Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія»

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія»

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
8 клас

( 70 годин,2 години на тиждень, із них 10 год – резервні )

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів « Біологія»,8 клас, Київ, « Ірпінь», 2005 р.
п/п

Зміст навчального матеріалу

Мотивація навчальної діяльності учнів

Вступ( 2 год)

1

Тваринний світ - складова частина природи.

Різноманітність тварин,та їх класифікація.

Прийом « Здивуй!»

Послухайте будь ласка вислів, і скажіть про кого йдеться:
Для нас нерухоме майно - це будівлі, а рухоме – готівкові гроші і цінності. Подібне розділення було і в давніх греків, тільки нерухомим майном вони називали дорогоцінні метали в зливках, золото, мідь, залізо, а яке багатство вони називали «майном , що рухається»)? (Тварини)

2

Роль тварин у житті людини.

Прийом « Заінтригуй»

На сьогоднішньому уроці ми повинні з’ясувати, що у природі не існує “корисних” чи “шкідливих” тварин, а всі вони необхідні компоненти екологічних систем і вилучення будь-якого виду неминуче призведе до порушення рівноваги в природі.

Прийом « Проблемне питання»

Уявіть Землю без тварин. Яким би було життя на планеті? Яке значення тварин?

Тема 1.Будова і життєдіяльність тварин (6 год.)

3

Клітинна будова тварин, та особливості клітин тварин.

Прийом «Зацікав»

Щоб вивчити організм тварин необхідно почати з найменшої живої структури – клітини. Ми розглянули клітини трьох Царств – клітини Рослин, грибів і Дріб’янок, а сьогодні повинні з’ясувати будову клітини Тварин.

Прийом « Проблемне питання»

Ми вже з вами вивчили будову рослинної клітини і знаємо яку функцію виконує кожна х іі частин. Як ви думаєте чи всі органели які є в рослині будуть і в тваринній клітині? Поясніть свою думку.

4

Будова і функції тканин тварин.

Л.Р. №1 Вивчення особливостей тваринних клітин та тканин.

Прийом «Зацікав»

Щоб зрозуміти складність тваринних організмів, ми повинні вивчити, які тканини наявні у тварин, що таке орган в організмі і які системи органів складають організм.

5

Органи і системи органів тварин, їх функції.

Прийом «Зацікав»

Ми вже з вами з’ясували з яких, що рослини складаються з окремих органів, які в свою чергу побудовані з  тканих. Тварини в цьому сенсі дещо схожі на них, однак вони мають ряд своїх особливостей. Ці особливості ми сьогодні на уроці і з’ясуємо з вами.

6

Основні процеси життєдіяльності тварин.

Прийом « Заінтригуй»

Подумати над словами і зробити висновок, визначивши тему та мету уроку:
- життя – це спосіб існування білкових тіл, істотним моментом якого є обмін речовин. Коли припиняється обмін – припиняється і життя.

7

Середовище існування тварин. Поведінка тварин. Зв'язки тварин з іншими компонентами екосистем.

Прийом « Проблемне питання»

Завдяки чому тварини й рослини виживають у різноманітних природних умовах у разі нестачі тепла, світла й води? (Завдяки пристосуванням.)

Прийом « Мозковий штурм»

Демонстрування малюнків верблюда і жаби.

Розгляньте малюнки. Що за тварини на них зображенні? Яка ознака відрізняє верблюда від інших тварин? В природі все взаємопов’язане. В якій природній зоні живе верблюд? (Пустеля). А чого в пустелі дуже мало води? (Води) У верблюда в горбі знаходиться жировий прошарок, з якого він при потребі отримує воду.

Розгляньте малюнок жаби. Температура її тіла залежить від температури навколишнього середовища. Коли настає холод, температура тіла жаби знижується. Жаба впадає у зимову сплячку.

Отож ми дізналися, як поводяться організми у різних ситуаціях  і у різних умовах.

8

Узагальнюючий урок з теми
Тема 2.Найпростіші (3год)

9

Загальна характеристика та різноманітність найпростіших - мешканців прісних водойм, морів та ґрунту.

Прийом « Заінтригуй»

У 1875р гол. вчений А. Левенгук вирішив розглянути у виготовленому ним самим мікроскопі краплину води, взяту з посудини, що стояла декілька днів. Подивився – і дуже здивувався! Що ж він там побачив, вам цікаво?

/Учням пропоную переглянути відео-сюжет, дати відповідь – що побачив вчений? /

(Це були найпростіші - одноклітинні організми).

Прийом « Проблемне питання»

- як організм з такою простою будовою здатен існувати у довкіллі?
- чи дійсно будова найпростіших така вже проста?

10

Різноманітність найпростіших.

Л.Р. №2 Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших з водойми або акваріума

Прийом « Здивуй!»

У XVII ст. в Голландії відомий природодослідник Антоні ван Левенгук, розглядаючи краплю води з настоянки перцю,випадково виявив у ній безліч різноманітних живих істот.Він назвав їх «маленькими звірятками з настою» — інфузоріями (від лат. — інфузорія). Нині відомо понад 7 тис. видів найпростіших.Близько 5 тис. Їх мешкає у прісних водоймах, велика кількість — у ґрунтах, а також значна кількість паразитує в організмі людини і тварин. Усе починається в житті з малого і простого. Найпростіші —найдавніші тварини на Землі.В процесі еволюції від них пішли перші багатоклітинні організми

11

Роль найпростіших в екосистемах та їх значення для людини.

Прийом « Мозковий штурм»

Шановні присутні! Сьогодні ми зібрались тут, щоб розглянути справу одноклітинних тварин. Ми повинні вирішити дуже важливе питання – чого більше приносять природі та людям представники підцарства Одноклітинні - користь чи шкоди? Всім відомо, що наші підсудні дуже численні – їх майже 70 тисяч видів. Вони мешкають усюди – у прісній, солоній воді, ґрунті, у організмах тварин та людини. Чи завжди вони є бажаними гостями? Може. треба об’явити найпростішим запеклу війну?

Прийом « Проблемне питання»

Як ви вважаєте найпростіші відіграють позитивне чи негативне значення в природі і житті людини?

Тема 3.Багатоклітинні. Губки. Кишковопорожнинні (3год)


12

Загальна характеристика та різноманітність багатоклітинних тварин.

Прийом «Поміркуй »

Як ви думаєте, чим відрізняються клітини одноклітинних організмів від клітин багатоклітинних організмів?

Как вы думаете, чем клетки одноклеточных организмов отличаются от клеток многоклеточных организмов?

13

Тип Кишковопорожнинні. Загальна характеристика, роль у природі та значення для людини.

Л.Р. №3 Вивчення будови прісноводної гідри

Прийом « Проблемне питання»

- яке значення диференціації клітин у кишковопорожнинних?

Прийом « Заінтригуй»

Сказка про то, как гидра всех удивляла.

В пруду, в подводном царстве на стебле растения жила – была гидра, и вид у неё был такой необычный, что все вокруг, увидев её, удивлялись и даже пугались. Не было у неё головы, а были щупальца, не было у неё ног, а была подошва. И снаружи, и внутри в два слоя располагались клетки. А какой у гидры был необычный рот! Со всех сторон он был окружён щупальцами, которые расходились в разные стороны наподобие лучей. Так и жила она: лениво передвигалась – то подошвой шаг сделает, то щупальцами, словно кувыркается только очень медленно.Особой гордостью гидры были жгучие клетки. Как выскочит из такой клетки острая стрекательная нить - уносите ноги, или попадёте гидре на обед. Не любили за это гидру обитатели пруда, не хотели с ней связываться и не дружили. Так и жила гидра – непонятная, необычная и очень одинокая.

14

Тип Губки. Загальна характеристика, роль у природі та значення длялюдини.

Прийом «Поміркуй»

- чому губки – найпримітивніші багатоклітинні тварини?

15

Узагальнюючий урок з теми
Тема 4 .Черви (5 год)


16

Тип Плоскі черви. Загальна характеристика типу Плоскі черви.

Прийом « Практично-ілюстративний»

Ми переходимо з вами до вивчення нової групи тваринних організмів під загальною назвою «Черви». Ці тварини дуже різні за своєю будовою і способом життя. Сюди відносяться і всім вам відомі дощові черви, і п’явки, що мешкають у воді, і декілька тисяч видів паразитичних організмів. Серед червів є організми, які можна побачити за допомогою мікроскопу, є і види довжиною до 30 м. Всі вони, від мікроскопічних форм до гігантів, прекрасно пристосувалися в процесі еволюції до своїх середовищ існування. Знайомство з червами почнемо з самих давніх і примітивних тварин цієї групи.

17

Різноманітність плоских червив

Прийом « Практично-ілюстративний»

Серед представників плоских червів зустрічаються як вільноживучі організми, так і паразитичні форми (декілька тисяч видів), які мешкають в організмі тварин і людини.

Згадайте, яких тварин називають паразитичними? Наведіть приклади.

Щоб ознайомитись з різноманітністю плоских червів, їх пристосуванням до умов середовища та особливостями життєдіяльності організуємо пошукову роботу в малих творчих групах. Кожна група отримує завдання, виконавши яке призначає учня для презентації досліджень. Форму звіту група обирає самостійно (розповідь, схема, малюнок, таблиця).

Прийом « Мозковий штурм»

Серед червів є група організмів, яка займає особливе місце:

по-перше, вони мають ряд ознак, які характерні тільки для них;

по-друге, їх так багато, що вчені до цього часу не можуть назвати точну кількість видів цих тварин;

по-третє, вони так поширились на земній кулі, що важко знайти місце, де їх немає;

по-четверте, розміри їхнього тіла коливається від 1 мм до 80 м;

по-п’яте, більшість з них є паразитами тварин, людини і навіть рослин;

і, по-шосте, вони являють собою саму багато чисельну і саму процвітаючу групу червів, незважаючи на те, що з ними ведеться найжорстокіша боротьба.

Хто ж вони, ці тварини, які займають особливе місце серед червів?

18

Тип Круглі черви. Загальна характеристика

Прийом « Проблемне питання»

- чому круглі черви – паразити тварин і людини, непереварюються травними соками?

19

Тип Кільчасті черви. Загальна характеристика, різноманітність.

Прийом « Проблемне питання»

- Ви напевно бачили дощових червів, які під час дощу виповзали на асфальт і гинули. Як ви думаєте з чим пов'язана така ситуація

Прийом «Зацікав», Прийом « Проблемне питання»

Великий Чарльз Дарвін був першим, хто уважно приглянувся до дощових червів і оцінив їх здатність і значення на планеті. Дощові черви займали Дарвіна протягом 50-ти років - всього його життя в науці. Наприкінці 1881 року вийшла його класична наукова праця: "Освіта рослинного шару Землі викликана діяльністю дощових червів і спостереження над їх спосіб життя".

Чарльз Дарвін говорив: "Не можна не дивуватися, коли подумаєш про те, що весь рослинний шар вже пройшов через тіло дощових червів і через кілька років знову пройде через них. Плуг належить до найдавніших розробок і має найбільше значення винаходів людини; але ще задовго до його винаходу, грунт правильно оброблялася цими істотами і завжди буде оброблятися ними. Вельми сумнівно, щоб знайшлися ще інші тварини, які в історії земної кори зайняли б настільки чільне місце".

"...м-р Фіш відкинув мої висновки про участь, приймається хробаками в освіті рослинного шару, тільки з упередженою ідеєю про їх нездатності провести таку роботу. Він каже, що "при їх слабкості і незначної величної роботи, яку їм приписують, має для них бути абсолютно непосильною".

Хто ж опинився правий: Чарльз Дарвін або його опонент?

20

Роль червив у екосистемах.

Л.Р. №4 Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червив

Прийом « Мозковий штурм»

Ви зрозуміли, що тваринний світ дуже різноманітний. Звичайно, не все є приємним і до душі те, що ми вивчаємо на уроках біології. І вивчення типу Черви є саме таким. Ви, неодноразово говорили навіщо нам знати щось про черви, про цих огидних тварин, де в житті нам знадобиться ця інформація.?
Тому відповідаю на ваше питання:
- По – перше ,ми живемо серед будь – якого іншого живого, тому повинні все про нього знати.
- По – друге, серед червів є небезпечні тварини, які викликають безліч страшних і навіть, смертельних хвороб. Це і є паразити.
Ми вже ознайомились з паразитичними найпростішими, зараження якими є загрозою для здоров’я та життя людини(це малярійний плазмодій, дизентирійна амеба, трипанозоми).
А яку ж небезпеку становлять для нас паразитичні черви? Як вони пристосовані до життя в інших організмах? Як уберегтися від зараження цими червами?

21

Значення червив для людини.

Прийом « Проблемне питання»

- Діти, що находиться в мене в руках?

- Ці тварини представники якого типу? 

 У небагатьох людей черви викликають симпатію або хоча б інтерес. А втім черви – дуже цікаві і різноманітні тварини. Серед них є мікроскопічні істоти, невидимі неозброєним оком, і малосимпатичні гіганти завдовжки кілька десятків метрів. 

-Де мешкають черви?( Черви живуть у грунті, у воді, в тілі рослин і тварин, спричиняючи тяжкі захворювання)

Ці істоти бувають схожі на фантастичні квіти і колючі листочки. Та й взагалі черви – тварини які приносять як шкоду так і користь.

-Яку користь приносять черви?(в медицині, розпушення грунту, ланка харчового ланцюга).

-Яку шкоду приносять черви? (паразити, викликають тяжкі захворювання)

 А деяких представників червів людина навіть вживає в їжу.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Чернігівської обласної ради
Програму до вступних іспитів складено з урахуванням змісту навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів (програма...

Програма для проведення вступних випробувань з дисципліни: «Біологія»...
Програму з біології розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів: Біологія, 7-11 класи (К.: Перун,...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11...
У 2011-2012 навчальному році навчання біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11...
...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11...
...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11...
...

Програма зовнішнього незалежного оцінювання спрямована на виявлення...
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з біології розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів:...

Чернігівської обласної ради
Програму до вступних іспитів (старша школа) складено з урахуванням змісту навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Біологія, 7 клас
Демонстрування: опудал, вологих препаратів, колекцій зображень (у тому числі електронних) тваринБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка