Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Рішення методичної ради Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від «03» червня 2010 року №2 Про ухвалу програми гуртка «Школа безпеки»

Рішення методичної ради Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від «03» червня 2010 року №2 Про ухвалу програми гуртка «Школа безпеки»

Сторінка1/3
  1   2   3
Рішення

методичної ради Житомирського обласного інституту післядипломної

педагогічної освіти

від «03» червня 2010 року № 2

Про ухвалу програми гуртка «Школа безпеки»

Заслухавши і обговоривши інформацію методиста центру методичного забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ф.В. Мельника рада відмічає, що програма гуртка передбачає закріплення знань шкільного курсу безпеки життєдіяльності, Захисту Вітчизни, фізичного виховання, географії, біології та здобуття практичних навичок для використання в повсякденному житті та в екстремальних умовах.

Програма визначає завдання гуртка, реалізує прагнення сучасної молоді до якісно нових форм і методів організації позашкільної життєдіяльності.

Рекомендовано програму гуртка «Школа безпеки» схвалити для використання в гуртках військово-патріотичного напряму в загальноосвітніх школах І-ІП ступенів.

Виходячи з вищесказаного, рада ухвалює:

 1. Інформацію методиста ОІГЛІО Ф.В. Мельника взяти до відома.

 1. Програму гуртка «Школа безпеки» ухвалити та рекомендувати для
  використання в гуртках військово-патріотичного напряму в
  загальноосвітніх школах І-ІП ступенів.

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора ОІППО
  А.Ф. Шегеду.РЕЦЕНЗІЯ

на програму гуртка «Школа безпеки» розроблену Олексюком В.Л., підполковником служби цивільного захисту, начальником навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Житомирської області; Орчинською Л.В., методистом навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Житомирської області; Єпіфанцевим І.В., головою Житомирського обласного відділення Всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа безпеки».

Всеукраїнський громадський дитячий Рух «Школа безпеки», ставлячи за мету своєї діяльності формування у молоді свідомого прагнення до здорового способу життя, набуття стійких навичок безпечної поведінки в оточуючому середовищі, здобуває повагу та авторитет у молоді.

Програма гуртка «Школа безпеки» модульного типу передбачає закріплення знань шкільного курсу безпеки життєдіяльності, Захисту Вітчизни, фізичного виховання, географії, біології та здобуття практичних навичок для використання в повсякденному житті та в екстремальних умовах.

Завданням гуртка є вдосконалення методики національно-патріотичного виховання підростаючого покоління, оволодіння основними навичками збереження особистої та колективної безпеки, зміцнення морально-психічного стану і фізичного розвитку вихованців, ознайомлення з основами рятувальної справи, виконання екологічної культури.

Програма включає теоретичний та практичний матеріал і розрахована на два рівні навчання - початковий і основний рівень.

Розроблену програму гуртка «Школа безпеки» рекомендую на схвалення методичної ради ОІШЮ і використання в гуртках військово-патріотичного напряму в загальноосвітніх школах І-ІП ступенів.РЕЦЕНЗІЯ

на програму гуртка військово-патрютичного

напряму «Школа безпеки»
Проблема безпеки та виживання дітей і підлітків в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів природного, техногенного, соціально-екологічного, кримінального, медико-соціального характеру залишається актуальною.За статистикою, в нашій країні в мирний час нещасні випадки призводять щодня до загибелі 4 дітей, щотижня - цілого класу школярів і щороку - майже двох тисяч юних громадян. Основна причина тжої загрозливої ситуації є незнання чи нехтування елементарними правилами безпеки, недостатня поінформованість щодо поведінки в разі виникнення надзвичайних ситуацій, відсутність практичних навичок само-та взаємо допомоги .
Це зумовлює необхідність вдосконалення форм і методів роботи щодо формування в учнівської молоді свідомого прагнення до здорового спогобу життя, набуття стійких навичок безпечної поведінки в оточуючему Рецензована Програма модульного типу. Вона охоплює таки розділи як: "Військова підготовка", "Прикладна фізична підготовка", " Безпека життєдіяльності та цивільний захист", "Топографія, туризм, спортивне орієнтування". Особливої уваги надається формуванню у дітей умінь та навичок з безпечної життєдіяльності та практичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях.
Програму побудовано відповідно до технологічного підходу до організації навчально-виховного процесу. Тому кожний теоретичний розділ охоплює як теоретичний так і практичний блоки. Окремо виділяються прогнозовані результати вмінь та навичок гуртківців різних рівнів та років навічання. Використання такого підходу до побудови Програми дозволяє дослідити її аспекти, починаючи від постановки цілей, проектування, організації навчального процесу до перевірки її ефективності.

Подана Програма може бути застосована в роботі гуртків військово- патріотичного напряму в загальноосвітніх школах І-ІП ступенів.
РЕЦЕНЗІЯ

на програму гуртка військово-патріотичного напряму «Школа безпеки», розроблену Єпіфанцевим І.В., головою Житомирського обласного відділення Всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа безпеки», Олексюком В.Л., полковником служби цивільного захисту, начальником навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Житомирської області; Орчинською Л.В., методистом навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Житомирської області.
Конституція України визначає захист Вітчизни обов'язком громадян України, найважливішою функцією держави. Безпека людини, її життя і здоров'я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Програму предмета "Захист Вітчизни" розроблено на основі вимог Конституції та законів України про захист Вітчизни і Державного стандарту базової і повної середньої освіти.

Вивчення предмету " Захист Вітчизни" в загальноосвітніх навчальних закладах передбачає поглиблення знань та закріплення навичок , здобутих на уроках, на заняттях гуртка військово-патріотичного напряму.

Програма гуртка " Школа безпеки" дає можливість вихованцям закріпити знання шкільного курсу " Захист Вітчизни", відпрацювати практичні питання, уміти застосовувати надбані навички у повсякденному житті, з метою забезпечення особистої безпеки в оточуючому середовищі, уміння надати допомогу ближньому в скрутних умовах.

Модульна побудова програми дає можливість керівнику гуртка вносити елемент творчості у навчально-виховний процес, відпрацьовувати навчальні питання паралельно з вивченням аналогічних тем курсу " Захист Вітчизни".

Впровадження нових форм і методів проведення занять викликає живу зацікавленість вихованців, прагнення до поглиблення знань, спрямовує на свідоме обрання пріоритетом здорового способу життя.

Робота за програмою гуртка військово-патріотичного напряму " Школа безпеки" потребує від керівника гуртка самовдосконалення, постійної роботи над покращенням стану викладання, відповідності реаліям часу.


ПРОГРАМА

факультативного курсу (гуртка)

військово – патриотичного напряму

" Школа безпеки"

Вступ

Не той мужній, хто лізе на небезпеку, не почуваючи

страху, а той, хто може придушити найдужчий

страх і діяти, не скоряючись йому.

К.Д. Ушинський

Найкраща помилка та, якої допускаються у навчанні.

Г.С. Сковорода
Спеціальна сесія в інтересах дітей Генеральної Асамблеї ООН у 2002 році прийняла підсумковий документ "Світ сприятливий для дітей", в якому затверджено план дій відносно створення світу, безпечного для дітей і визначено завдання щодо забезпечення права кожної дитини на життя та охорону здоров'я. Відбувається пошук шляхів щодо визначення орієнтирів людського розвитку, яки відображають гуманітарний потенціал суспільства і характеризуються відповідним рівнем освіти, тривалістю і якістю життя людей тощо.

Одним з пріоритетів системи освіти в Україні, згідно із Законом України

"Про освіту", Національною доктриною розвитку освіти в Україні, Концепцією виховання дітей і молоді в національній системі освіти, Національною програмою " Діти України", Законом України " Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" та іншими державними нормативними документами, є формування безпечної поведінки підростаючого покоління, навичок дій в небезпечних ситуаціях різного походження, стійких мотивацій на необхідність безпечної життєдіяльності та здорового способу життя.

З метою консолідації зусиль суспільства у вирішенні проблем безпеки та виживання дітей та підлітків в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів природного, техногенного, соціально-економічного, криміногенного і медико-біологічного характеру у 2000 році було створено Всеукраїнський громадський дитячий рух " Школа безпеки" . ВГДР " Школа безпеки" за свою 10-ти річну історію здобув чимало прихильників. Ставлячи за мету своєї діяльності формування у молоді свідомого прагнення до здорового способу життя, набуття стійких навичок безпечної поведінки в оточуючому середовищі, уміння надати допомогу в скрутних умовах, Рух здобуває повагу та авторитет у молоді.

Пояснювальна записка

Реалії сучасного життя, бажання учнів та батьків, розширення спектру завдань, що ставляться перед позашкільною освітою потребують урізноманітнення тематики гурткової роботи.

Програма факультативного курсу (гуртка) " Школа безпеки" пропонується для використання в гуртках військово – патріотичного напряму, яки ведуть вчителі предмету " Захист Вітчизни" в загальноосвітніх школах І – ІІІ ст. та позашкільних навчальних закладах.

Програма гуртка " Школа безпеки" комплексного типу, передбачає різнопланову діяльність, в т.ч. закріплення знань з шкільного курсу Захисту Вітчизни, фізичного виховання, географії, біології, основ здоров'я та здобуття практичних навичок для використання в повсякденному житті та в екстремальних умовах.

Мета гуртка: національно – патріотичне виховання підростаючого покоління, формування особистості – Патріота і громадянина, стійкої мотивації на необхідність безпечної життєдіяльності та здорового способу життя, придбання і закріплення навичок дій в небезпечних ситуаціях різного походження.

Завдання гуртка :

 • оволодіння основними навичками збереження особистої та колективної безпеки, надання само- і взаємодопомоги в екстремальних ситуаціях;

 • зміцнення морально – психологічного стану і фізичного розвитку вихованців,

 • ознайомлення з основами рятувальної справи;

 • надання базової підготовки для служби в підрозділах ЗСУ, МНС, МВС;

 • виховання екологічної культури;

 • активна участь у діяльності ВГДР "Школа безпеки".

Форми проведення занять: теоретичні, практичні заняття, тренування, туристські подорожі, участь у змаганнях.

Програму розраховано на два рівні навчання:

 • початковий рівень (для дітей 10 – 14 років) – 2 роки; по 108 годин на рік,

( 2 заняття на тиждень, тривалістю 1,5 год.)

 • основний рівень (для дітей 15 – 17 років) – 2 роки, по 216 годин на рік,

( 2 заняття на тиждень, тривалістю 3 год.)

Зміст Програми структурований за розділами:

 • Військова підготовка;

 • Прикладна фізична підготовка;

 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист ;

 • Топографія, туризм, спортивне орієнтування.

У розділі " Військова підготовка" відпрацьовується теоретичний та практичний матеріал по предметам :

 • Стройова підготовка

 • Вогнева підготовка

У розділі "Прикладна фізична підготовка" шляхом розучування та тренування вдосконалюються :

 • Загально – фізична підготовка

 • Гімнастика та акробатика

 • Рукопашний бій

 • Метання

 • Спортивні ігри

У розділі " Безпека життєдіяльності та цивільний захист" вивчаються та засвоюються правила та методи особистої безпеки, формується психологічна готовність до небезпеки, уміння і готовність їй протидіяти, діяти самому та організовувати взаємодопомогу в екстремальних ситуаціях.

У розділі "Топографія, туризм, спортивне орієнтування" вивчаються основи топографії, техніка туризму, прийоми орієнтування , основи рятувально – пошукових робіт в природному середовищі .

Навчальні завдання вирішуються на учбових заняттях у формі комплексних та спеціалізованих уроків в класі, спортивному залі, польових умовах, спортивних змаганнях, що дозволяє вдосконалювати та розвивати у дітей свідоме прагнення до здорового образу життя, сприяє формуванню особистості – Патріота та Громадянина України.

Зміст учбово – тренувальної роботи гуртка будується на основі даної Програми, наявності матеріально-технічної бази, місцевого клімату та індивідуальних особливостей учнів. Робота по виконанню даної Програми здійснюється безперервно протягом всього періоду навчання . Також включає в себе участь в різних видах прикладних змагань, „Школи безпеки", туризму, військового багатоборства та інших і проведення навчально-тренувальних зборів та походів для удосконалення набутих знань, умінь і навичок.

Для успішної реалізації програми гуртка „Школа безпеки" необхідно налагодити тісний зв'язок з місцевими відділеннями МНС, цивільного захисту, пожежними частинами, оскільки, ці структури повинні бути в першу чергу зацікавлені в діяльності таких гуртків і без відповідної матеріально-технічної бази неможливо проводити навчання гуртківців на пожежно-прикладних дистанціях. Планувати години для проходження і навчання пожежно-прикладних дистанцій потрібно в комплексі і бажано у формі навчально-тренувальних зборів на навчальних базах відповідних відомств.

Повна реалізація мети та змісту програми можлива лише на засадах активної співпраці, партнерства всіх учасників навчально-виховного процесу, що передбачає й уможливлює:

 • особитісно-орієнтовне навчання;

 • збагачення змісту емоційним, особистісно-значимим матеріалом;

 • використання інтерактивних методів навчання;

 • стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів вихованців, послідовна диференціація та індивідуалізація вивчення;

 • уможливлення роботи учнів з різними джерелами інформації, різними видами і типами ресурсних матеріалів;

 • відпрацювання практичних дій при вивченні кожної теми;

 • створення умов для активного діалогу між учасниками-партнерами навчально-виховного процесу (вихованців, педагогів, членів сім’ї, громади), та вільного вибору вихованцями навчальних завдань і способу поведінки;

 • залучення вихованців до самооцінки різних видів своєї діяльності, у тому числі й розвитку життєвих навичок;

 • багатоваріантність форм різних видів діяльності вихованців;

 • залучення до активної співпраці сім’ї та громади.

Програма гуртка військово-патріотичного напряму "Школа безпеки" пройшла апробацію впродовж двох років у гуртках Дитячо-юнацького військово-патріотич- ного клубу " Сатурн", Житомирського району, Житомирської області, має високу ефективність, забезпечує досягнення прогнозованих результатів. Команда ДЮВПК

" Сатурн" – багаторазовий чемпіон району у змаганнях із стрільби, туристського багатоборства, зборі-змаганні " Школа безпеки". Вихованці клубу посіли ІІ місце на 27 чемпіонаті Житомирської області із спортивного орієнтування у 2010 році, нагороджені грамотою МНС України за участь у Всеукраїнському навчально-тренувальному зборі " Бистрець-2011".
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма «Юні друзі природи» Рекомендовано Міністерством освіти І...
Схвалено науково-методичною радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів протокол №2 від 26. 02....

Програма ухвалена секцією післядипломної педагогічної освіти Науково-методичної...
Для використання в навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл, обласних закладів післядипломної...

Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної...
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Проект рекомендований до реалізації в освітній системі Київської...
Проект рекомендований до реалізації в освітній системі Київської області протягом 2014-2020 рр. (протокол науково-методичної ради...

Н. В. Шахірєва завідувач кафедри педагогіки та психології Миколаївського...

Рішення від 26. 12. 2012 р. №10-xxviii-6 м. Святогірськ Про внесення...
Про внесення доповнень до рішення міської ради від 29. 02. 2012 р. №2-xviii-6 «Про затвердження програми «Охорони навколишнього природного...

Навчальна програма Київщинознавство для загальноосвітніх навчальних...
А.І. Довгань, доцент Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат географічних наук

А. М. Мельник Кіровоград -2007
...

Методичні рекомендації з планування діяльності загальноосвітнього навчального закладу план
Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Наказ
Олімпіади проходили на базі визначених навчальних закладів міста за завданнями методичних комісій Дніпропетровського обласного інституту...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка