Пошук по сайту

Екологія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Бойко Галина Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри здоров’я людини та фізичного виховання Полтавського інституту економіки І права Університету «Україна»

Бойко Галина Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри здоров’я людини та фізичного виховання Полтавського інституту економіки І права Університету «Україна»

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Бойко Галина Миколаївна –

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри здоров’я людини та фізичного виховання Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна»

Бойко Галина Миколаївна народилася в 1966 році.

У 1987 році закінчила Дніпропетровський державний інститут фізичної культури, спеціальність – фізична культура і спорт.

Кандидат психологічних наук із 2003 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.450.01 Інституту спеціальної педагогіки АПН України (диплом ДК № 020308).

Вчене звання доцента кафедри фізичної реабілітації присвоєно у 2006 році (атестат 02ДЦ № 012640).

Доктор педагогічних наук із 2013 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.053.14 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (диплом ДД № 001562).

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-IV рівня акредитації 20 років, в т.ч. у даному навчальному закладі 13 років, 5 місяців.

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації:

01.09.1991 – 02.01.1995 – викладач кафедри фізичного виховання Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка;

03.01.1995 – 19.07.1996 – старший викладач кафедри фізичного виховання Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка;

02.09.1996 – 01.09.1998 – старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка;

03.09.2001 – 02.09.2002 – старший викладач кафедри фізичної реабілітації Полтавського інституту економіки і права ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;

02.09.2002 – 31.10.2006 – завідувач кафедри фізичної реабілітації Полтавського інституту економіки і права ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;

01.11.2006 – 30.06.2010 – завідувач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання (за сумісництвом);

01.12.09 – 31.08.10 – доцент кафедри фізичного виховання і спорту Полтавської державної аграрної академії;

01.09.10 – 31.08.13 – професор кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання Полтавського інституту економіки і права ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;

1.09.2013 – по теперішній час – професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання Полтавського інституту економіки і права ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Веде основні навчальні курси: «Теорія та методика фізичного виховання»; «Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності»; «Реабілітаційна психологія»; «Адаптивна фізична культура і спорт інвалідів».

Здійснює керівництво курсовими роботами студентів із дисциплін «Теорія та методика фізичного виховання», «Адаптивна фізична культура і спорт інвалідів», а також бакалаврськими та магістерськими роботамистудентів спеціальності «Здоров’я людини» (фізична реабілітація).

З основних навчальних курсів із метою методичного забезпечення навчального процесу опубліковано:

 • Реабілітаційна психологія: Навчально-методичний комплекс з курсу «Реабілітаційна психологія» для студентів спеціальності «Фізична реабілітація» денної та заочної форм навчання. – Полтава : ПІЕП, 2012. – 127 с.;

 • Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності: Навчально-методичний комплекс з курсу «Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності» для студентів спеціальності «Здоров’я людини» денної та заочної форм навчання. – Полтава : ПІЕП, 2013. – 119 с.;

 • Реабілітаційна психологія: Навчальний посібник для студентів ВНЗ. – Полтава : АСМІ, 2007. – 240 с. (з грифом МОН, лист МОН 1.4/18-Г-1202 від 18.07.2007 р.).;

 • Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності: Навчальний посібник для студентів ВНЗ. – Ч. 1. – К. : Талком. – 2014. – 165 с.

У період 2006-2010 рр. Бойко Г.М. – керівник теми 2.5.2.: «Теоретико-методологічні основи психологічного супроводу підготовки спортсменів-інвалідів різних нозологічних груп», Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр. (номер державної реєстрації 0106U012125); на період 2011-2015 рр. керівник теми 2.29.: «Теоретико-методичні основи підготовки кваліфікованих спортсменів у спорті інвалідів» Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр.

Має 128 публікацій, із них наукових 115 та 13 навчально-методичного характеру, з яких 4 посібники, в т. ч. 49 публікацій у фахових виданнях.

Після захисту докторської дисертації опубліковано 31 працю, з них 28 наукового та 3 навчально-методичного характеру, в т.ч. 10 публікацій у фахових виданнях і 1 посібник.
Основні праці:

 1. Рекреаційна діяльність як складова філософії здорового способу життя // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія: Педагогічні науки, фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2013. – Вип. 112. – Т. 3. – С. 97-99.Фахове видання.

 2. Тайм-менеджмент спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку як суб’єктів діяльності в спорті інвалідів: теоретичний аналіз проблеми // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – (Серія 19: Корекційна педагогіка та психологія) . – Вип. 21. – С.22-26. Фахове видання.

 3. Інклюзивне навчання студентів із порушеннями психофізичного розвитку на факультативних заняттях з фізичного виховання // Наука і освіта: науково-практичний журнал. – Одеса, 2013. – № 3. – С. 83-86.Фахове видання.

 4. Формування валеологічної компетентності студентів // Молодь і ринок: науково-практичний журнал. – Дрогобич, 2013. – № 11(106). – С. 28-32.Фахове видання.

 5. Психодіагностика в системі підготовки спортсменів високої кваліфікації в паралімпійському спорті // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». – Вип. 3К (44) 14. – С. 112-117. Фахове видання.

 6. Діагностика несприятливих психічних станів та їх корекція у спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку / Бойко Г.М., Бабич Н.Л. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во Сум ДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – № 2 (36). – С. 3-14. Фахове видання.

 7. Characteristics of motivational patterns for sporting activity of swimmers with psychological disorders / Boiko G., Babish N. // Sport Sciences for Health. – 2014 DOI: 10.107/s11332-014-0199-4. Фахове видання.

 8. Самоорганізація спортсменів високої кваліфікації як суб’єктів діяльності в паралімпійському спорті // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія: Педагогічні науки, фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2014. – Вип. 118. – Т. 1. – С. 28-31. Фахове видання.

 9. Методика дослідження просторової перцепції спортсменів високої кваліфікації з порушеннями зору // Науковий вісник ХДУ, 2014. – (Серія: «Психологічні науки»). – Херсон, 2014. – № 2. – С. 51-54. Фахове видання.

 10. Акмео-аксіологічний підхід у системі підготовки спортсменів високої кваліфікації в спорті інваліді // Наука і освіта : науково-практичний журнал. – Одеса : ПУДПУ ім. К.Д. Ушинського, 2014. – № 6 (123). – С. 179-176. Фахове видання.

Під час роботи на посаді професора та завідувача кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання видано 41 друковану працю, з них у фахових виданнях – 14.

Брала участь у 67 конференціях, у тому числі:

 • VII Міжнародній науковій конференції пам’яті Анатолія Миколайовича Лапутіна: «Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту» (Україна, м. Чернігів, 2014);

 • XIV Міжнародній науково-практичній конференції: «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі в світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів» (Київ, 2014);

 • X Международной научно-практической конференции: «Наука и инновации – 2014»: (Przemysl, Польша, 2014);

 • X Международной научно-практической конференции: «Научный потенциал мира – 2014» (София, Болгария, 2014).

За результатами конференцій опубліковано статей – 19, тез – 48.
СПИСОК

наукових та навчально-методичних працьНазва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг стор.

Співавтори

1. Наукові праці, опубліковані до захисту докторської дисертації

1

Підвищення адаптаційних можливостей організму плавців 13 – 14 років при використанні специфічних і неспецифічних навантажень

тези

Адаптація учнівської молоді до навчальних занять і фізичних навантажень: Зб. наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Черкаси, 1993. – С. 13.

3

Воєнчук М.М.

2

Основні аспекти методики початкового навчання плаванню в контексті реалізації програми „Здоров’я”

стаття

Екологія і освіта: проблеми теорії та практики: Зб. доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Умань, 1994. – С. 99 – 100.

5
3

Педагогічні особливості формування рухових навичок вчителя фізичної культури

тези

Психолого-педагогічна підготовка вчителя у педагогічних вузах: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харків, 1995. – С.79 – 80.

4/2

Воєнчук М.М.

4

Биохимический контроль в определении степени одаренности в плавании на этапе начальной спортивной подготовки

стаття

Талановита особистість: сім’я, школа, держава: Зб. доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 1995. – С. 45 – 46.

2
5

Визначення рівня фізичного розвитку студентів та засоби його вдосконалення

стаття

Роль вузів у вирішенні проблем безперервної освіти та виховання особистості: Зб. доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, 1995. – С. 132 – 136.

9/6

Воєнчук М.М.

6

Основные аспекты методики обучения плаванию детей младшего школьного возраста

стаття

Актуальные проблемы экономико-экологического и социально-культурного развития общества: Методические рекомендации по материалам Всеукраинской научно-практической конференции. – Краматорск : Терция, 1995. – Ч.2. – С. 60 – 62.

5/4

Бойченко Б.Ф.

7

Навчання руховим умінням і формування навичок як засоби інтеграції в суспільство осіб з хворобою Дауна

стаття

Духовність та злагода в українському суспільстві на перехресті тисячоліть: Зб. наукових праць Київського військово-гуманітарного інституту. – № 52. – К. : КВГІ, 1999. – С. 316 – 321. Фахове видання

6
8

Науково-методичні аспекти використання фізичної культури як засобу інтеграції в суспільство осіб з хворобою Дауна

стаття

Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Збірник наукових праць Рівненського економіко-гуманітарного інституту. – Рівне, 1999. – С. 34 – 39.

6
9

Особливості виникнення та подолання постстресових станів у дітей з хворобою Дауна

стаття

Наука і освіта. – Одеса, 2000. – № 3. – С. 6 – 8. Фахове видання

8
10

Концепція підготовки до психосоціальної інтеграції в суспільство дітей і підлітків з хворобою Дауна

стаття

Молода спортивна наука України: Зб. наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2001. – Т. 2. – С. 118 – 120. Фахове видання

8
11

Особенности формирования работоспостобности у имбецилов с болезнью Дауна

стаття

Проблемы развития Специальной Олимпиады в России: Сб. науч. Трудов Межд. научно-практической конференции. – Москва, 2002. – С. 137 – 142.

6
12

Динаміка працездатності осіб з синдромом Дауна в процесі занять фізичною культурою і спортом

стаття

Розвиток спортивної науки в Україні: Зб. наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне, 2001. – С. 86 – 91.

6
13

Модифікація сюжетно-дидактичної гри як засобу підготовки до психосоціальної інтеграції в суспільство дітей і підлітків з хворобою Дауна

стаття

Проблеми навчання та виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: Зб. наукових праць ПДПУ ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2001. – С. 48 – 51.

6
14

Підготовка підлітків з хворобою Дауна до психосоціальної інтеграції в суспільство з використанням засобів фізичної культури і спорту

стаття

Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Т. 3. – К., 2002. – С. 21 – 24. Фахове видання

8
15

Система психолого-педагогічної підготовки підлітків з синдромом Дауна до психосоціальної інтеграції в суспільство

стаття

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Ун-т „Україна”, 2002. – С. 156 – 162.

8
16

Підготовка підлітків із синдромом Дауна до психосоціальної інтеграції в суспільство

стаття

Імідж сучасного педагога. – 2003. № 7–8. – С. 108–110. Фахове видання

6
17

Технологія інтегрованого навчання осіб з особливими потребами

тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: ІV Міжнародна науково-практична конференція. – К.: Ун-т „Україна”, 2003. – С. 97 – 98.

2
18

Інтегроване навчання студентів, хворих на дитячий церебральний параліч на факультативних заняттях з плавання

стаття

Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Науково-методичний зб.: Вип. 5/ За ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка. – К.: Науковий світ, 2004. – С. 191-194. Фахове видання

8
19

Інтегроване навчання студентів з особливими потребами на факультативних заняттях плаванням

стаття

Конструктивні підходи в забезпеченні єдності навчально-виховного процесу фізичного виховання різних ланок освіти: − Полтава: ПДПУ, 2004. – С.172–175.

5
20

Інтегроване навчання та розвиток особистості студентів з обмеженими можливостями

тези

Науковий потенціал світу. – 2004: Матеріали 1 Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – Т. 53. – С. 7–8.

2
21

Теоретико-методологічні засади та зміст курсу «Реабілітаційна психологія»

стаття

Перспективи реформування предмета „Фізичне виховання” у вищих навчальних закладах України ІІІ – ІV рівнів акредитації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (17–18 листопада 2004 р.). − Полтава: ПДПУ ім. В.Г. Короленка, 2004. – С.31–34.

6
22

Контроль за динамікою спеціальної працездатності плавців із порушеннями опорно-рухового апарату

стаття

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Матеріали V Міжн. наук.-практ. конф. – К.: Ун-т «Україна», 2004. – С. 354 – 355.

2
23

Модернізація вищої освіти в контексті вимог Болонського процесу

стаття

Демократичні процеси та демократична освіта – основи розвитку соборності в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 січня 2005 р. – Полтава: АСМІ, 2005. – С. 350 – 354

5
24

Психологічний супровід підготовки спортсменів-паралімпійців

стаття

Методологія сучасних наукових досліджень / За заг. ред. проф. І.Ф. Прокопенка. – Харків: ХПУ, 2005. – С.8-9.

6
25

Організація інтегрованого навчання студентів з обмеженими можливостями на факультативних заняттях з фізичного виховання

стаття

Імідж сучасного педагога. – 2005. № 3–4 (52-53). – С. 108–110. Фахове видання

6
26

До проблем інтеграції України в Європейський освітній простір

тези

Болонський процес: модернізація змісту природничої педагогічної освіти ХІІ Каришинські читання (26–27 травня 2005 р.).: Зб. наук. пр. Міжн. наук.-практ. конф. – Полтава: АСМІ, 2005. – С. 7–8.

2
27

Болонський процес та інтеграційні тенденції в Україні

тези

Болонський процес: модернізація змісту природничої педагогічної освіти, ХІІ Каришинські читання (26–27 травня 2005 р.).: Зб. наук. пр. Міжн. наук.-практ. конф. – Полтава : АСМІ, 2005. – С. 8–9.

2/1

Шенгерій Л.М.

28

Мета, завдання та основні етапи психореабілітаційної допомоги хворим та інвалідам

стаття

Імідж сучасного педагога. – 2005. № 9–10 (58-59). – С. 78–81. Фахове видання

8
29

Технологія дистанційної освіти: навчально-методичні комплекси

тези

Новые информационные технологии в учебных заведениях Украины: Материалы международной конференции памяти профессора И.И. Мархеля. – Одесса, 2005. – С. 187-188.

2/1

Шенгерій Л.М.

Шенгерій Д.О.

30

Теоретико-методологічні основи та практичні аспекти психологічної підготовки спортсменів-інвалідів

стаття

Освіта регіону. – 2005. - № 1. – С. 24 – 28. Фахове видання

8
31

Основні аспекти психологічного супроводу підготовки спортсменів-паралімпійців

тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. (23–24 листопада 2005 р.). – К. : Ун-т «Україна», 2005.− С. 163 – 165.

3  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Шахрай В. М. Технології соціальної роботи. Навчальний посібник
Шеремет Л. П. доктор філософських наук, професор кафедри суспільних наук Білоцерківського інституту економіки та управління вмуроЛ...

Сметанський Микола Іванович Фахівець у галузі педагогіки. Доктор...
Нської мови (1973), директора Качківської сш (1975-1980). З 1980 р працював у Вінницькому державному педагогічному інституті імені...

Зустріч із видатним українським ученим-наукознавцем коновець Олександр...
Коновець Олександр Федорович, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародної інформації Відкритого міжнародного університету...

Університету «Україна» Віктор Малишев, доктор технічних наук, завідувач...
Екологічні проблеми сталого розвитку та збереження навколишнього середовища в контексті навчання студентів

Дем’янюк Олександр Йосипович – доктор історичних наук, професор кафедри...
Лк №001259). У 1996 р закінчивВолинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю – менеджмент освіти, кваліфікація...

Завідувач кафедри сходознавства Університету «Україна», кандидат...
В університеті «україна» звернули увагу на схід – І створили кафедру сходознавства

Лоді та спорту україни маріупольський державний університет о. В....
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного...

Навчальна програма гуртка козацько-лицарського виховання «Джура» 5 років навчання
Руденко Ю. Д. – професор Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук

В’юн Валентин Георгійович
В’юн Валентин Георгійович, проректор з міжнародних зв’язків Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального...

Доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права №1
Відповідно до ЦК україни підприємство є об’єктом права. Водночас за гк україни та деякими іншими законами підприємство визнається...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
e.ocvita.com.ua
Головна сторінка