Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Курсова робота на тему: «Годівля свиноматок перші 84 дні поросності»

Курсова робота на тему: «Годівля свиноматок перші 84 дні поросності»

Сторінка1/3
  1   2   3КУРСОВА РОБОТА
на тему: «Годівля свиноматок перші 84 дні поросності»
ЗМІСТКУРСОВА РОБОТА 1

на тему: «Годівля свиноматок перші 84 дні поросності» 1

Вступ 3

РОЗДІЛ І. Огляд літератури 5

1.1. Сучасне поняття повноцінної годівлі свиней та її роль в підвищенні продуктивності і природної резистентності 5

1.3. Еколого-гігієнічні вимоги до заготівлі, зберігання та використання кормів в раціонах свиней 7

1.5. Профілактика отруєнь свиноматок кормами ураженими грибами, бактеріями та кормовими шкідниками 8

1.7. Аналіз кормів 9

РОЗДІЛ ІІ. Спеціальна частина 10

Висновки та пропозиції 14

Список використаної літератури 15


ВступСкорочення затрат кормів на одиницю продукції в значній мірі залежить від організації правильної і повноцінної годівлі свиней з урахуванням найновіших даних зоотехнічної науки.

Свині які ростуть при відкормі їх до 90 кг живої маси здібні виробляти продукцію з витратою 3,6 – 4,1 кормової одиниці: на 1 кг приросту, між тим в більшості свинарських господарствах витрати кормів поки ще в 2-3 рази вище вказаних, що надто дорожче вартості продукції. Основна причина цього – низька якість годівлі свиней.

Для підвищення коефіцієнта корисної дії кормів в свинарстві, важливе значення має застосування збалансованих раціонів, тобто, таке співвідношення кормів, яке найбільш повно задовольняє потреби організму свиней в енергії, вуглеводах, жирах, протеїні, вітамінах і мінеральних речовинах.

Багато-численні дані показують, що більша кількість народжених поросят помирає до строку досягнення ними від’ємної ваги. Не можна, звичайно, говорити, що ці втрати цілком проходять від неповноцінної годівлі, але в більшості випадків причиною відходу слід гадати харчову нестачу.

Додатково до відомих раніше методів годівлі свиней в даний час прибавилась можливість враховувати потребу тварин в амінокислотах, вітамінах і мінеральних елементах, а також застосовувати ефективні препарати, які прискорюють відгодівлю свиней.

Всі поживні речовини повинні бути включені в раціон в такій кількості, формі і співвідношенні, що забезпечують високу продуктивність свиней і рентабельність галузі.

Процес у розвитку свинарства визначається значними досягненнями науки і техніки. На підставі глибокого вивчення фізіології і біології організму свиней створено нові породи і лінії, розроблено такі прийоми годівлі і утримання тварин, що забезпечують досягнення живої маси 100 кг у віці 6 місяців при витраті на 1 кг приросту 3,5 кг комбікорму.

В недалекому майбутньому потрібно вести роботу по забезпеченню ще вищої інтенсивності у виробництві свинини – 100 кг у віці 5 місяців з витрачанням на 1 кг приросту 2,5 кг корму.


РОЗДІЛ І. Огляд літератури
1.1. Сучасне поняття повноцінної годівлі свиней та її роль в підвищенні продуктивності і природної резистентностіРіст і продуктивність свиней, крім спадкових факторів, великою мірою залежить від повноцінної годівлі, тобто від вмісту, доступності і співвідношення в їх раціоні поживних речовин і біологічно активних речовин.

У повноцінний раціон свиней входить більше 70 різних елементів живлення, при цьому практично балансування і контроль необхідно вести не менше як по 30 елементах. Незважаючи на те, що потреба тварин в окремих з них дорівнює від 1 кг до 1 мкг, всі вони є надзвичайно важливими.

В оптимальних умовах мікроклімату при годівлі біологічно повноцінними і легкоперетравними кормами коефіцієнт перетравлення органічних речовин підвищується до 85-90%.

Роботами професора Н.Н. Червінського було доказано різкий вплив годівлі на кістяк тварин і розвиток травної системи.

Йому вперше вдалося показати, що доброю годівлею тварин змолоду можна різко збільшити продуктивність непокращених порід тварин. Цим було доказано, що повноцінна годівля прискорює формування органів і тканин в тварин.

В великій залежності від годівлі знаходиться і процес продуктивності у свиней. Недостатня і неправильна годівля помітно зменшує запліднення у свиней, впливає на послідуючі лактації і буває причиною народження нежиттєздатного або малопродуктивного потомства.

Збільшення виходу поросят на свиноматку зв’язано зі зниженням ембріональної смертності і збільшенням кількості живих поросят при народженні, зниженням падежу новонароджених, скорочення інтервалу між опоросами, що оприділяється перш за все рівнем і повноцінністю годівлі свиноматок як в період супоросності і лактації, так і в період вирощування та підготовці до парування.

поступати одночасно і в достатній кількості. Амінокислоти грають велику роль в процесах продуктивності.

Так зниження рівня лізину з 38-40 до 27-30 г. на одну голову в день веде за собою зменшення приросту поросят – сисунів на 35 день лактації на 0,34 – 2 кг. Втрата живої маси свиноматок за період лактації на 21 кг. більше при низькому рівні лізину в раціоні.

Вітамінна поживність свиноматок.

Потреба свиней в вітамінах залежить від їх біологічної цінності в кормах, якості корму, генетичних особливостях тварин, стресових умов і хвороб. При недостатньому надходженні в організм вітамінів скорочується продуцювання гормонів. При цьому для синтезу того чи іншого гормону необхідні відповідні вітаміни. Так, при нестачі вітаміну А знижується секреція прогестерона, що, в свою чергу, веде до атрофії плода.

Недостатній рівень С – вітамінного живлення свиноматок негативно впливає на генеративну функцію яєчників. При цьому знижується кількість яйцеклітин, підвижується ембріональна смертність і знижується багатоплідність свиноматок і життєздатність поросят.

Нестача вітаміну Е у свиноматок буває причиною загибелі ембріонів, запаленні сосків, зниження життєздатності потомства.

Важливу роль в репродуктивних процесах грають групи В, тому що вони необхідні для синтезу в адепогіпофізі гонадотринного комплексу, який визиває у самок ріст фолікулів, зрілість яйцеклітин, овуляцію. При недостатньому надходженні в організм вітамінів групи В, уповільнюється ріст і дозрівання фолікулів, порушується статевий цикл.

Незбалансованість раціонів по вітамінам групи В може привести до дисбалансу гонадотропних гормонів гіпофіза, що різко порушує процеси відтворення. Так, при годівлі свиноматок довгий час раціонами з низьким вмістом рибофлавіна 1,0-1,2 мг на 1 кормову одиницю та багатоплідність по другому опоросу на 3,2 поросяти, а велико-плідність на 200-300 грам нижче, ніж при високому рівні рибофлобіна в раціоні (5,0-5,5 на 1 кормову одиницю).

При нестачі заліза спостерігаються токсикози від цинку, зменшується вміст гемоглобіну в крові.

Нестача міді в раціоні свиноматок впливає на обмін кальцію і фосфору, порушує репродукцію, збільшує кількість мертвонароджених поросят.

При нестачі йоду у тварин уповільнюється ріст. (Трончук И.С.,/1990/)

Виходячи з цих даних ми бачимо, що неповноцінна годівля свиноматок в перші 84 дні поросності, призводить до різних причин захворювання тварин і їх загибелі. Також це несе значні економічні збитки.


  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Курсова робота На тему: «Оцінка інвестиційної привабливості підприємства дп «Антонова»
Аналіз факторів, які впливають на показники економічної ефективності діяльності підприємства 24

Курсова робота на тему: «Фінансова санація та банкрутство підприємств»
На сьогоднішній день для більшості українських підприємств характерним є більш або менш однакове коло проблем

Курсова робота на тему: «Фінансові санкції підприємства»
Володіючи достатніми знаннями про права перевіряючого та методи його роботи можна значною мірою застерегти себе від таких недружніх...

Курсова робота з дисципліни: “Охорона атмосфери” на тему: „Мокрі...
Атмосфера є опорою для польоту живих організмів, простором для функціонування авіації та космічних кораблів

Курсова робота з дисципліни: «Міжнародна економіка» на тему: «Зовнішньоекономічні...
Розділ ІІІ. Перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України та країн єс 10

Курсова робота на тему: “Фінансове забезпечення
Особливо зростає економічне значення медичної допомоги в умовах дефіциту трудових ресурсів, коли повне вибуття працівників із-за...

Курсова робота на тему: «Характеристика видатків на промисловість...
Розділ теоретичні аспекти видатків зведеного державного бюджету україни на розвиток промисловості та енергетики 6

Курсова робота на тему: «Система екологічного виховання учнів на уроках географії»
Отже, суспільство висуває потребу у компетентній особистості, яка на основі самостійного критичного мислення І відповідальності буде...

Курсова робота на тему: "Вплив гірничо-видобувного виробництва на...
Розділ аналіз забруднення атмосферного повітря та розробка заходів по зменшенню забруднення повітря 12

Курсова робота з предмету: “Охорона атмосфери ” на тему: „Ефективність...
Атмосфера спричиняє ряд складних екзогенних процесів (вивітрювання гірських порід, діяльність природних вод, мерзлоти, льодовиків...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка