє здоров'я

Четвертий

Свої — чужі

 • Формувати уявлення про правила поводження вдома: не заходити у під'їзд без дорослих; не говорити незнайомим людям по телефону, що батьків немає вдома; не відчиняти двері незнайомцям — як чоловікам, так і жінкам

 • Виховувати обережність

Жовтень

Перший

Де і як переходити вулицю

 • Формувати знання дітей про те, де і як потрібно переходити вулицю

 • Ознайомлювати зі спеціальними знаками — «пішохідний перехід», «острівок безпеки»

 • Активізувати у мовленні словосполучення «пішохідний перехід», «острівок безпеки»

Другий

Спостереження за працею двірника

 • Розширювати і уточнювати знання дітей про роботу двірника та її значення для екологічної безпеки довкілля

 • Формувати уявлення про те, що спалювати листя небезпечно

 • Закріпити знання про сірники, їх значення, про те, що ігри з сірниками можуть призвести до пожежі

 • Виховувати повагу до праці двірників

Третій

Очі-оченята

 • Ознайомити дітей з будовою ока та його функціями, з роботою лікаря-офтальмолога

 • Активізувати у мовленні слова: зіниця, очне яблуко, райдужна оболонка, офтальмолог

 • Виховувати дбайливе ставлення до свого здоров'я

Четвертий

Стихійні лиха

 • Формувати уявлення дітей про небезпечні природні явища — землетрус, повінь, ураган, грозу; ознайомити з природою їх виникнення

 • Учити правил поведінки під час стихійних лих

Листопад

Перший

Ми — пасажири

 • Розширювати знання дітей про пасажирський транспорт, місце його зупинки, де на транспорт чекають пасажири

 • Ознайомлювати з основними правилами проїзду у міському транспорті

 • Формувати навички правильної поведінки на дорозі: обходити автобус, тролейбус ззаду, а трамвай — спереду

 • Виховувати уважність, дисциплінованість

р

Місяць

Тиждень

Тема

Мета
Другий

Екскурсія на кухню. Спостереження за працею кухаря

 • Ознайомити дітей з роботою кухаря, його знаряддями праці, обладнанням

 • Формувати уявлення про принцип роботи та правила безпечного поводження з електричною плитою, іншим електрообладнанням

 • Виховувати спостережливість, обережність у діях, повагу до професії кухаря

Третій

Мій носик

 • Ознайомити дітей з будовою носа та його значенням як органу нюху

 • Формувати уявлення про збудників гострих респіраторних захворювань та шляхи, якими вони потрапляють до організму

 • Виховувати гігієнічні навики, бажання піклуватися про своє здоров'я

Четвертий

Будь обережним!

 • Ознайомити дітей з поняттями «надзвичайна ситуація», «евакуація»

 • Формувати уявлення про таке явище, як радіація, та про те, як треба діяти у випадках радіаційної загрози

 • Формувати навички правильної поведінки під час надзвичайних ситуацій

Грудень

Перший

Дорога — не для гри

 • Закріплювати знання дітей про правила поведінки на вулиці, зокрема про те, що кататися на велосипеді, самокаті, узимку — на санчатах, грати у хокей, м'яч потрібно у спеціально відведених місцях

 • Розвивати спостережливість, увагу, пам'ять

 • Формувати навички безпечної поведінки на дорозі

 • Виховувати звичку застосовувати одержані знання на практиці

Другий

Моє серце

 • Продовжувати ознайомлювати дітей з життєво важливими органами людини, зокрема з таким важливим органом, як серце

 • Розвивати просторову уяву, нестандартне мислення

 • Виховувати бажання піклуватися про своє здоров'я

Третій

Проблема

забруднення

води

 • Уточнити уявлення про воду: її значення і місцезнаходження у природі; як і для чого використовується; властивості води та кругообіг у природі

 • Закріпити знання про різні агрегатні стани води та такі природні явища й об'єкти, як дощ, сніг, хмари, пара, веселка

 • Формувати уявлення про те, що вода необхідна для життєдіяльності людини, що джерела питної води можуть стати небезпечними для здоров'я людей через забруднення

 • Ознайомити з методами очищення води

Четвертий

Що для чого. Ознайомлення з електроприладами. Правила пожежної безпеки під час Новорічного свята

 • Поглиблювати й уточнювати знання дітей про правила користування домашніми електроприладами

 • Ознайомити з правилами пожежної безпеки під час влаштування новорічних ялинок

 • Формувати навички правильної поведінки під час пожеж

 • Виховувати організованість, дисциплінованість

Січень

Перший

Дорожні знаки

 • Учити дітей дотримуватися правил дорожнього руху, орієнтуючись за дорожніми знаками

 • Формувати навички ввічливої поведінки

 • Виховувати уважне ставлення одне до одного

Другий

3 електрикою дружи, а себе бережи

 • Закріплювати знання дітей про електроприлади, їх призначення та правила користування ними

 • Формувати навички правильної поведінки в екстремальних ситуаціях

 • Виховувати почуття впевненості, витримки

Третій

Моя шкіра

 • Формувати уявлення дітей про шкіру як найбільший орган людського тіла, її значення та властивості

 • Ознайомлювати з функціями міміки обличчя

 • Продовжувати вчити берегти своє тіло від ушкоджень

 • Закріплювати знання про основні правила гігієни

 • Виховувати бажання бути здоровим, міцним, загартованим

Четвертий

Дитина і природа

 • Продовжувати формувати уявлення дітей про взаємозв'язок усіх явищ у природі та про те, що погіршення екологічних умов значно впливає на здоров'я людини

 • Виховувати дбайливе ставлення до природи

 • Формувати природодоцільну поведінку: не руйнувати мурашників, не чіпати пташиних гнізд, не ламати дерев та кущів

Лютий

Перший

Пішохід

 • Розширити та уточнити знання дітей про перехрестя, їх види

 • Продовжувати ознайомлювати з правилами переходу вулиці: у місцях, де немає відповідних знаків і не нанесені лінії пішохідних переходів, вулицю потрібно переходити лише на перехресті

 • Активізувати слова — назви видів перехрестя у мовленні

Другий

Ознайомлення з інвентарем протипожежного щита

 • Ознайомлювати дітей з протипожежним інвентарем, який розміщено на протипожежному щиті дошкільного закладу

 • Закріплювати знання про алгоритм дій при пожежі

 • Розширювати уявлення про способи гасіння пожежі

 • Формувати навички обережного поводження з вогнем

Третій

Як ми чуємо

 • Ознайомлювати дітей з органами слуху — вухами

 • Формувати уявлення про значення слуху та способи його збереження

 • Продовжувати формувати гігієнічні навички, зокрема з догляду за вухами

 • Виховувати бажання піклуватися про своє здоров'я

Четвертий

Обережно! Отруйні рослини

 • Формувати уявлення у дітей про те, що незнайомі рослини можуть стати причиною важкого отруєння

 • Ознайомлювати дітей з такими отруйними рослинами, як беладона, блекота, болиголов, вороняче око, вовчі ягоди, цикута

 • Учити відрізняти їстівні гриби від отруйних

 • Виховувати спостережливість, обережність

Березень

Перший

Пригоди в країні Світлофорії

 • Закріплювати знання дітей про світлофор, його призначення, правила поведінки на дорогах, деякі дорожні знаки та правила користування громадським транспортом

 • Формувати уявлення про те, як регулюють рух на дорогах, коли немає світлофора

 • Формувати уміння застосовувати набуті знання на практиці

 • Учити складати творчі розповіді, активізувати у мовленні слова «магістраль», «регулювальник» • Розвивати мислення, уяву, пам'ять

 • Виховувати бажання дотримуватися правил дорожнього руху

Другий

Екскурсія

до пожежної частини

 • Ознайомлювати дітей з професією пожежника та інвентарем для пожежогасіння, з пожежною машиною і людьми, які працюють на ній

 • Виховувати повагу й інтерес до професії пожежника

Третій

Як ми дихаємо?

 • Ознайомлювати дітей зі значенням дихання, можливостями свого організму

 • Учити правильно дихати на бігу

 • Виховувати бажання піклуватися про своє здоров'я

Четвертий

Один вдома

 • Ознайомлювати з правилами поведінки, коли дитина вдома одна, коли хтось зі сторонніх намагається проникнути у житло тощо

 • Виховувати вміння поводитися зважено у складних ситуаціяї, бути уважними та пильними

Квітень

Перший

Розвага «Пригоди на дорозі»

 • Закріплювати знання дітей про правила дорожнього руху та дорожні знаки

 • Удосконалювати навички правильної поведінки на вулиці

 • Вправляти в умінні застосовувати отримані знання в іграх та інсценівках

Другий

Читання твору Самуїла Маршака «Розповідь про невідомого героя»

 • Збагатити уявлення дітей про героїзм людей, який вони виявляють у надзвичайних ситуаціях

 • Закріпити знання про небезпеку, яка загрожує людям під час пожежі

 • Виховувати в дітей повагу до праці пожежників

Третій

У королеви Зубної щітки

 • Формувати у дітей уявлення про значення зубів, про те, як правильно пережовувати їжу

 • Учити дітей берегти зуби, доглядати за ними

 • Розвивати пам'ять, логічне мислення

 • Виховувати бажання піклуватися про своє здоров'я

Четвертий

Щоб не сталося лиха

 • Формувати у дітей розуміння, що своє здоров'я треба вміти берегти і захищати

 • Учити дітей способам регулювання власної поведінки в умовах стихійних природних явищ, серед людей і предметів, у довкіллі

 • Формувати навички поведінки у різних ситуаціях

Травень

Перший

У школі «Пішохідних наук»

 • Закріплювати знання, вміння і навички, необхідні кожній людині для збереження життя і здоров'я

 • Виховувати культуру поведінки

Другий

Малювання за твора­ми Самуїла Маршака «Пожежа», «Розповідь про невідомого героя»

 • Учити дітей творчо передавати у своїх малюнках зміст відомих їм творів

 • Поглиблювати уявлення про причини пожежі та її наслідки

 • Виховувати відповідальне ставлення до власних дій та вчинків

Третій

Золотоволоски

 • Формувати уявлення дітей про будову і правила догляду за волоссям

 • Розширювати і уточнювати знання про використання лікарських рослин

 • Виховувати дбайливе ставлення до свого волосся, охайність, інтерес до будови власного організму

Четвертий

Допоможи собі сам

 • Продовжувати вчити дітей правильно поводитись у нестандартних ситуаціях, запобігати проникненню інфекцій в організм, травмам та іншим ушкодженням

 • Удосконалювати елементарні уміння, навички поведінки

 • Виховувати дбайливе ставлення до всіх речей і до свого здоров'я

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «впевнений старт»...
Дошкільний вік значний період дитинства. У порівнянні з періодом раннього віку соціальні та духовні потреби дитини різко посилюються....

Методична розробка родинного свята для батьків та дітей старшого дошкільного віку «Моя сім’я»
Методичні рекомендації щодо форм роботи дошкільного навчального закладу із сім’єю

Організація підготовки дітей дошкільного віку до навчання у школі...
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської міських...

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
Затверджено Наказом Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України від 21. 05. 12 р. №604

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт",...
...

Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із...
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу
Україні у ХХІ столітті, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний навчальний заклад», Базового...

Казкотерапія як засіб оздоровлення дітей дошкільного віку
Як медиків, так І педагогів хвилює прогресуюче погіршення здоров’я дітей. На сьогодні у дошкільному віці кількість практично здорових...

Таємниць лісу
Дячок С. П. Навчально – методичний посібник «Довідничок таємниць лісу» (система спостережень в природі з дітьми старшого дошкільного...

Методичний посібник для вихователів днз та батьків м. Тернівка 2014...
Створення безпечних умов розвитку, виховання та навчання дітей раннього дошкільного вікуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка