Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Рішення районної ради від 24. 12. 2015 №3/7-44 Програма приведення містобудівної документації у відповідність до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної документації»

Рішення районної ради від 24. 12. 2015 №3/7-44 Програма приведення містобудівної документації у відповідність до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної документації»


УКРАЇНА


СЛОВ’ЯНСЬКА РАЙОННА РАДА

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
від 24.12.2015 № 7/3-44

м. Слов’янськ

Про Програму приведення містобудівної документації у відповідність до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної документації» на період 2016-2019 роки
Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної документації», Бюджетним кодексом України, з метою розроблення містобудівної документації населених пунктів Слов’янського району сучасного рівня для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку їх територій, раціонального використання ресурсів та встановлення відповідного режиму забудови територій, розглянувши лист райдержадміністрації від 07.12.2015 №01-30-0721, враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань соціального та економічного розвитку, планування, бюджету і фінансів, управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району, регуляторної та інвестиційної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва та з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, агропромислового розвитку, регулювання земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, транспорту та зв’язку, реформування місцевих територіальних громад та розвитку територій, Слов’янська районна рада,-
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму приведення містобудівної документації у відповідність до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної документації» на період 2016-2019 роки /далі – Програма/, що додається.
2. Слов’янській районній державній адміністрації / Власов / при формуванні районного бюджету на відповідний рік та підготовці пропозицій щодо внесення змін до нього передбачити кошти для виконання зазначених Програмою заходів, виходячи з можливостей районного бюджету.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, агропромислового розвитку, регулювання земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, транспорту та зв’язку, реформування місцевих територіальних громад та розвитку територій /Казацький/.
Голова районної ради К.Г. Черніков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

від 24.12.2015 №3/7-44

Програма приведення містобудівної документації у відповідність до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної документації» на період 2016- 2019 роки


  1. Загальна частина


В сучасних умовах зростає роль планування території, як ефективного засобу державного регулювання її використання, яке забезпечує взаємоузгодження в цій сфері інтересів особистості, суспільства та держави.

Прийнятим у березні 2011 року Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та низкою відповідних підзаконних актів чітко визначені вимоги щодо містобудівної документації, як інструменту державного регулювання планування території, яка поділяється на документацію державного, регіонального та місцевого рівнів, і рішення якої є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами містобудування.

Відповідно до Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності», планування території на державному рівні здійснюється шляхом розроблення Генеральної схеми планування території України, схем планування окремих частин території України, а також внесення змін до них.

Планування територій на регіональному рівні здійснюється шляхом розроблення схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів.

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування території і детальних планів території.

Схема планування території району передбачає розвиток території із максимально ефективними використанням потенціалу території району та заходи щодо сприяння залучення потенційних інвесторів для участі в інвестиційних проектах району, спрямованих на розвиток як традиційних для району галузей господарства, так і нових його напрямків, таких, як туризм, логістика та інші.

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови населеного пункту.

Відповідно до статті 5 Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності» програми розвитку регіонів та населених пунктів, програми господарського, соціального та культурного розвитку повинні узгоджуватися з містобудівною документацією відповідного рівня.

2. Мета та основне завдання Програми
Головною метою Програми є розроблення містобудівної документації населених пунктів району сучасного рівня для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку їх територій, раціонального використання ресурсів та встановлення відповідного режиму забудови територій.

Основним завданням Програми є виконання заходів (актуалізація, оновлення або розробка) щодо вирішення питання забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів району, яка визначить основні напрямки розвитку відповідних територій, організацію постійного контролю стану реалізації містобудівної документації і використання територій для містобудівних потреб з урахуванням стратегічних напрямків розвитку району.
3.Механізм реалізації і контроль за виконанням програми
Райдержадміністрація організовує виконання Програми та є головним розпорядником коштів районного бюджету, передбачених для її виконання.

Сектор містобудування та архітектури у рамках своїх повноважень, здійснює координацію і контроль по реалізації заходів програми.
4.Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансування виконання Програми буде здійснюватися в межах асигнувань, передбачених у районному та місцевих бюджетах та інших джерел, не заборонених законодавством.
5.Очікувані результати виконання Програми
Очікуваними результатами виконання заходів Програми є:

- налагодження дієвого контролю за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулювання забудови та використання територій населених пунктів Слов’янського району, врахування державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій;

- забезпечення доступної і повної інформації про наявність на територіях земель, які не надані у користування та можуть бути використані під забудову;

- залучення інвестицій у розвиток території району.
ЗАХОДИ

Програми приведення містобудівної документації у відповідність до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної документації на період 2016-2019

Тип

Назва

Найменування ради у склад якої входить населений пункт

Площа, га

Кількі-

сть

насе-лення,

тис.чол.

Види робіт, обсяги коштів (тис.грн.) джерела фінансування необхідні на розробку / коригування, оновлення містобудівної документації та топографічної основи

Генеральні плани

Схема плануван-

ня території

Державний

бюджет

Обласний бюджет

Районний бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела

Примітка

Види робіт

Обсяг коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2016

село

Сидорове

Маяківська сільська рада

126,0

0,500

коригув.

100

-

-

-

100

-

-

-

2017

смт

Донецьке

Райгородоцькасел. рада

46,3

0650

коригув.

130

-

-

-

100

30

-

-

селище

Мирне

Мирненська сільська рада

226

1,600

коригув.

150


150


2018

смт

Райгородок

Райгородоцькасел. рада

342,7

3,900

коригув.

240

-

-

-

-

240

-

-

село

Пришиб

Маяківська сільська рада

82,5

0,100

коригув.

100

-

-

-

100

-

-

-

2019

село

Маяки

Маяківська сільська рада

295,2

1,110

коригув.

120


100

20


Схема планування територій Слов’янського району


коригув.
2680

2280
400

840

2680

2280
950

290
Завідувачсекторумістобудування та архітектури - головний архітектор району О.А. Шатух
Заходи по створенню містобудівного кадастру


Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн.

Очікуваний результат

ВсьогоУ тому числі за рахунок коштів

Державного бюджету

Обласного бюджету

Бюджетів міст і районів

Під-при-ємств

Інших джерел
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Створення Служби

Містобудівного кадастру
Райдержадміністрація

40

-

-

40

-Інформаційне забезпечення суб’єктів містобудівної діяльності відповідно до сучасних стандартів.
Формування баз даних містобудівного кадастру у єдиній системі класифікації та коордування об’єктів будівництва.
Забезпечення Служби технічними засобами та програмними продуктами для організації ведення містобудівного кадастру

Всього:4040


Завідувач сектору

містобудування та архітектури -

головний архітектор району О.А. Шатух

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державні будівельні норми україни види, склад, порядок розробки,...
Дані державні будівельні норми встановлюють види, склад, порядок розробки,погодження та затвердження містобудівної документації для...

Державні будівельні норми україни система містобудівної документації...
Состав и содержание схем планировки территории Автономной Республики Крым и областей

Державні будівельні норми україни система містобудівної документації...
Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения генеральных планов сельских населенных пунктов

Державні будівельні норми україни система містобудівної документації...
Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения схем планирования территории района

Державні будівельні норми україни система містобудівної документації...
Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения схем планирования территории сельсовета

Державні будівельні норми україни система містобудівної документації...
Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения комплексных схем транспорта для городов Украины

Рішення районної ради від 27. 02. 2013 №6/20-371 «Про затвердження...
Керуючись статтями 43, 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Слов’янська районна рада

Рішення третьої (позачергової) сесії районної ради VІІ скликання...
Примірний перелік питань, що пропонуються для розгляду на пленарному засіданні третьої (позачергової) сесії районної

Рішення від 21 лютого 2017 року №299-23- V іі м. Тараща Про затвердження...
Розробка генерального плану міста та виготовлення землевпорядної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок...

Стан виконання
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка